Uitgelicht

Oant Moarn, leergang Frysk

Een gratis internet online huiscursus FRYSK. Met ELKE DAG een volgende oefening in de leergang Oant Moarn: Frysk mei in memmestim. Het adres is en blijft https://bit.ly/3wGZpby

Maar…….in de loop van 2022 zal op deze site fanvanfryslan.nu de inhoud van de taaltool Oant-Moarn niet meer te vinden zijn. Er wordt per januari 2023 overgeschakeld naar ongeveer dezelfde inhoud ( Fryske sprekwurden/sei-siswizen en korte poëzie uit en over Friesland ) maar dán uitgebracht op een andere site, voorlopig op het adres https://www.totaal.site/kalender/ever-id-kalender/


WOLKOM – WELKOM – WELCOME – WILLKOMMEN

op OANT MOARN

–> Voorlopig komt hier ELKE DAG van 2022 een beetje oefenstof voor het aanleren van de (voorheen eerste en nu tweede) taal van de Nederlanden. In een rustige setting en op basis van haiku/senryu in het Frysk (niet meer dan 17 lettergrepen) , Fryske sprekwurden of Frysk-talige grapkes.

Op kalme momenten ( bv vlak voor het slapengaan) leer je het beste. Dus eerst ontspannen met een PIANOTWEET van Joost Brands. Tip: vermijd RUIS , gebruik een “regelbare “: hoofd-telefoon”.


350. Wa’t nea fan hûs is, mist de freugde fan it thúskommen.

Wie nooit van huis is, mist de vreugde van het thuiskomen.

Herhaalrecept: driemaal daags in alle rust.

De meest belangrijke voordelen van deze lesmethode:

 • Als vóór- of buitenschoolse leergang geschikt voor alle mondige doelgroepen.
 • Geen aanwezige docent nodig.
 • Gratis te volgen op elk moment van elke dag.
 • Aanbod leerstof op basis van de (Fryske) cultuur.
 • Elke dag een oefening in zinsverband.
 • verklaring van de tekst in een tweede taal (bv Frysk –> Hollandsk).
 • De meest natuurlijke leermethode: luisteren naar een moederstem.
 • Het aanleren van een tweede taal verloopt in korte tijd.
 • De “computer” in eigen hoofd wordt benut.
 • Prima basis voor een traditionele taalcursus.
 • Vindbaarheid: overal ter wereld bij internet-toegang met toepasselijke tags, short-code of een QR-code.
 • Gebruik van de eigen smartphone (mobiel) en een app als GoogleLens.
 • Elk tekstdeel is vertaalbaar in elke vertaaltaal.
 • Een one-site-page ZONDER header, menu, widgets, coockie schermen en reclames.

Eltse dei op ‘e nij: In oefening geef FRYSK op it adres OantMoarn ( http://bit.ly/3wGZpby )

OANT MOARN

BONUS AANBIEDING: IT MEILANNERLIET (Bacon & Bones)

Deze leergang bereik je dagelijks het gemakkelijkst door deze QR-code of de voorliggende actieve korte code bit.ly/3wGZpby af te drukken en ergens op een geschikte plek te bewaren/op te plakken. Je scant die dan met een QR-code-lezer of bv Google-Lens.

De tekst-regels in het Frysk zijn hertaald naar tekst-regels in het Nederlands met tussen deze twee regels (via de recorder) de UITSPRAAK van de Friese zin met een moederstem. Indien beschikbaar, kan de uitspraak via de recorder zo vaak als nodig is worden beluisterd. De snelheid van de uitspraak is aanpasbaar. Met de knopjes rechts op de recorderbalk kan bv op 75% van het gangbare tempo worden afgespeeld.


Geplande oefeningen VOCAAL-FRYSK op basis van Friestalige poëzie (haiku en senryu) werden tot heden NIET ondersteund door de provincie Fryslân. SOMS verschijnen hier samen met een thuis-oefening Fryske taal tóch ook opwekkende WOORDEN van HOOP en TROOST in bange dagen, of een andere deelbare BONUS-aanbieding.

Bonus-aanbieding OM TE DELEN: www.fanvanfryslan.nl/wordpress/taalhulp/ FEREALE (verliefd) door Country-Wytske

De GRATIS leergang Oant Moarn met dit jaar ca 360 leeroefeningen in zinsverband is op elk moment overal ter wereld bereikbaar en navolgbaar.

Per 1 januari 2023 is er een “eeuwige”kalender beschikbaar op basis van dezelfde leerstof: ELKE DAG een ander SPREKWURD met uitspraak en hertaling. Kijk maar op dit adres: bit.ly/3donKgt everID

MEMMETAAL KOMT MEI IN MEMMESTIM. TAAL-VOCAAL: de leukste, goedkoopste, gemakkelijk bereikbare manier om een taal te leren spreken is op Oant Moarn -Frysk, adres: bit.ly/3wGZpby

————————————————

SCROLL naar hieronder voor meer UITLEG over deze taalARK

Op zondag 20 maart 2022 is de nationale weerman, Piet Paulusma, op 65 jarige leeftijd overleden. Telkens, na het eind van zijn dagelijks weerbericht riep hij met de woorden OANT MOARN op om de volgende dag terug te komen. Hetzelfde geldt ook voor deze leergang VOCAAL FRYSK .

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAA-R ONDER VOOR DE UITLEG

Selecteer een taal​▼

Selecteer een taal​▼

UITLEG VAN DEZE LEERMETHODE

Door zelfprogrammering van een stukje van je brein met zinnige Fryske klanken en volle zinnen kun je voor een gesprek, de communicatie met Frysktaligen (m/v) al heel snel en goed voor de dag komen.

Deze LOOC-versie (OANT MOARNFRYSK)  is als gratis leergang Fryske Taal een onderdeel van de taalArk-Minor Languages, een “FRAME” voor invulling, behoud en versterking van een minderheidstaal of dialect, waar dan ook ter wereld. Toegankelijk, bereikbaar elke seconde van elke dag. Op deze site vindt je onder IEDEREEN EEN DICHTER een lijst van de belangrijkste Europese talen en zo’n 100 minderheidstalen waarin een tekst vertaalbaar is. Zie maar op het adres bit.ly/3szhZkP

Deze leergang ( Oant Moarn -Frysk ) is gebaseerd op de NATUUR-METHODE waarmee IEDER MENS zijn/haar moedertaal leerde: MEI IN MEMMESTIM. – De KLANK van de taal is het ongeboren kind al bekend en na de geboorte leert de peuter vooral van de MOEDER. Het gaat in deze leergang in eerste instantie om de SPREEKTAAL en niet om de schoolse schrijftaal met de spelling en vervoegingen ervan. Die verdieping is van latere zorg.

Цей курс (Oant Moarn-Frysk) заснований на методі природи, за допомогою якого кожна людина засвоїла свою рідну мову: може в Мемместмі. – Звук мови вже відомий ненародженій дитині, а після народження малюк в основному вчиться у матері. У цьому курсі мова йде про розмовну мову, а не про письмову мову школи з її написанням та сполученнями. Ця підлога пізнішої турботи.

In communicatie horen luisteraar en spreker gelijkwaardig te zijn. Bovendien gaat het om een belangrijk CULTUURGOED. Zonder mensen geen cultuur, geen sprekers zonder taal en geen taal zonder sprekers. Als het gaat om een eerste aanzet tot het leren van het Frysk, dan gaat het dus om leren: luisteren, het verstaan, begrijpen, na-spreken van een brokje ” memmetaal “.

https://www.fryske-akademy.nl/nl/nieuws-en-agenda/nieuwsbericht/news/detail/News/tijd-voor-een-nieuw-fries-taalbeleid/

Vier belangrijke adviezen van de heer Geert Driessen in 2016 waren: 1. spreek als moedertaalspreker vanaf de geboorte met je kinderen; 2. zet meer in op het Fries als spreektaal en minder op schrijftaal; 3. aanvaard dat niet iedereen hetzelfde Fries spreekt en schrijft, dat het Frysk verandert en door het Nederlands wordt beïnvloed. 4. investeer in taal- en spraaktechnologie. 

Het www-adres van deze Fryske variant is: https://bit.ly/3wGZpby

Elke dag verschijnt bij leven en welzijn op deze pagina een nieuwe oefening Frysk. Bij internet-verbinding is deze oefening op elk moment, overal ter wereld beschikbaar. Deze serie oefeningen-in zinsverband is gebaseerd op het culturele item HET FRIESE SPREEKWOORD & SEI-SISWIZE. Eerdere oefeningen dan deze voor vandaag zijn ingedeeld in 30 dozijnen.

Elke tekst-regel kan per zin, per woord worden vertaald en verklaard in een andere taal. De Friese spreekwoorden & gezegden zijn meestal voorzien van het inspreekbestand en ze zijn onderdeel van de L-L-L-methode (taalhulp  Lezen – Luisteren – Leren).

Frysker is
eigentiidsk digitaal skriuwark

Mei /frysker.nl hat Fryslân in eigentiidsk digitaal skriuw-ark dat stipe jout by it opstellen, staverjen en oersetten fan Fryske teksten. Dizze digitale taalhelpmiddels binne troch de Fryske Akademy ûntwikkele op grûn fan’e opboude ekspertize.

Ieder mens leert de taal van MOEDER. Daarom wordt voor deze leergang-Frysk de “memmestim” gekozen en niet de klassikale schoolse methode. Het beste leermoment is vlak voor een rustperiode als de nachtslaap. Want dán weet de enorm krachtige “breincomputer” er wel weg mee en leer je a.h.w. een taal slapenderwijs én ook nog in buitengewoon korte tijd. Deze thuiscursus Oant Moarn- Frysk is onderdeel van een wereldwijd bruikbare TAAL-TOOL tot behoud van minderheidtalen ( minor languages ). In Oant-Moarn-Frysk op het adres bit.ly/3wGZpby worden de cultuur-items het FRYSKE SPREKWURD e+ de dichtvorm HAIKU of SENRYU uit en over Friesland benut als oefenstof.

De teksten kunnen worden gedeeld door selectie, kopiëren, plakken en versturen in een bericht. En natuurlijk kan ook de shortcode ( bit.ly/3wGZpby ) of de daarvan afgeleide QR-code worden gedeeld. De hier gepubliceerde teksten ( in de brontaal van de Lage Landen, het Frysk én het Nederlands) kunnen uiteraard worden hertaald met bv Google Translate, met de app Google-Lens in elke andere vertaaltaal. geen gesleep met woordenboeken dus. En met wat geluk zijn ook de uitspraak van de vertalingen op te roepen en te delen met een ander.

Bij het gebruiken van taal in MONDELINGE communicatie is ook het Frysk hier een MIDDEL en geen DOEL zoals in het reguliere klassikale onderwijs. Vanaf 2022 kregen de gemeenten de regie in het inburgeringsproces. Zo brengt de gemeente Achtkarspelen als eerste Friese gemeente workshops Frysk samen met AFUK, en ROC Friesland College opdat inburgeraars ná de afsluiting van hun inburgering ook in kennis kunnen komen met de Fryske taal. Na deze drie workshops met o.a. het leren van “enkele woorden Frysk” kan bij AFUK een reguliere cursus Fryske taal worden gevolgd en zo nodig worden bekostigd door de pilot-gemeente Achtkarspelen.

De variant Oant Moarn-Frysk kan beschouwd worden als onderdeeltje van een wereldwijd bruikbaar FRAME (model) voor een grote serie oefen-sites voor minor-languages. Onderverdeeld in :

1- MINORS EURAZÏE

2- MINORS AFRIKA

3- MINORS NOORD AMERIKA

4-MINORS ZUIDAMERIKA

5-MINORS AUSTRALÏE

6-MINORS ANT-ARTICA

——————————————————–

een deelbare onder-liner uit de website totaal.web

Uitgelicht

info wisselgedichten

ONLINE-POËZIE

De QR-link hieronder geeft toegang tot een wisselend bestand van korte gedichten in 1,2,3 talen: het Frysk, Nederlands en/of het Engels. Telkens een ander brokje poëzie voor de broodnodige ontspanning. HAIKU-poëzie past uitstekend bij de Friese setting en volksaard: FRIEZEN, LANG VAN STUK MAAR KORT VAN STOF. Als je de QR-code kunt afdrukken en bij-de-hand houdt dan is dagelijks/wekelijks een ander vers toegankelijk. Ook kun je van de QR-code van dichtbij een foto maken met je i-phone en met de app Google-Lens laten uitlezen. Een verkorte versie van de QR-link is https://bit.ly/39QgZyu

Uitgelicht

Ever-idee 2021 VersVoorVandaag

Na de start medio juni 2020 is deze website-pagina in 2021 voortgezet als VersVoorVandaag-2021 met ELKE DAG een ander gedicht. Het publicatie-adres ( sinds juni 2020) blijft bit.ly/39QgZyu

Zie de introductie op 01-01-2021 op het adres bit.ly/2L7OBzB  

FLINTER FAN IT LOK (haiga-trivar) – Fan van Friesland

————————————————————–

WAT OARS……

Friese taal leren met OANT MOARN op het adres bit.ly/3wGZpby . OANT MOARN, is een dagelijkse oefening om thuis de tweede taal van Nederland- het Frysk- te leren: de nieuwste gratis, online, open- cursus LEZEN-LUISTEREN-LEREN-SCHRIJVEN-HERLEZEN -NASPREKEN: mei in memmestim. De QR-code hieronder voor een dagelijkse scan kun je alvast printen en ergens bij-de-hand-opplakken. Een QR-code-lezer is gratis binnen te halen of is al geïnstalleerd op je mobieltje. Ook met de app Google-Lens kun je daar veel bereiken. OANT MOARN omdat ( zoals hier) ELKE DAG wordt gepubliceerd. Het vind-adres is bit.ly/3wGZpby

Ben je ook zo “handy” om in 2021 elk Vers Voor Vandaag te delen ? bit.ly/39QgZyu -> Vers Voor Vandaag

Wil je meer weten over haiku-poëzie? Klik dan hier -> bit.ly/34IIK9N of hier ->

————————————————————-

SUPERLINK (toegang tot OUDERE GEDICHTEN uit VersVoorVandaag-2020 -> bit.ly/3n5GhyA 

                OUDERE GEDICHTEN uit  VersVoorVandaag-2021 ->  bit.ly/2L7OBzB 

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/03/haiku-schrijven-als-therapie/

———————————————–

Uitgelicht

QR-wisselgedichten info

Elke afbeelding, elk stukje tekst in deze bijdragen kun je selecteren en per (email)bericht verzenden/delen met een ander. Maar mooier is om de QR-code te delen, want-deze afgedrukt- kan op elk moment, overal ter wereld toegang geven tot deze wissel-gedichten: ELKE DAG EEN ANDERE. Tenminste…. als er een internet-verbinding (WI-FI) beschikbaar is. Superhandig is het als je een foto van deze QR-code opslaat in de foto-galerij van je handy en daarna daarvan een icoon op je schermpje laat zetten. Of op dat van iemand anders.: voor ONBEPERKTE TOEGANKELIJKHEID.

https://bit.ly/39QgZyu

Over 2020 heb je nog 7 duistere dagen – ijs en weder dienende, bij leven en welzijn- het deelbare Vers Voor Vandaag tegoed. En daarna, in de volle glorie van het nieuwe jaar 2021, zo’n 360 kortgedichten uit en over Fryslân, zo mogelijk in de drie talen Frysk, Hollands en Engels.

Hjoed foar dy in Fryske ferrassing: in Sesamemail.

Dit is een voorlopig vóór-beeld van een mogelijkheid om een iemand met een opbeurende, ondersteunende, aardige tekst in de fryske memmetaal) te verrassen.

PROCEDURE: er kan vanaf deze website een zelfbedachte korte tekst worden ontvangen & verzonden. . De mogelijkheid tot ontvangst van de opgegeven tekst is tijdelijk. Het gaat om een SESAM- zending: de verstuurde tekst kan zichtbaar worden gemaakt . De loper om de inhoud te openen heb je nu al bij de hand. Het mailadres voor nadere info is dat van de bedenker van het systeem: hfjveenstra@gmail.com <—selecteer hieronder de link naar de boodschap.

https://bit.ly/3ODUdy4

Sagau ‘ tst it geheim fan de ûntsluting kenst, is iepening in fluitsje fan in sint. Zodra je het geheim van de ontsleuteling kent, is opening een fluitje van een cent.

o

fanvanfryslan. nu/kalinder

HJOED, VANDAAG 01-01-2023

In de loop van 2022 zal op deze site fanvanfryslan.nu de content van de taaltool Oant-Moarn niet meer te vinden zijn. Er wordt per januari 2023 overgeschakeld naar ongeveer dezelfde inhoud ( Fryske sprekwurden/sei-siswizen en korte poëzie uit en over Friesland ) maar dán uitgebracht op de website totaal.site

IEDEREEN EEN DICHTER ? Info -> bit.ly/3szhZkP

De meest natuurlijke manier om een taal te leren is van de moeder. Elk nog ongeboren kind raakt zelfs in de moederschoot bekend met de KLANKEN van de moedertaal. Tot de schoolse periode leert elk kind de taal van de moeder.

Het provinciebestuur van Fryslân ondersteunt diverse doelgroepen * om (voor het contact met Friestaligen) het schools volgen van een “Frysk út in boekje”. Het is -voor het aanleren van bv het Frysk ( de oorspronkelijke taal van de Lage Landen van N.W.-Europa ) echter logisch om eerst de leermanier van de vóórschoolse periode te volgen.

*) niet-Frysktalige ambtenaren van de provincie Fryslân, van de waterschappen en gemeenten maar ook anderstalige werknemers, instromers, studenten, toeristen….

————————————————————-

De leergang OANT-MOARN ( vindbaar op het adres bit.ly/3wGZpby ) is zo’n eerste kennismaking met een minor-language volgend de natuurmethode: de gewenste taal leren door te luisteren naar een “MEMMESTIM”.

Hier is de oefenstof een dagelijks andere tekstregel zoals een oeroud MONDELING overgeleverd SPREKWURD (of sei-siswize), telkens voorzien van de beluisterbare uitspraak en hertaling daarvan in het Hollands. De tekstregels kun je tegenwoordig in veel andere talen laten omzetten en versturen naar een anderstalige.

————————————————————

https://webtran.nl.statscrop.com is een vertaaltool van/naar 102 talen in verschillende combinaties, met onder meer Engels, Nederlands, Frans, Duits….een gratis online vertaler om losse woorden, zinnen en korte teksten te laten vertalen. Een vertaling Nederlands–> Frysk kan per keer maximaal 5.000 tekens verwerken. Informatie tref je op het adres bit.ly/3szhZkP

Probeer de gratis online vertaalservice die vertalingen uitvoert van/naar 102 talencombinaties.

De meest voor-de-hand-liggende taalcombinaties :

Vertalen Nederlands Fries, Vertalen Fries Nederlands

Vertalen Nederlands Afrikaans,Vertalen Afrikaans Nederlands

Vertalen Nederlands Duits, Vertalen Duits Nederlands

Vertalen Nederlands Engels,Vertalen Engels Nederlands

Vertalen Nederlands Frans, Vertalen Frans Nederlands

Vertalen Nederlands Portugees,Vertalen Portugees Nederlands

Vertalen Nederlands Spaans, Vertalen Spaans Nederlands

Vertalen Nederlands Esperanto, Esperanto Nederlands


Zie ook de taal-duetten: 

Vertalen Albanees NederlandsVertalen Amharisch NederlandsVertalen Armeens NederlandsVertalen Azerbeidzjaans NederlandsVertalen Baskisch NederlandsVertalen Bengaals NederlandsVertalen Birmaans NederlandsVertalen Bosnisch NederlandsVertalen Catalaans NederlandsVertalen Cebuano NederlandsVertalen Chichewa NederlandsVertalen Corsicaans Nederlands, , Vertalen Galicisch NederlandsVertalen Georgisch NederlandsVertalen Gujarati Creools NederlandsVertalen Hausa NederlandsVertalen Hawaïaans NederlandsVertalen Hmong NederlandsVertalen Iers NederlandsVertalen Igbo NederlandsVertalen IJslands NederlandsVertalen Javaans NederlandsVertalen Jiddisch NederlandsVertalen Kannada NederlandsVertalen Kazachs NederlandsVertalen Khmer NederlandsVertalen Kirgizisch NederlandsVertalen Koerdisch NederlandsVertalen Lao NederlandsVertalen Latijn NederlandsVertalen Luxemburgs NederlandsVertalen Macedonisch NederlandsVertalen Malagasi NederlandsVertalen Malayalam NederlandsVertalen Maltees NederlandsVertalen Maori NederlandsVertalen Marathi NederlandsVertalen Mongools NederlandsVertalen Nepalees NederlandsVertalen Oezbeeks NederlandsVertalen Pashto NederlandsVertalen Punjabi NederlandsVertalen Samoaans NederlandsVertalen Schots Keltisch NederlandsVertalen Servisch NederlandsVertalen Sesotho NederlandsVertalen Shona NederlandsVertalen Sindhi NederlandsVertalen Sinhala NederlandsVertalen Soendanees NederlandsVertalen Somalisch NederlandsVertalen Swahili NederlandsVertalen Tadzjieks NederlandsVertalen Tagalog NederlandsVertalen Tamil NederlandsVertalen Telugu NederlandsVertalen Urdu NederlandsVertalen Wels NederlandsVertalen Wit-Russisch NederlandsVertalen Xhosa NederlandsVertalen Yoruba NederlandsVertalen Zoeloe Nederlands, NederlandsVertalen Haïtiaans


Zo af en toe is er een vastgelegde gewoonte om iemand een bericht te sturen. Voor bv een verjaardag of jubileum, voor de kersttijd of het nieuwe jaar. Die attentie kan ook een vertaling zijn van een gedicht zoals hieronder:

In het stilst van de nacht – klinkt je harteklop – als muziek in mijn oren.

Nella più tranquilla della notte – il tuo battito cardiaco suona – come musica per le mie orecchie.

Dans le plus calme de la nuit – votre cœur bat des sons – comme de la musique à mes oreilles.

Machinaal vertaald met de service webtran.nl Niet perfect, dus correctie door een “native speaker” is wenselijk. Je hebt wél de keuze voor 102 talen bij de hand.

STAP 1: verzamel op een opgeslagen lijst voorkeurswoorden dichterlijke woorden die jezelf of een ander gebruikten.

STAP 2: Bij het intypen van een bericht op een “handy” komen die dan automatisch bovendrijven. Je kunt ze benutten bij het bedenken van een vers voor degene die je wilt verrassen.

STAP 3: Zodra je tevreden bent over je poëtische creatie kun je de gewenste hertaling(en) door bv www.webtran.nl laten maken.

STAP 4: Een vertaling is soms niet goed-beter-best en dan kun je corrigeren. Of je vraagt daarvoor hulp van een “native speaker”.

STAP 5: het (gecorrigeerde) originele gedicht en/of de (gecorrigeerde) vertaling ervan kun je selecteren en in een bericht verzenden.


It is better om te bite yn in soere appel dan om te fieden op toarst.

Pli bone estas mordi en acida pomo ol timigi soifon.

Het is beter om in een- zure appel te bijten dan om van dorst te versmachten.

Dit is beter om in ’n suurappel te byt as om dors te skrik.

Es ist besser, in einen sauren Apfel zu beißen, as de Durst erschrecken..\

It is better to bite in an acid apple than to suffer on thirst.

Il est préférable de mordre dans une pomme acide que de se nourrir de soif.

É melhor morder uma maçã ácida do que se alimentar de sede.

Es mejor morder una manzana ácida que alimentarse de la sed.

VERKIEZING-mailhits bit.ly/3BDL6XP

Mailhits zijn onderliners om met je post mee te sturen: gewoon KIEZEN, kopiëren, plakken bij je bericht ter ondersteuning van de inhoud.

ELKE MAILHIT heeft hier een eigen adres en een VERKORTE VERSIE daarvan ( een bit.ly ) of een QR-code is gemakkelijk verkrijgbaar en deelbaar.

POLITICI SCHENKEN ….WOORDEN ALS WATER…..DE REST REST…..EEN KATER

Poëzie-week 2022

Het thema van de poëzie-week 2022 is NATUUR. De meest geschikte versvorm is dan de haiku in het bouwschema: DRIE regels met vijf, zeven en vijf = 17 lettergrepen.

Wil je meer weten over haiku-poëzie? Klik dan hier -> Haiku-therapie deel

Deze week verschijnen hier ZEVEN natuurgedichten over en uit Fryslân in het Frysk: ELKE DAG een volgende, te beginnen met de eerste op donderdag 27 januari 2022. De korte code van dit bericht is en blijft https://bit.ly/3AFsoyn

27 Jannewaris 2022

Download

28 januari 2022

In âlde parrebeam hat nog wolris in jong blomke.

29 januari 2022

30 januari 2022

31 januari 2022
01 februari 2022

03 februari 2022

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
natuurherstel

Voornaam-generator dochter.

Adalgard : edele -> Adal + gard <- beschermster   /
Alemke:  edele -> adel+helm <-beschermster    /
Alyt:  edele -> adal+ vrouw met een edele aard
Benine: = vriendelijk  -> ber=beer -> Bernou:  beer + ber+wih <-heilig   /  
Berke: = schitterende geest
Dibbe(l)t:       diet+burch = moedige onder het volk
Dibbrich:       diet+burch = beschermster van het volk
Doutsen :      dubh=donker -> donkere duif <- do   /
Edwer:           ed/ad+war/wer = hoedster met een goede aard
Elbrich :        albe+rik = macht over natuurlijke wezens
Ethelmod:    ethel+mos = edel van geest
Fardau :      vrede ->fred+wih <-gewijd  /   Folkau :    volk-> folk+wih <-heilig  Fremerke:     vrede -> fred+mar  <-beroemd   /  Gadau :     goed ->god+wih <-heilig    /  waarde -> geld -> Gelbrech    burg – beschermster   /  
Geldou           geld= waarde   geld+wih <-heilig    /
Gerbrich      speer -> ger+brich   <-beschermster.
Gerlind        speer = ger+lind  = schild van lindehout.
Hadewich      strijd = hade+wich  = heilige strijd   /
Hatheburch     hadu+burg   = strijd+beschermster.
Hearou            her+wih        = leger+heilige.
Hildegard        hild+gard      = strijd+erf
Libbrich     lief  -> liaf+burg   <-bescherming   /   Ludewei    volk -> liud+wih  <-heilig    /
Meinou :  megin+wich   = krachtig+strijdster
Moeder:   moed+her       = innerlijke moed+leger
Oberta :      od+bert             = erfbezit+glanzend
Reinanke:    regin+nand    = raad+heersen
Reinolda:     regin+wald     = raad+heersen
Reinou:          regin+wih      = raad+heilig
Swithburch:  swith+burg  = sterke+beschermster.
Thialda:       thiad+wald     = volk+heerseres.
Uretse:          odel+rik          = machtig door erfbezit.
Tsjibbet:      diet+bald        = volk+moedig.
Tsjibbrich:  diet+burg        = volk+ beschermster.
 Welmoed: wel+moed      = wil+moed.
Wibrich:      wih+burg       = strijd + bescherming.
Wibrecht:    wih+burg        = strijd+bescherming.
Wiberta:       wih+bert         = strijd+schitterend.

dapper, vooraanstaand=Frama- Fries=Fries-    vrede=Frithu-  verstandig,wijs=Frode-  voorname vrouw=Frou- ook Frouwa- wagend=Gadû-    levenslustig=Gal- tak=Gard-omslotenruimte=Gard- behorend tot het volk der Goten=Gaut- geven, gastvrijzijn =Gebban-