De derde dinsdag in september 2019: code ORANJE.

Nee, beste Frieslandgenoten, deze column heeft niets te maken met de financiële dubbeltelling van mens en inboedel van het Neerlandse Koningshuis.

Het gaat wél om hernieuwbare en duurzame energie. Merkwaardig, hoogst merkwaardig is het, dat men in deze lage landen acherloopt bij aankomende, bijkans onherroepelijke veranderingen van het klimaat.

Na de aandacht voor koelkast-gassen ( vernielers van de aard-beschermende ozonlaag) wijten wetenschappers een te verwachten opwarming van de aardse atmosfeer aan het broeikas-gas CO2 en straks aan een uitstoot-teveel van de enorm veel smeriger broeikasgassen STIKSTOF, methaan, lachgas en SF6  (zwavelhexafluoride).

De oplossing wordt ( nog steeds ) gezien in de aanplant van enorm veel windmolens en zonstroom-opwekkende clustercellen in parken, weiden.

Maar:  het vrijwel onbeperkt toestaan van die initiatieven (veelal van buitenlandse investeerders) schept een ongekend en vrijwel onoplosbaar probleem.

Een groot overschot van elektro bij veel zon en/of wind kan onmogelijk of niet meteen en terplekke worden gebruikt, getransporteerd, opgeslagen of worden geëxporteerd. En de bestaande voorziening: stroomcentrales, draaiend op steenkool of aardgas, kunnen niet snel worden lamgelegd en weer worden opgestart.

Er is een capaciteitstekort in het stroomnet waardoor deel leveranciers van duurzame elektriciteit niet kunnen worden gekoppeld aan het net. In de ontwikkeling naar een mogelijke regulering van een piekvraag bij weinig stroomproductie bij weinig zon en/ of wind en veel stroomproductie bij veel zonneschijn en/of wind schiet Nederland schromelijk en stromelijk tekort.

Code ORANJE dus… Het is zaak om hier eens alle denk- en doe-krachten te koppelen om aan dit dreigende probleem een halt toe te roepen.

Kunst aan de kamerwand.

Elke afbeelding van deze serie KUNST AAN DE WAND kun je -door er op te tikken-afzonderlijk op je telefoonscherm zetten. Met dat beeld in de hand kun je het schilderij beoordelen in de huis-situatie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is fit.jpg

Elke afbeelding hier kan worden geselecteerd en met iemand gedeeld. Voor meer werk van Jan Wiersma (olieverf op canvas, een voordelige kopie op doek, prijzen, bestelling, bezorging) zie https://bit.ly/2L8oHIa of scan deze QR-code:

De link van deze editie is    https://bit.ly/2WP0I4r   of:

it lûd fan Fryslân

Voor al degenen die het Nationale Volkslied Het Wilhelmus maar niks vinden heb ik als alternatief het MEDELANDERLIED.
Dit lied ligt al jaren op de plank…het is er …het was er al lang. Het is TWEE-TALIG en de titel in de tweede taal van Nederland is: het enige, echte én originele MEILANNERLIET.  Volledig MEEZINGBAAR.  Voltallig, ook op het voetbalveld, want voor wie zelfs deze tekst  té lang zou zijn, kan het MEDELANDERLIED ook ééntalig MEDE-zingen.

1.  Nederland, sterk land  gewonnen uit zee

2. Een verleden van strijd  op het scherpst van de snee

3. Gemengde culturen vormen samen één band

4. Eigen kracht  dat is macht, wij zijn trots op ons land

5. Bûgje foar ûnrjocht dat dogge wy nea

6. Nea in slaaf wêze, dan leaver mar dea.

Refrein                   

7. En trots ben ik op al ons Nederlands goed                                   

8. Onze kracht, onze strijd en de leeuw in ons bloed                                  

9. Vrijheid van denken en trots op ons werk                                

10. Respect voor elkander en zo samen sterk                                

11.  Frijheid en rjocht hjir foar elkenien                                 

12. It tekent ūs skiednis, it stiet yn ús stien                                

13. Idealen en kleuren gaan hier hand in hand                                

14. De leeuw in ons wapen en trots op ons land.

initiatief: Henk Veenstra. Tekst en melodie: Bacon and Bones. Tekst/muziek: Dirk Spek.       

Frysk sprekwurd, wike 38/2019

LOOC-Frysk Listen to Femke:

Bûter, brea...Vignet LOOC op 150

Bûter, brea and griene tsiis, who can’t say that is not a real Frisian.

Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

Boter, roggebrood en groene (verse) kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries..

Elke spreuktegel uit deze bijdrage kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken. Middels deze QR-sprekwurd kun je elke week een ander Fries spreekwoord of sei-siswize ophalen met je QR-lezer.

GoogleTanslate > https://bit.ly/2HruU1a

Wissel-column wk 40/2019: Een brug té ver….(column)

https://sociaal.dwjm.nl/artsneev123/blog/6237/

BRIDGE-OMA’S  & BRIDGE-OPA’S

Vorige week verzeilde ik op een soort speelplek voor krasse knarren. De luitjes bleken zo fit als  jonge honden, alert tot in de kleine uurtjes. Wunderbar: de grootjes doen het nog. Met anderen. Soms wel twee, drie keer per dag. De stellen, van hoog tot laag, zijn er op uit om te scoren. Als een vrouw wordt gedekt door een heer gaat dat gewoon op tafel. Maar: de dommies die aan zichzelf zitten, mogen eventjes niet meer meedoen. Anderen, vast de slimmies, mogen promoveren van een tweede naar de eerste lijn.

Wat zich er allemaal afspeelt: je gelooft je rode oortjes niet. Broedermoord komt nogal vaak voor. Slachtoffers krijgen één kans geboden om de straf te ontduiken. Laatst liet er iemand nog een vrouw lopen. Voor een afmaakklus is er een kale hoge heer, die het “vuiltje” moet wegwerken. Deze sterke man doet wat ie kan, soms door op een blote vrouw te snijden. Een vierde vent moet  de betaling zeker regelen. Ik hoorde tenminste iemand iets fluisteren over een contract, de geheimzinnige Steeman en “een  koffertje leegmaken”.

Het is blijkbaar een training waar de koppels zijn opgedeeld in gevechtsgroepen. Ze komen uit alle vier windstreken, en leider Jacobi van het bondgenootschap schijnt ergens in Zuid te huizen. De onderlinge communicatie bestaat uit signaleren. Maffe Josie, een tanige tante, besprak in een soort geheimtaal de actuele strategie. Ene Louche instrueerde me onderhands, dat het er om gaat slagen te winnen en om zelfs overslagen te produceren. Bij een man-tot-man gevecht schijnt lengte en een goede dekking van de zwakke hand van belang te zijn.

Een kwetsbare tegenstander kan het dan wel schudden en gaat dan dik down. De partner volgt met een sprong, een aantal slagen en soms een serie schoppen. Zo’n portie agressie is voor mij ‘a bridge too far’, the limit. STOP. Daar pás ik voor. Deze dommie neemt de honneurs wel waar.                                            Touché