Uitgelicht

OANT MOARN leergang Friese taal.

Handige informatie over deze gratis leergang vind je op het adres

https://bit.ly/3kDoeRA

ofwel ++ Ynfo Oant Moarn

Oudere oefeningen tref je op het adres https://bit.ly/2U2JF3Q

en zegt op zeker ogenblik tegen de ooievaar: ‘Kom op jongen, geef nu maar toe dat je de weg kwijt bent!’

– Der fljocht in earrebarre troch de loft mei in grut ruft yn ‘e snaffel. Er vliegt een ooievaar door de lucht met een grote luier in z’n snavel.Yn dat ruft hinget in âld mantsje fan yn de 80. In die luier hangt een oud mannetje van in de 80.It mantsje sit te flokken tsjin de stjerren en seit op in stuit tsjin de earrebarre:‘Kom op jonge, jou no mar ta datst it paad bjuster bist!’ Het mannetje zit te vloeken tegen de sterren en zegt op zeker ogenblik tegen de ooievaar: ‘Kom op jongen, geef nu maar toe dat je de weg kwijt bent!’

Eerst even ontspannen met een PIANO-TWEET van Joost Brands.

– Der fljocht in earrebarre troch de loft mei in grut ruft yn ‘e snaffel. Er vliegt een ooievaar door de lucht met een grote luier in z’n snavel.Yn dat ruft hinget in âld r: ‘Kom op jongen, geef nu maar toe dat je de weg kwijt bent!

– Der fljocht in earrebarre troch de loft mei in grut ruft yn ‘e snaffel. Er vliegt een ooievaar door de lucht met een grote luier in z’n snavel.Yn dat ruft hinget in âld mantsje fan yn de 80. In die luier hangt een oud mannetje van in de 80.It mantsje sit te flokken tsjin de stjerren en seit op in stuit tsjin de earrebarre:‘Kom op jonge, jou no mar ta datst it paad bjuster bist!’ Het mannetje zit te vloeken tegen de sterren en zegt op zeker ogenblik tegen de ooievaar: ‘Kom op jongen, geef nu maar toe dat je de weg kwijt bent!’

oievaarom op jongen, geef nu maar toe dat je de weg kwijt bent!’

Hjoed en moarn leit de FOKUS OP ???

de ooievaar: ‘Kom op jongen, geef nu maar toe dat je de weg kwijt bent!

WOLKOM

HJOED EN

OANT MOARN

oefening Dozyn 18/213  


As de hoanne in aai leit, kraaie de hinnen.

Als de haan een ei legt, kraaien de kippen.

HERHAAL voor de perfecte uitspraak: HOANNE

Oudere OANT MOARN-oefeningen tref je ook op het adres: bit.ly/36nWsk9


BONUS-AANBIEDING Fryske Spraak-KLANKEN: bit.ly/3qLgTil

FERRAS IMMEN MEI IN FRYSKE TAAL – FLINTER ÚT DIZZE SIDE: bit.ly/3x4GAhD


184. Alle rieders binne gjin dieders.
Betekenis: Niet alle raadgevers zijn doeners

Uitgelicht

DEELDINGEN (deelbare dag-gedichten + mailhits)

Een niet-alledaagse elkedaagse serie “steuntjes-in-de-rug” om gemakkelijk ook met een ander te kunnen delen. Verpakt als AFBEELDING kan elke bijdrage worden geselecteerd, gekopieerd en worden geplakt in je bericht.

Uit het mailhitsblog.wordpress.com

Het overzicht van eerdere publicaties tref je op het adres -> bit.ly/3p9XabN + https://bit.ly/38U9k22

Uitgelicht

info wisselgedichten

ONLINE-POËZIE

De QR-link hieronder geeft toegang tot een wisselend bestand van korte gedichten in 1,2,3 talen: het Frysk, Nederlands en/of het Engels. Telkens een ander brokje poëzie voor de broodnodige ontspanning. HAIKU-poëzie past uitstekend bij de Friese setting en volksaard: FRIEZEN, LANG VAN STUK MAAR KORT VAN STOF. Als je de QR-code kunt afdrukken en bij-de-hand houdt dan is dagelijks/wekelijks een ander vers toegankelijk. Ook kun je van de QR-code van dichtbij een foto maken met je i-phone en met de app Google-Lens laten uitlezen. Een verkorte versie van de QR-link is https://bit.ly/39QgZyu

Uitgelicht

Ever-idee 2021 VersVoorVandaag

Na de start medio juni 2020 is deze website-pagina in 2021 voortgezet als VersVoorVandaag-2021 met ELKE DAG een ander gedicht. Het publicatie-adres ( sinds juni 2020) blijft bit.ly/39QgZyu

Zie de introductie op 01-01-2021 op het adres bit.ly/2L7OBzB  

FLINTER FAN IT LOK (haiga-trivar) – Fan van Friesland

————————————————————–

WAT OARS……

Friese taal leren met OANT MOARN op het adres bit.ly/2ZPpAgA . OANT MOARN, is een dagelijkse oefening om thuis de tweede taal van Nederland- het Frysk- te leren: de nieuwste gratis, online, open- cursus LEZEN-LUISTEREN-LEREN-SCHRIJVEN-HERLEZEN -NASPREKEN: mei in memmestim. De QR-code hieronder voor een dagelijkse scan kun je alvast printen en ergens bij-de-hand-opplakken. Een QR-code-lezer is gratis binnen te halen of is al geïnstalleerd op je mobieltje. Ook met de app Google-Lens kun je daar veel bereiken. OANT MOARN omdat ( zoals hier) ELKE DAG wordt gepubliceerd. Het vind-adres is bit.ly/2ZPpAgA

Ben je ook zo “handy” om in 2021 elk Vers Voor Vandaag te delen ? bit.ly/39QgZyu -> Vers Voor Vandaag

Wil je meer weten over haiku-poëzie? Klik dan hier -> bit.ly/34IIK9N of hier ->

————————————————————-

SUPERLINK (toegang tot OUDERE GEDICHTEN uit VersVoorVandaag-2020 -> bit.ly/3n5GhyA 

                OUDERE GEDICHTEN uit  VersVoorVandaag-2021 ->  bit.ly/2L7OBzB 

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/03/haiku-schrijven-als-therapie/

———————————————–

Uitgelicht

QR-wisselgedichten info

Elke afbeelding, elk stukje tekst in deze bijdragen kun je selecteren en per (email)bericht verzenden/delen met een ander. Maar mooier is om de QR-code te delen, want-deze afgedrukt- kan op elk moment, overal ter wereld toegang geven tot deze wissel-gedichten: ELKE DAG EEN ANDERE. Tenminste…. als er een internet-verbinding (WI-FI) beschikbaar is. Superhandig is het als je een foto van deze QR-code opslaat in de foto-galerij van je handy en daarna daarvan een icoon op je schermpje laat zetten. Of op dat van iemand anders.: voor ONBEPERKTE TOEGANKELIJKHEID.

https://bit.ly/39QgZyu

Over 2020 heb je nog 7 duistere dagen – ijs en weder dienende, bij leven en welzijn- het deelbare Vers Voor Vandaag tegoed. En daarna, in de volle glorie van het nieuwe jaar 2021, zo’n 360 kortgedichten uit en over Fryslân, zo mogelijk in de drie talen Frysk, Hollands en Engels.

Fryske TaalFlinters

Deze lege tegel mag je benutten als ondergrond voor je eigen FryskeTaalFlinter: je zin, spreuk, kortgedicht in het Frysk + de hertaling in een andere taal als het Hollands, Duits, Frans, Engels……… En dan…DELEN MAAR.

Deel deze doorgeef-link –> bit.ly/3x4GAhD (dubbelklik)

The hen that lays the golden, must also be fed. Diele jo ek es in TAHEAKSEL?

I AM2020 WEEK 2

In taheaksel: bit.ly/3xNQ6Wu

https://bit.ly/3A2DLja

grapke

Friestalige grapkes ter tekstcorrectie. MEI ELKOAR FOAR INOAR

——> Voor het onderstaande grapke wordt controle op spellingflaters van de Fryske tekst gevraagd.

– Der fljocht in earrebarre troch de loft mei in grut ruft yn ‘e snaffel. Er vliegt een ooievaar door de lucht met een grote luier in z’n snavel.Yn dat ruft hinget in âld mantsje fan yn de 80. In die luier hangt een oud mannetje van in de 80.It mantsje sit te flokken tsjin de stjerren en seit op in stuit tsjin de earrebarre:‘Kom op jonge, jou no mar ta datst it paad bjuster bist!’ Het mannetje zit te vloeken tegen de sterren en zegt op zeker ogenblik tegen de ooievaar: ‘Kom op jongen, geef nu maar toe dat je de weg kwijt bent!’

Graag sturen als een WORD-bestand per email hfjveenstra@gmail.com aan de webmaster van de gratis leergang Frysk OANT MOARN: adres bitly/2ZPpAgA

– Der fljocht in earrebarre troch de loft mei in grut ruft yn ‘e snaffel. Er vliegt een ooievaar door de lucht met een grote luier in z’n snavel.Yn dat ruft hinget in âld mantsje fan yn de 80. In die luier hangt een oud mannetje van in de 80.It mantsje sit te flokken tsjin de stjerren en seit op in stuit tsjin de earrebarre:‘Kom op jonge, jou no mar ta datst it paad bjuster bist!’ Het mannetje zit te vloeken tegen de sterren en zegt op zeker ogenblik tegen de ooievaar: ‘Kom op jongen, geef nu maar toe dat je de weg kwijt bent!’

– Der fljocht in earrebarre troch de loft mei in grut ruft yn ‘e snaffel. Er vliegt een ooievaar door de lucht met een grote luier in z’n snavel.Yn dat ruft hinget in âld mantsje fan yn de 80. In die luier hangt een oud mannetje van in de 80.It mantsje sit te flokken tsjin de stjerren en seit op in stuit tsjin de earrebarre:‘Kom op jonge, jou no mar ta datst it paad bjuster bist!’ Het mannetje zit te vloeken tegen de sterren en zegt op zeker ogenblik tegen de ooievaar: ‘Kom op jongen, geef nu maar toe dat je de weg kwijt bent!’

– Der fljocht in earrebarre troch de loft mei in grut ruft yn ‘e snaffel. Er vliegt een ooievaar door de lucht met een grote luier in z’n snavel.Yn dat ruft hinget in âld mantsje fan yn de 80. In die luier hangt een oud mannetje van in de 80.It mantsje sit te flokken tsjin de stjerren en seit op in stuit tsjin de earrebarre:‘Kom op jonge, jou no mar ta datst it paad bjuster bist!’ Het mannetje zit te vloeken tegen de sterren en zegt op zeker ogenblik tegen de ooievaar: ‘Kom op jongen, geef nu maar toe dat je de weg kwijt bent!’

Voornaam-generator dochter.

Adalgard : edele -> Adal + gard <- beschermster   /
Alemke:  edele -> adel+helm <-beschermster    /
Alyt:  edele -> adal+ vrouw met een edele aard
Benine: = vriendelijk  -> ber=beer -> Bernou:  beer + ber+wih <-heilig   /  
Berke: = schitterende geest
Dibbe(l)t:       diet+burch = moedige onder het volk
Dibbrich:       diet+burch = beschermster van het volk
Doutsen :      dubh=donker -> donkere duif <- do   /
Edwer:           ed/ad+war/wer = hoedster met een goede aard
Elbrich :        albe+rik = macht over natuurlijke wezens
Ethelmod:    ethel+mos = edel van geest
Fardau :      vrede ->fred+wih <-gewijd  /   Folkau :    volk-> folk+wih <-heilig  Fremerke:     vrede -> fred+mar  <-beroemd   /  Gadau :     goed ->god+wih <-heilig    /  waarde -> geld -> Gelbrech    burg – beschermster   /  
Geldou           geld= waarde   geld+wih <-heilig    /
Gerbrich      speer -> ger+brich   <-beschermster.
Gerlind        speer = ger+lind  = schild van lindehout.
Hadewich      strijd = hade+wich  = heilige strijd   /
Hatheburch     hadu+burg   = strijd+beschermster.
Hearou            her+wih        = leger+heilige.
Hildegard        hild+gard      = strijd+erf
Libbrich     lief  -> liaf+burg   <-bescherming   /   Ludewei    volk -> liud+wih  <-heilig    /
Meinou :  megin+wich   = krachtig+strijdster
Moeder:   moed+her       = innerlijke moed+leger
Oberta :      od+bert             = erfbezit+glanzend
Reinanke:    regin+nand    = raad+heersen
Reinolda:     regin+wald     = raad+heersen
Reinou:          regin+wih      = raad+heilig
Swithburch:  swith+burg  = sterke+beschermster.
Thialda:       thiad+wald     = volk+heerseres.
Uretse:          odel+rik          = machtig door erfbezit.
Tsjibbet:      diet+bald        = volk+moedig.
Tsjibbrich:  diet+burg        = volk+ beschermster.
 Welmoed: wel+moed      = wil+moed.
Wibrich:      wih+burg       = strijd + bescherming.
Wibrecht:    wih+burg        = strijd+bescherming.
Wiberta:       wih+bert         = strijd+schitterend.

dapper, vooraanstaand=Frama- Fries=Fries-    vrede=Frithu-  verstandig,wijs=Frode-  voorname vrouw=Frou- ook Frouwa- wagend=Gadû-    levenslustig=Gal- tak=Gard-omslotenruimte=Gard- behorend tot het volk der Goten=Gaut- geven, gastvrijzijn =Gebban-

OANT MOARN, leergang Frysk. Overzicht oudere oefeningen –>adres: bit.ly/2U2JF3Q

Terug naar de Dagelijkse OEFEN-PAGINA op het adres: bit.ly/2ZPpAgA

Geluidbestanden vanaf februari 2021

Wil je oudere bestanden beluisteren, nalezen, naspreken dan kan dat PER DOZIJN. De inspraak is PER STUK herhaalbaar door nóg eens op de spelende recorder te klikken.

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/04/18/fryske-sprekwurden-dozyn-1/

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/07/fryske-sprekwurden-dozyn-2/

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/22/fryske-sprekwurden-dozyn-3/

BELUISTERBESTANDEN vanaf maart 2021.

OANT MOARN- YNFO. Online cursus FRYSK adres: bit.ly/2ZPpAgA

De onderstaande UITLEG over de online-taalcursus Frysk Oant Moarn tref je op dit adres:

https://bit.ly/3kDoeRA

Zelfstudie online Frysk leren met elke dag een nieuwe oefening. MEM SIL ‘T SIZZE. De Friese taal leren met OANT MOARN is een dagelijkse oefening om thuis de oorspronkelijke taal van Nederland- het Frysk- te leren: de nieuwste gratis, online open- cursus LUISTEREN-NASPREKEN-LEZEN-HERLEZEN -SCHRIJVEN=LEREN.

Deze  LOOC ( Little-Open-Online-Course ) Frysk laat je kennismaken met het Frysk, de oorspronkelijke en nu de tweede taal van Nederland. En wel als toepassing van een LLL-methode (Luisteren-Leren-Lezen- naspreken-schrijven): een uniek te noemen leergang. Voor deze leergang is uitgegaan van recente inzichten om een (andere) taal snel te kunnen aanleren of de al bestaande kennis ervan op te frissen.

Kinderen kunnen hun moedertaal of een tweede taal vloeiend leren spreken. Iemand die na zijn kindertijd een nieuwe taal oppakt leert moeilijker. Waarom een kind sneller, en beter een vreemde taal kan leren dan een volwassene is: veel tijd om veel te oefenen op een speelse manier, geen maatschappelijke druk. Van groot belang voor de uitspraakbestanden zijn: duidelijke uitspraak, een rustig tempo, een simpele woordkeuze en een onbeperkte herhaal-mogelijkheid.

Ieder mens leert de eigen taal van de ouder. De KLANK van de moedertaal wordt al vóór de geboorte in baby’s hersenpan opgeslagen. De klank gaat vóór de mondeling voorgezegde woorden en zinnetjes, de koppeling in de hersenen van ieder mens van een afbeelding of het getoonde object (bv een speelgoedbeertje). In deze leergang Frysk is de MEMMESTIM leidend. En NIET het geschreven Frysk. Koppeling van klank met geschreven woorden/zinnetjes komt veel later. Hier al snel omdat het ZINSVERBAND ook voorop staat.

Info over hoe mensen een taal leren (Google-search) –> https://bit.ly/3dHhmyf

Deze start-LOOC is ook bedoeld om meer bekendheid te geven aan de taal van de Friezen en aan  de poëzie uit en over Fryslân – bij gebruik van korte teksten van het Fryske Sprekwurd en de Fryske poëzy ( haiku + senryu ). Deze korte gedichten uit en over Fryslân en de mondeling overgeleverde spreekwoorden hebben vrijwel gelijke regellengte. In die tekst-regels is elk woord te selecteren / te vertalen en te verklaren in een taal naar keuze.

Er zijn INSPRAAK-bestanden bijgevoegd  waarmee, bij HERHAALD lezen, schrijven, beluisteren, NASPREKEN en gebruiken, het Frysk kan worden aangeleerd zoals een kind de taal van de eigen moeder leert. Weinig mensen beseffen dat de spreek- en schrijftaal de KLANK als vóórbeeld heeft: de stem van de moeder al van voor de geboorte. De klank van woorden blijft levenslang in de enorm krachtige “BREINCOMPUTER” hangen en zo “lees” je eerst de klank en dan de letters, gevormd tot een woord, een zin, een verhaal. Deze leergang Frysk is mede gebaseerd op het HERHAALD kunnen beluisteren van korte zinnetjes in uitspraak met een “memmestim”.

Elk moment van ELKE DAG, overal ter wereld en internetbereik staat weer een nieuwe oefening mét de uitspraak én de hertaling voor je klaar. Het beste moment voor een nieuwe oefening is vlak voor het slapen gaan. De enorm krachtige computer in je hoofd doet het ondersteunende werk. LEER EEN TAAL met de WOORD EN KLANK AL IN JE HOOFD. Inmiddels wachten er een dikke 200 oudere oefeningen op het adres -> bit.ly/36nWsk9

Dit vignet symboliseert meerdere mogelijkheden voor een TAALTOOL als Oant Moarn (Frysk <–> ABN ), nameijk het talenduo Engels-Nederlands en Engels-Nederlands. Het FRAME van Oant Moarn kan voor behoud en ondersteuning van minderheidstalen worden ingevuld met elk ander talenduo.

Op verschillende manieren kun je in deze thuiscursus het Frysk leren, Het hangt af van je apparatuur en je ervaring welke. Zo ontdek je, dat -na het activeren van de recorderbalk – de uitspraak wordt HERHAALD. Of… dat de tekststrips ook machinaal kunnen worden vertaald. Of dat elk woord, elke zin , kan worden verklaard, uitgelegd. of dat wanneer de bovenste (Fryske) zin wordt weggeschoven het een goede oefening is om je vertaling van wat je hoorde op te schrijven en te vergelijken met de erboven-staande tekst. Of als de eronder-staande verklaring wordt weggeschoven je een kans hebt om een eigen vertaling in het Frysk op te schrijven en later te vergelijken

OM TE BEGINNEN:

De collectie FRYSKE SPREKWURDEN & SEI-SISWIZEN in deze leergang is opgedeeld in dozijnen. UITSPRAAK-BESTANDEN kunnen op een P.C. worden herhaald door met RECHTS te klikken op een lopende recorder en dan de optie HERHALEN te activeren.

NAAR DE OEFENING VAN VANDAAG –> bit.ly/2ZPpAgA

Elke bijdrage, maar ook een deel ervan, kan in een bericht aan een ander, worden VERTAALD en GEDEELD in een willekeurige andere vertaaltaal. Deze OANT MOARN-leergang is ook gericht op het volwaardig kunnen gebruiken van het alom aanwezige digitale telefoontje, de “handy”. Zo kan dit adres bit.ly/2ZPpAgA met je mobieltje worden opgezocht en GEDEELD. De site is dan zichtbaar en het ADRES daarvan kan middels het knopje rechtsboven “toevoegen aan het startscherm” ALS ICOON worden geplaatst. En dát is de sleutel voor het kunnen volgen van de leergang: elke seconde van elke dag, overal ter wereld bij internet-bereik. En natuurlijk kunnen ook de mogelijkheden van de P.C., de laptop, tablet worden benut.

NAAR DE OEFENING VAN VANDAAG –> bit.ly/2ZPpAgA Oudere OANT MOARN-oefeningen cursus Frysk zijn vindbaar op ’t adres: bit.ly/36nWsk9 Het gaat voorlopig om de Fryske en ABN-teksten plus mp3-uitspraak-bestanden van de Fryske taal.

Een voorbeeld, gemaakt door Glosbe op 06 november 2020.

Ik harkje nei it rûzen fan de blêden op ‘e wyn.

Ik luister naar het ruisen van de bladeren op de wind.

Voor de thuiscursus OANT MOARN –> ga naar het adres: bit.ly/2ZPpAgA

Leer en doneer en leer: om de voortgang en uitbreiding van deze cursus te ondersteunen is financiering nodig. Oude spreekwoorden zijn: De kost gaat voor de baat uit. En: Voor niets gaat de zon op. Elke donatie -passend bij je inkomen of welke waarde je hecht aan deze leergang – is welkom. Voor nadere info kun je bellen met 0512-522877 . Wil je wat later bellen dan kun je deze telefoon-link selecteren, kopiëren en plakken in een bericht aan jezelf.

Behalve oefeningen in de Fryske taal op basis van het Friese spreekwoord en op basis van het kortgediicht als de haiku, staat hier de optie grapkes in het Frysk plus de uitspraak plus de ABN-tekst open ter hertaling in elke andere vertaaltaal. Om alle opties voluit te realiseren is (af en toe) een tekst-correctie nodig en (zoals hierboven) een inspreek-bestand op mp3. Er wordt menskracht gezocht om bij te dragen aan het succes van deze leergang Oant Moarn op het adres bit.ly/ 2ZPpAgA

Deze leergang Oant Moarn is Voor Verbetering Vatbaar. Een volgende aanpassing is de feitelijke plaatsing van kortgedichten als haiku en senryu in “hertaling” plus de uitspraak in het Frysk. Een volgende uitbreiding is het meertalige grapke.

Een kersverse optie wordt het item Friestalige MAILHIT: een onder-liner bij een e-mail, een korte tekst “in een mooi jasje”. Het is dan “iets leuks” om te delen en een andere manier om het Frysk in de openbare web-en werk-ruimte beter zichtbaar te maken. Zo’n meedeeel-mailhit is vergelijkbaar met de millenia-lange mondeling gedeelde Fryske sprekwurden & sei-siswizen. Je kunt helpen met het aanleveren of hertalen van een korte, filsofische, poëtische, grappige, snedige tekst. En vooral: door de Fryske mailhits op ruime schaal te delen, te promoten. Voorbeelden (voor het merendeel in het Hollands) tref je aan op het mailhitsblog.wordpress.com Mailadres van de auteur van deze leergang: hfjveenstra@gmail.com

Voor die uitbreidingen zijn alsnog UITSPRAAK-BESTANDEN op mp3-format nodig. EN DUS ONDERSTEUNING EN FINANCIERING DAARVAN.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J