Energiewissel, spoor 14b (aardwarmte en bodemwarmte)

In Leeuwarden gaat verzekeraar Achmea de gasverwarming in haar kantoren afdanken en vervangen door warm water uit een geothermieput bij Goutum. Achmea spaart 300.000 m3 aardgas uit, maar met dit aardwarmteproject zijn (ALS het plan doorgaat) tientallen miljoenen euro’s gemoeid. De nieuwbouw-woningen in de wijk Goutumer Nieuwland zullen nog met elektriciteit worden verwarmd.

LC 16/10/2019: De helft van Leeuwarden krijgt te maken met GEOTHERMIE. Het zou dan gaan om de aanleg van een warmtenet (een soort Oost-blokverwarming) waarbij ook restwarmte van de industrie (toevallig eventueel misschien) kan worden geloosd. Of anders via hokken vol herrieschoppende warmtepompen.

Spoorboekje (naar het overzicht van de items):  https://bit.ly/2oRFBTU