Energiewissel, spoor 6a (biomassa)

Energie-Transitie 6A. Voor een verdieping: zie Spoor 6B Biomassa, de verdieping: bit.ly/2RoG3Ul

Biomassa bijstook.

Ook al werd dat door de rechter bepaald, het kabinet heeft té lang geen concrete, effectvolle maatregel kunnen nemen om de CO2-uitstoot terug te brengen.

FOUTE BOEL: bijstook van biomassa in kolencentrales werd en wordt door de overheid nog steeds gezien als een uitweg. Al eind 2016 riep een meerderheid in het parlement de regering op om TE STOPPEN met subsidie-verstrekking aan biomassacentrales, maar minister Kamp en Wiebes kregen “houtkoorts” en gingen door. Er werd niet ingezien, dat alleen sluiting van alle kolen- en biomassacentrales de uitstoot van CO2 en fijnstof drastisch zal verlagen.

Het kabinet moet stoppen met investeren in biomassacentrales, vindt Urgenda-directeur Marjan Minnesma. Ze reageert op minister Wiebes, die eerder deze week niet wilde toezeggen dat er geen subsidie meer gaat naar de bouw van nieuwe biomassacentrales.

Er zijn twee types biomassacentrales: in de eerste worden resten van landbouwgewassen en voedsel plus het mestoverschot van kip,varken en koe gecomposteerd. In het tweede type worden zaken als twijgen, takken en houtsnippers met bij voorbeeld kolen mee verbrand.

Binnenkort staan er hier 628 biomassacentrales waarvoor de overheid al 11,4 miljard euro beschikbaar stelt. Maar die miljarden aan subsidies gepompt in Nederlandse biomassacentrales zijn volgens de Europese koepel van wetenschappers en de stikstof-adviescommissies grotendeels weggegooid geld. En meteen werd aangekondigd dat de onrechtvaardige subsidie-verstrekking voor bijstook biomassa in 2025 gaat vervallen.

Provincie dreigt houtcentrales stil te leggen.

04/12/2020: Twee houtsnippercentrales in Fryslân dreigen binnen een week te worden stilgelegd. De installaties in Beetsterzwaag en Bitgum stoten te veel stikstof uit zonder dat zij daar een vergunning voor hebben.

TEL UIT JE MILIEUWINST…..

Nederland kan lang niet genoeg biomassa aanleveren om de biomassacentrales rendabel te laten draaien. Nu wordt er biomassa met hoge subsidies vanuit het buitenland geïmporteerd. Nederland importeerde in 2018 een kleine 200.000 ton “houtzaagselbrokjes” en vanaf 2019 is er 4 miljoen ton per jaar “nodig”. Daarvoor worden miljoenen klimaat-vriendelijke, gezonde bomen gekapt, tot planken gezaagd. Het zaagsel en zo wordt geperst tot “pellets” en per schip de oceaan over vervoerd. En dát is allesbehalve schoon en duurzaam.

Een deel van de bomen wordt eerst verbrand om de te persen houtresten te drogen. De houtfabriek draait op stookolie om stroom op te wekken voor de pelletpersen. Daarna in bulkschepen > oceaan > NL waarna vrachtwagens> power plant = nodeloze vernietiging van de bossen. Kap, transport over land en per boot vergt nogal wat milieu-verontreinigende fossiele brandstof.

Amerikanen in het zuiden van de V.S. zijn woedend op de Nederlandse regering. De inwoners geven aan, dat de Amerikaanse bossen voor pelletproductie gesloopt worden en de omwonenden en eigen werknemers ziek door giftige stoffen. Het bestuur van Noord-Carolina stelt, dat het op grote schaal gebruiken van hun natuurlijke hulpbronnen om de buitenlandse doel-stelling om CO2-reductie te halen bestreden moet worden.

Resten biomassa lokaal en regionaal benutten voor het maken van compost is prima als het gaat om mest en voedselresten uit de nabije omgeving. Maar veraf hele wouden kappen voor verbranding, gepaard gaande met forse, extra CO2-uitstoot is foute boel.

Pas zo’n 20 tot 75 jaar na aanplant kan een jonge boom  eenzelfde hoeveelheid CO2 opnemen en evenveel zuurstof leveren als de gekapte boom.

Staatsbosbeheer wil bij Schoorl en Bergen complete bos-arealen (ca 20 ha) kappen. Het lijkt er op dat die plannen van SBB en PWN sterk door economische belangen zijn ingegeven. Het plan (lucratief bij verbranding in biomassacentrales) is aangezwengeld vanuit het Ministerie van Economische Zaken.  Maar als milieu-maatregel is het negatief. In kaalgekapte bossen in bv. de V.S., Canada of de Baltische staten én nabij de biomassacentrales in Nederland staan geen bomen meer om de CO2-uitstoot in zich op te nemen. Ook herplant levert vóór 2040 geen positief effect want bomen groeien langzaam en houden lang CO2 vast.

Uit een Nederlands kringloop-productiebos is hout te kappen voor toepassing in energie-neutrale woningen. Er zijn veel nieuwe woningen nodig. Restanten kunnen ook worden gebruikt om vezelplaat, papier en verpakkingen te maken.

Medio 2019: het afgelopen jaar zijn een half miljard bomen verloren gegaan in het Amazonewoud. Ook in dit digitale tijdperk worden wereldwijd nog één op de drie gekapte bomen verpulverd tot papierpap. De vraag of de Nederlandse gemeenten VERPLICHT waren om bomen te laten kappen staat nog steeds open. De RWE-centrale Eemshaven wil jaarlijks 1,6 miljard kilo houtpellets gaan verstoken en incasseert daarvoor 2,6 miljard euro aan Rijks-subsidies. Daarvoor moeten per dag 31 voetbalvelden aan bos worden gesloopt. Met de RWE centrale in Geertruidenberg erbij is dat samen 80 voetbalvelden. Elke dag dus.

Februari 2020: De Amercentrale van RWE in Geertruidenberg gaat over van kolenstook naar 100% biomassa. Dat vereist 2500 kiloton hout per jaar, dus zeven miljoen kg per dag. Dat betekent het kappen per dag van 45 voetbalvelden aan bos.

Op papier is import van pellets aantrekkelijk, maar de overgrote CO2-uitstoot wordt er niet door afgekocht, vermindert de nationale uitstoot niet maar verhoogt die juist.

Maar dat is lang niet alles:

2019. Aanzienlijke delen van Australië, Alaska, Groenland en Siberië staan in brand. Het is ook daar té warm, té droog voor deze tijd van het jaar. De Noordpool-regio kampte deze zomer met bijzonder veel bosbranden. Sommige branden hebben een omvang van ongeveer 100.000 voetbalvelden. 2019: In Alberta, Canada, woedde een brand van meer dan 300.000 voetbalvelden groot. De branden zorgden alleen al in juni voor 55 megaton CO2-uitstoot uit biomassa. Hier is sprake van een domino-effect, een vicieuze cirkel omdat extra hitte en rook in de lucht , as en zwartgeblakerde gronden een nóg grotere kans op nóg meer bosbranden geven.

Spoorboekje (overzicht van de onderwerpen):  https://bit.ly/2oRFBTU