Energiewissel, spoor 7a (de lijdende natuur is leidend)

Toen er miljoenen jaren geleden nog geen mensen op aarde leefden kwamen er gemiddeld bijzonder koude én bijzonder hete perioden voor. Zo was zo’n 100 en 530 miljoen jaar geleden de gemiddelde temperatuur dik boven de 20 graden Celsius en de zeespiegel lag veel hoger dan nu. Ook drie miljoen jaar kortgeleden was het CO2-gehalte in de atmosfeer hoog. Dat was dus vóór de moderne mens ontstond. Alle nu levende planten mensen en dieren zijn aangepast aan een hoog CO2-gehalte. Het gehalte aan het broeikasgas CO2 daalde van zo’n 7500 ppm naar vrijwel nul ppm in de laatste periode. Wetenschappers stellen, dat uit niets blijkt dat er een rechtstreeks verband zou kunnen zijn tussen hoge CO2-waarden en de temperatuur van de aard-atmosfeer gedurende de laatste 8000 miljoen jaar. In de realiteit is effect zon op klimaat 100-200 keer groter dan CO2.Het temperatuurverschil tussen Polen en de evenaar is ongeveer 60°C , CO2 gelijk. Want CO2 is een gas wat gemakkelijk over de grenzen waait. En…des te zonniger de zon ( hoe meer zonne-straling) des te warmer wordt het op de aardbol.

Helaas is lang geleden het grootste deel van ons land omgezet van bos naar 1 miljoen ha grasland, teneinde onze enorme veestapel met 1,7 miljoen melkkoeien te kunnen voeden. En die dieren lozen in de open lucht enorm veel CO2 en de nog veel en veel schadelijker broeikasgassen methaan en lachgas. Er kan ook gesteld worden dat- welke schade de mensheid ook aan het ecosysteem aanbrengt – de natuur zal terug slaan. En hoe !

Je kunt ook nog naar voren brengen dat heel vroeger er met veel bos er een natuurlijker evenwicht was. Er leefden enorm veel grazers. Dat is nu door de mens vervangen door overzichtelijke weiden van gras en andere voedselgewassen voor enorm veel grazers in mega-stallen: een ander evenwicht. Behalve dat een groot deel van de grazers hier NIET meer buiten grazen en dat een groot deel van hun voer van ver wordt aangevoerd.

Ontbossing gaat hier maar door. Vergeleken met de ons omringende landen Duitsland, België, Frankrijk is de boomsloop hier 2-3 keer hoger, hoger dan in het Amazone-gebied. Het Rijk verplcht het Staatsbosbeheer en Natuur-monumenten tot kap van ontelbare kerngezonde bomen. Om ermee geld te verdienen, om een deel te vergruizelen tot houtpellets om te verbranden met als gevolg een grote kaalslag plus een nóg hogere CO2-uitstoot?

Er is geen rechtstreeks verband tussen stijging van het CO2 gehalte in de atmosfeer en de temperatuur op aarde. Sinds de industriële revolutie is het CO2-gehalte wel gestegen maar uit de grafieken hierboven valt af te lezen dat de opwarming van de aarde, de smelting van pool-ijs een onontkoombaar (niet door de mens regelbaar) natuurverschijnsel is.

Klimaat-wetenschapper De Judith Curry: “klimaatverandering is NIET een duidelijk en actueel gevaar”. Volgens metingen in de afgelopen decennia is er wél een mogelijke zeespiegelstijging 20 cm per 100 jaar, maar dat zegt feitelijk nog niets over de toekomst. De aarde zit nu in een zich (door natuurlijke oorzaak) opwarmende periode ná de laatste ijstijd. Sinds de industriële revolutie, tussen 1900 en 1985, is de opwarming door broeikasgassen en andere menselijke invloed ongeveer een halve graad Celsius. De sterke afkoeling van de aarde na 1400 kan niet anders zijn dan vanwege natuurlijke oorzaken. Ook het CO2 gehalte in de lucht is historisch gezien nu uiterst laag. Zo’n 20.000 jaar gelegen was dat ongeveer 189 PPM. En ook waterdamp is trouwens met 70% een broeikasgas. De belangrijkste factoren m.b.t de temperatuur op aarde zijn de plaats en de bewegingen van de aardkluit, de energie-uitbarstingen van de zon en niet de menselijke activiteit.

Zeespiegel-stijging, gecorrigeerd naar satelliet-waarnemingen. Belangrijker dan de absolute stijging is de relatieve stijging. De natuurlijke ophoging van de zeebodem door sediment speelt een rol maar ook bodemdaling t.g.v. gas- en zoutwinning.

medio 2019: Mensen kunnen best af en toe wat verhoging hebben met een lichaamstemperatuur boven 38 graden Celsius. Stelling: een structurele temperatuurstijging wereldwijd is geen natuurlijke koorts van de aarde.

Het Nederlandse zomerse warmte-record is 0,9 graad Celsius hoger dan het vorige, van maar liefst vijfenzeventig jaar geleden. Stelling 1: De opwarming gaat door, tenzij de mensheid wereldwijd er in slaagt om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Stelling 2: De invloed van menselijke activiteiten op een mogelijke opwarming van de aardbol is van geen enkele betekenis vergeleken met natuurlijke oorzaken.

Trouwens: niet CO2 maar SF16  is het krachtigste broeikasgas dat de mensheid kent en de uitstoot daarvan is de laatste jaren snel toegenomen. CO2 in de atmosfeer is na ongeveer 5 jaar verdwenen. Per jaar wordt ongeveer 20% van de CO2 door planten en de oceanen opgenomen. De menselijke inbreng ( voornamelijk i.v.m. voedsel) is maar ongeveer 5%. De klimaathype met CO2 als grootste boosdoener is dubieus.

Waar ooit grote kolencentrales energie aan miljoenen leverden, betekent strijd tegen klimaatverandering dat deze centrales zo spoedig mogelijk energie moeten gaan opwekken uit gemengde bronnen, waaronder wind, zon , waterstromen en gas.

Dat leidt tot veel meer aansluitingen op het elektriciteitsnet en een toename van het aantal elektrische schakelaars en stroomonderbrekers die nodig zijn om ernstige ongevallen te voorkomen.

Naar het SPOORBOEKJE

Heden ten dage wordt de uitstoot van het broeikasgas CO2 aangemerkt als oorzaak van de opwarming van de aarde. Maar er worden veel krachtiger broeikasgassen als methaan, lachgas en SF6 uitgeworpen. Goedkoop en niet-brandbaar: SF6 is een kleurloos, geurloos, synthetisch gas. Het is een enorm effectief isolatie-materiaal voor middelgrote en hoogspanning-installaties: het voorkomt elektrische ongevallen en brand. SF16 wordt veel gebruikt in de industrie, van grote krachtcentrales tot elektrische schakelstations in steden en windturbines daarbuiten.

SF16 is- vergeleken met CO2-een 23.500 keer krachtiger broeikasgas. Slechts één kilogram SF6 verwarmt de aarde in dezelfde mate als 24 mensen die van Londen naar New York heen en weer vliegen. Het blijft ook lang in de atmosfeer en verwarmt de aarde gedurende minstens 1000 jaar.

Spoorboekje (naar het overzicht van de items): https://bit.ly/2oRFBTU