Energiewissel, spoor 8a (CO2-uitstootrechten)

Energie-transitie – 8   UITSTOOTRECHTEN

De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de CO2-uitstoot. Op straffe van hoge boetes verplicht de Europese Unie alleen grote bedrijven tot het kopen van emissierechten voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Uitstootrechten mogen wel worden verkocht of bewaard. Ieder jaar zullen in de Europese Unie het aantal uitgegeven emissierechten verminderen, totdat (tussen 2050 en 2060) de uitgifte nul is.

Het (ETS)-systeem betreft in Nederland slechts ongeveer 500 grote bedrijven met uitstootrechten, waarvan zo’n 100 verantwoordelijk zijn voor 90 % emissies van alle.

ETS is het (rammelende) systeem waardoor fabrieken en andere vervuilende bedrijven in Europa betalen voor hun CO2-uitstoot. ETS-maatregelen om in Nederland de uitstoot van CO2 te beperken kunnen teniet worden gedaan als een ander Europees land nu of later hogere emissies toestaat,daarvoor emissierechten uitgeeft en daarvan rechten “overhoudt”.

Behalve in eigen land kunnen Nederlandse bedrijven dus ook in het buitenland ETS uitstoot-rechten kopen. Die gekochte rechten hoeven dan niet meteen te worden ingezet maar kunnen een tijdlang in voorraad worden gehouden om pas later te worden gebruikt. Er kunnen rechten worden gekocht om evenveel of meer CO2 te mogen uitwerpen. Netto verminderen de emissies in de E.U. daarbij dus niet of nauwelijks. Integendeel: met aankoop van overtallige emissierecht elders koop je de eigenlandse uitwerp niet af. Stroom/warmte opwekken met houten “hondebrokjes” uit het buitenland zorgt juist voor meer CO2-uitstoot dan bij gebruik van aardgas. Ook dit nog: Les pays riches ont mobilisé 71 milliards de dollars pour aider les pays pauvres à lutter contre le changement climatiqueEnergie.

Een mogelijkheid om de CO2-uitstoot OP PAPIER te verminderen is om dat gas tijdelijk in de Nederlandse kassen te gebruiken om de plantjes te laten groeien. Verder wordt CO2 in de frisdrank-industrie benut als bubbels in de priklimonade (tot het wordt uitgeboerd).

En er wordt CO2 gebruikt om dieren als ganzen, varkens, koeien mee te verdoven of doden. Iets later komt die CO2 tóch in de atmosfeer. CO2 is ook een “zwaar” gas wat blijft hangen in de ademlucht van mens en dier. Ook voor mensen is zelfs korte inademing van CO2 dodelijk omdat het de zuurstof voor de hersenen verdrijft.

En is er dan nog steeds enorm veel bewust geproduceerde CO2 over, dan is CCS misschien een optie. CCS staat voor Carbon-Capture & Storage. Voor alle -merendeels negatieve- aspecten van CO2-opslag verwijs ik naar mijn website co2opslag.wordpress.com De inhoud van deze site is afkomstig uit het blog OVERDRACHTELIJK. Die TITEL heeft betrekking op HET EERSTE CCS-project, dat voor een ZEPP-installatie nabij Drachten. Later ging de landelijke aandacht uit naar plannen voor opslag in en om Barendrecht. Na afwijzing daarvan wil de CCS-lobby het broeikasgas grootschalig onder de Noordelijke zoden gaan schoffelen. ALLE initiatieven leden schipbreuk.

Al sinds 2012 heeft de overheid glastuinbouwbedrijven actief geholpen om zich te onttrekken aan het Europese emissiehandelssysteem ETS. De CO2-uitstoot van die sector is al vijf jaar niet meer gedaald. Betrokken ministeries en de glastuinbouw spraken samen een CO2-deal af voor 2020.  Dat doel is nu buiten bereik.

Recent is er alweer een opflikkering te melden van de oeroude industriële plannen voor CCS. 2019: In het industriecluster van de Rotterdamse haven wordt gewerkt aan een plan om de CO2 uitstoot van de industrie af te vangen, te verzamelen en vloeibaar gemaakt te transporteren naar een boorplatform op 25 km uit de kust in de Noordzee, waar het vervolgens op meer dan 3 km diepte in een inmiddels geleegd gasveld (p18?) zou moeten worden opgeslagen.

Nóg zo’n opflikkering: Ongeveer begin 2011 schreef ik in mijn weblog co2opslag.wordpress.com/ over het wonder-mineraal OLIVIJN. Die grond-stof heeft de neiging om te verweren zoals ijzer, dat onbeschermd tegen oxidatie, gaat ROESTEN. In dát proces neemt olivijn KOOLDIOXIDE (CO2) uit de lucht op en krijgt dan ongeveer het dubbele volume. Na die oude datum is er niets meer van gehoord. Denkelijk omdat winning en transport van olivijn geld kost en het gemakkelijker en voordeliger was voor de industrie om CO2 maar in de atmosfeer te lozen. Hier een link naar een nóg ouder artikel over olivijn: http://www.olino.org/blog/nl/articles/2009/12/24/co2-vreter-olivijn-nader-onderzocht/ Vandaag-de-dag is er opnieuw aandacht voor dit mineraal om CO2 te binden. Maar CO2-gas stoort zich niet aan grenzen. Het broeikasgas is daardoor geen nationaal probleem. Het is daarom de vraag of Nederland olivijn wel in het buitenland moet kopen en het tegen hoge kosten en CO2-uitstoot naar hier laten verslepen, want het olivijn zal OVERAL ter wereld CO2 uit de lucht halen en kan dus veel slimmer bij de winplaatsen worden ingezet.

Olivijn  

Het mineraal olivijn, een silicaat van ijzer en magnesium, is een dubbelzout. Het mineraal is in grote hoeveelheden beschikbaar op aarde, speciaal in gebieden met vulcanisme. Prof. dr. Olaf Schuiling, oud hoogleraar geochemie aan de Universiteit Utrecht, ziet olivijn als dé oplossing voor het klimaatprobleem. In zijn artikelen stelde Prof. Schuiling dat 1 ton olivijn 1,2 ton CO2 kan binden.

“Als we het olivijn gaan vergruizen, neemt het oppervlak van het mineraal enorm toe en wordt het proces van chemische verwering (afbraak) versneld. Bij de verwering van olivijn wordt CO2 gebonden, waarbij als producten magnesiumcarbonaat, siliciumdioxide (zand) en ijzer-oxide (roest) ontstaan. Dat zijn -ecologisch gezien- onschuldige stoffen. Olivijn is het hoofdbestanddeel van de aardkorst: er is genoeg. Het is goedkoop en kan per schip uit Groenland in Rotterdam geleverd worden. Als dat tien miljoen kubieke meter vergruisd olivijn is, dan zou daarmee 25 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot worden gecompenseerd.” Maar vergruisd olivijn is ook een kalk-vervanger. Als kalh vrijkomt en met (regen)water wordt geblust, neemt het volume toe. Overal in Nederland zijn tussen 1972 en 1995 op grote schaal hoogovenslakken gebruikt als wegfundering.  Ook daarbij ontstaat (na 5-10 jaar) verdubbeling van het volume. Dit wordt “SPAT”genoemd. Er ontstaan bobbels en scheuren in het wegdek. En dán moeten de slakken worden verwijderd (en niet met Escargo).

Volgens de Eureka-hoera-verhalen over Olivijn is dat mineraal dus IN GROTE HOEVEELHEDEN overal ter wereld vindbaar. Nou, met dat spul zijn totnutoe niet veel zoden aan de dijk gezet. Als dat wél zo is, laat het dan maar mooi TER PLEKKE liggen en dáár wat CO2 opslurpen. Want olivijn verweert heel langzaam. En er is een hoge temperatuur en druk nodig voor een vlotte verwering. In Nederland is olivijn als BODEMVERBETERAAR (kalkvervanger) niet toegestaan. Wél is basalt ingezet om de polderlandse zeewering mee te bekleden. Een groepje voorstanders wil nu dat “onverwoestbare” materiaal “ergens” gaan vergruizen em het daarna “ergens” in een oceaan te kieperen. Want het overgrote deel van de opwarming van de aarde wordt overgenomen door zeewater. Oceanen waren vorig jaar warmer dan ooit. Ook 1/3e van de CO2 op aarde is door oceanen opgenomen. Dat natuurlijke proces kan mogelijk worden versneld. De binding van olivijn met CO2 in zeewater kan 23 tot 700 jaar duren.

Aan de oorspronkelijke zorg (CO2 is een broeikasgas en kan de oorzaak zijn van ijskap-smelting en zeespiegel-verhoging wordt de laatste tijd weinig aandacht besteed. Want het zou best kunnen zijn dat stijging van het CO2-gehalte van de ademlucht niet de oorzaak is, maar het GEVOLG van natuurlijke oorzaken. CO2 IS DAN GEEN BROEIKASGAS. Ook is er sprake van bodemdaling en onderwater-loping van Nederland) door methaan-uitstoot van verdrogend veen. En zo komt Friesland aan een nóg groter verschil in de water- en landhoogten binnen en buiten de dijken. Een vlotte afstroom van het regenwater uit het eigen- en het buitenland is heel belangrijk. Anderzijds wordt mét dat water ook slib uit binnen-en buitenland naar de zee gesleurd. Die grond-stoffen zijn hier wél nodig om in de toekomst mogelijk overstromend Nederland nu op een hoger peil te brengen dan de -volgens alarmerende berichten- alsmaar hoger stijgende zeewaterspiegel.

CO2 is GEEN BROEIKASGAS.

In de beginne werd CO2 aangewezen als de boosdoener. De belangrijkste bevindingen van ontelbare wetenschappers zijn: CO2 is niet de hoofdoorzaak van de opwarming, de mogelijke zeespiegelstijging heeft een natuurlijke oorzaak en versnelt niet, het weer is nu niet extremer dan vaker is voorgekomen, meer CO2 is prima voor herstel van een groenere aardbol. De mens meet zich de rol toe om aan de klimaat-knoppen te kunnen draaien. Er zijn en komen wél veel te veel mensen die allemaal de westerse welvaart willen. Met alle gevolgen van dien.

Spoorboekje (naar het overzicht van de items): https://bit.ly/2oRFBTU