Energiewissel, spoor 8a (CO2-uitstootrechten)

Energie-transitie – 8   UITSTOOTRECHTEN

De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de CO2-uitstoot. Op straffe van hoge boetes verplicht de Europese Unie alleen grote bedrijven tot het kopen van emissierechten voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Uitstootrechten mogen wel worden verkocht of bewaard. Ieder jaar zullen in de Europese Unie het aantal uitgegeven emissierechten verminderen, totdat (tussen 2050 en 2060) de uitgifte nul is.

Het (ETS)-systeem betreft in Nederland slechts ongeveer 500 grote bedrijven met uitstootrechten, waarvan zo’n 100 verantwoordelijk zijn voor 90 % emissies van alle.

ETS is het (rammelende) systeem waardoor fabrieken en andere vervuilende bedrijven in Europa betalen voor hun CO2-uitstoot. ETS-maatregelen om in Nederland de uitstoot van CO2 te beperken kunnen teniet worden gedaan als een ander Europees land nu of later hogere emissies toestaat, daarvoor emissierechten uitgeeft en daarvan rechten “overhoudt”.

Behalve in eigen land kunnen Nederlandse bedrijven dus ook in het buitenland ETS uitstoot-rechten kopen. Die gekochte rechten hoeven dan niet meteen te worden ingezet maar kunnen een tijdlang in voorraad worden gehouden om pas later te worden gebruikt. Er kunnen m,aar raak rechten worden gekocht om evenveel of meer CO2 te mogen uitwerpen. Netto verminderen de emissies in de E.U. daarbij dus niet of nauwelijks. Integendeel: met aankoop van boventallige emissierechten elders koop je de gevolgen van de eigenlandse uitwerp niet af. Stroom/warmte opwekken met houten “hondebrokjes” uit het buitenland zorgt juist voor meer CO2-uitstoot dan bij gebruik van aardgas.

Een mogelijkheid om de CO2-uitstoot OP PAPIER te verminderen is om dat gas tijdelijk in de Nederlandse kassen te gebruiken om de plantjes te laten groeien. Verder wordt CO2 in de frisdrank-industrie benut als bubbels in de priklimonade (tot het wordt uitgeboerd).

CO2 wordt ook gebruikt om dieren als ganzen, varkens, koeien te verdoven of te doden. Iets later komt die CO2 tóch in de atmosfeer. CO2 is ook een “zwaar” gas wat blijft hangen in de ademlucht van mens en dier. Ook voor mensen is zelfs korte inademing van CO2 dodelijk omdat het de zuurstof voor de hersenen verdrijft.

En is er dan nog steeds enorm veel bewust geproduceerde CO2 over, dan is CCS misschien een optie. CCS staat voor Carbon-Capture & Storage. Voor alle -merendeels negatieve- aspecten van CO2-opslag verwijs ik naar mijn website co2opslag.wordpress.com De inhoud van deze site is afkomstig uit het blog OVERDRACHTELIJK. Die TITEL heeft betrekking op HET EERSTE CCS-project, dat voor een ZEPP-installatie nabij Drachten. Later ging de landelijke aandacht uit naar plannen voor opslag in en om Barendrecht. Na afwijzing daarvan wil de CCS-lobby het broeikasgas grootschalig onder de Noordelijke zoden gaan schoffelen. ALLE initiatieven leden schipbreuk.

Al sinds 2012 heeft de overheid glastuinbouwbedrijven actief geholpen om zich te onttrekken aan het Europese emissiehandelssysteem ETS. De CO2-uitstoot van die sector is al vijf jaar niet meer gedaald. Betrokken ministeries en de glastuinbouw spraken samen een CO2-deal af voor 2020.  Dat doel is nu buiten bereik.

Recent is er alweer een opflikkering te melden van de oeroude industriële plannen voor CCS. 2019: In het industriecluster van de Rotterdamse haven wordt gewerkt aan een plan om de CO2 uitstoot van de industrie af te vangen, te verzamelen en vloeibaar gemaakt CO2 te transporteren naar een boorplatform op 25 km uit de kust in de Noordzee, waar het vervolgens op meer dan 3 km diepte in een inmiddels geleegd gasveld (p18?) zou moeten worden opgeslagen.

Olivijn

Het mineraal OLIVIJN is, speciaal in gebieden met vulcanisme, in grote hoeveelheden beschikbaar.  Het is goedkoop en kan bij voorbeeld uit Groenland aangeleverd worden. Dat mineraal heeft de neiging om te oxideren zoals ijzer gaat roesten.  In dát proces neemt olivijn KOOLDIOXIDE (CO2) uit de lucht op.

Om dat effectief te doen moet olivijn eerst wel tot gruis worden vermalen. Prof. dr. Olaf Schuiling, oud hoogleraar geochemie, zag olivijn als dé oplossing voor het klimaatprobleem. 1 Ton olivijn zou 1,2 ton CO2 kunnen binden. Met tien miljoen kubieke meter fijn-vergruisd olivijn zou 25 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot kunnen worden gecompenseerd.

Maar vergruisd olivijn is in Nederland niet toegestaan als kalk-vervanger (een grond-verbeteraar), want het krijgt dan ongeveer het dubbele volume. Tussen 1972 en 1995 zijn overal in Nederland als wegfundering op grote schaal hoogovenslakken gebruikt.  Daarbij ontstond ook verdubbeling van het volume, SPAT genoemd. Er ontstonden bobbels en scheuren in het wegdek. En toen moesten al die slakken weer worden verwijderd. Daarom is ook olivijn in of naast wegen en paden niet zo geschikt.

Een groepje voorstanders van het gebruik van het mineraal olivijn wil nu een beetje van dat materiaal “ergens” gaan vergruizen om het daarna “ergens” in “een oceaan” te storten. “Want het overgrote deel van de opwarming van de atmosfeer wordt overgenomen door zeewater. Oceanen waren vorig jaar warmer dan ooit. Ook 1/3e van de CO2 op aarde is door oceanen opgenomen”.

De binding van olivijn met CO2 in zeewater kan 23 tot 700 jaar duren. Dat natuurlijke proces kan mogelijk worden versneld, maar van (zee)water is er veel en veel meer dan van olivijn. Dus het storten ervan in een oceaan zal helemaal niets uitmaken. Denkelijk wel voor de flora en fauna onder de waterspiegel. En natuurlijk zullen de kosten van winning, transport, vergruizing en transport van olivijn enorm hoog uitvallen.

CO2 is GEEN BROEIKASGAS.

Opwarming is voor 50% te wijten aan stoffen die ozon-concentratie verminderen. Niet CO2. In den beginne werd CO2 aangewezen als de boosdoener. De belangrijkste bevindingen van ontelbare wetenschappers zijn: CO2 is niet de hoofdoorzaak van de opwarming, de mogelijke zeespiegelstijging heeft een natuurlijke oorzaak en versnelt niet, het weer is nu niet extremer dan vaker is voorgekomen, meer CO2 is prima voor herstel tot een groenere aardbol. De mens meet zich de rol toe om aan klimaat-knoppen als die voor CO2-uitstoot te kunnen draaien. Er zijn en komen wél veel te veel mensen die allemaal de westerse welvaart willen. Met alle gevolgen van dien.

De uitstoot van methaan wordt sinds 2017 gemeten door het Nederlandse satellietinstrument Tropomi. De uitstoot van het sterke broeikasgas methaan wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door lekkages die plaatsvinden bij de wereldwijde olie- en gaswinning. Met behulp van die satelliet hebben onderzoekers die lekken in de Verenigde Staten opgespoord, waardoor die lekkages nu van dag tot dag zichtbaar zijn.

Spoorboekje (naar het overzicht van de items): https://bit.ly/2oRFBTU