Transitie-liners, 3e collectie meestuurbare oneliners.