Energiewissel, spoor 10b (Milieu-maatregelen in de actualiteit)

Spoorboekje (naar het overzicht van de items): https://bit.ly/2oRFBTU

23 januari 2020: Nederland is een mini-klimaatakkoord rijker. Daarvoor schaarde de voltallige milieubeweging zich achter afspraken voor grootschalige plaatsing van zonnepanelen. Niet op daken, maar rijendik op het land, hectares vol. Dat wordt een doorbraak voor zon-energie genoemd.

Klimaatambities van het kabinet Rutte III: om de klimaatafspraken van Parijs te halen moeten alle nieuwe auto’s tussen 2025 en 2030 elektrisch zijn. Dan zullen steeds meer E.V.’s betrokken zijn bij botsingen en steeds vaker krijgen ze te maken met brandende accu-pakketten t.g.v. kortsluiting. Noordelijke bergers gaan een methode proberen om accu-branden te blussen. De brand kan wel even geblust worden, maar daarna kan een chemische reactie met hoge temperatuur, hoge druk en zelfontbranding, wel een week doorgaan. Daarom gaan de bergers brandende stekkerauto’s “in bad stoppen” (onderwater zetten in een dompelcontainer) tot de reactie gestopt is.

De gemeenteraad Súdwest-Fryslân wil (met een budget-vraag van € 40.000) een haalbaarheids onderzoek laten doen naar waterstofenergie in Bolsward. Het gaat om het inzetten van het stroomoverschot van Windpark Fryslân om van die stroom waterstof te maken om daarvan stroom te produceren voor Bolsward.

DIT IS NIET UIT TE LEGGEN….. In Duitsland wordt dit jaar als enige nieuwe kolencentrale de Datteln 4 gebouwd. Voor verbranding van LIGNITE ( = bruinkool) waarbij per jaar een top-emissie van 8,4 miljoen ton CO2 vrijkomt.

Nederland heeft met ca. 48.000 openbare laadpalen de grootste laadpaaldichtheid van €uropa. Zelfs al ga je snelladen langs de snelweg, dan ben je niet snel weg: de oplaadtijdspanne is nog ongeveer 20 minuten.

Om aandacht te vragen, draagvlak te creëren, om het eigenbelang te dienen ….worden in de media allerlei maatregelen, plannen voorgeschoteld ….waarbij de burgers het spoor snel kwijtraken. Hierbij een ruimhartig wisselend aanbod nieuwsberichten m.b.t. Energie-Transitie en verduurzaamheden.

December 2019: In de URGENDA-zaak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de staat VERPLICHT is om te komen tot verlaging van de CO2-uitstoot in Nederland. De uitstoot van broeikasgassen moet vóór het einde van 2020 met ten minste 25 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. Hierbij mag aangetekend worden dat eind 2018 de landelijke uitstoot van broeikasgassen maar 15 procent verminderd was t.o.v. 1990. En…. met het huidige klimaatbeleid komt het Nederland in 2020 waarschijnlijk niet verder dan 20 à 21 procent vermindering, zo bleek juist dinsdag uit een nieuwe inschatting van het Planbureau voor de Leefomgeving.

CODE ROOD. Het Europees Parlement heeft op 28-11-2019 een resolutie aangenomen waarin de klimaatcrisis formeel wordt erkend.

POLDERLAND:

Een KAbineT in het nauw maakt rare sprongen.

……. STATIONS-OMROEP …….

In het Friese dorp Oosterwolde komt een installatie om elektriciteit van windmolens en een ca 50 ha grote zonnewei d.m.v. elektrolyse om te zetten in groene waterstof en dát weer in elektriciteit. Het is een proef waarmee in de toekomst er een oplossing kan worden geboden voor het ontsluiten en aansluiten van grootschalige zonneparken en zonnedaken. In deze pilot wordt waterstof lokaal opgeslagen en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld “het verduurzamen van mobiliteit”.

De Raad van State constateert dat het Nederlandse Klimaatplan onvoldoende is om het klimaatdoel van 2030 te halen, en mist vooral de samenhang en slagkracht.

ZONPANELEN en VOEDSELTEELT

Op het Japanse platteland  komen twee bijzondere zonneparken. Bijzonder omdat onder de zonnepanelen zwarte champignons worden geteeld, een gewas dat weinig zonlicht nodig heeft.  Het project moet leiden tot een jaarlijkse oogst van 40.000 kilo aan zwarte champignons die tot heden vooral uit China geïmporteerd worden.

De eerste waterstof-trein in Noord-Nederland zou twee jaar geleden worden ingezet om bezoekers van Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa 2018 te vervoeren. Dit plan bleek niet haalbaar en werd uitgesteld tot 2019. Ook dat plan werd niet gehaald. In 2020 gaan vijf participanten het opnieuw proberen. Begin 2021 gaat één waterstoftrein voor een twee-weekse test in nachtelijke uurtjes ZONDER PASSAGIERS rijden tussen Groningen en Leeuwarden. De proef moet uitwijzen of treinen op waterstof wel geschikt zijn om het vervoer duurzamer te maken. Als de proef een succes is, wil de provincie Groningen vanaf 2023 nieuwe treinen op waterstof laten rijden. 

In 2021 en 2021 laat Arriva een van diesel naar WATERSTOF omgebouwde touringcar rijden op het traject Groningen-Drachten-Heerenveen-Lemmer-Emmeloord. Deze pilot-grap zou € 1.2 miljoen moeten kosten waarvan Fryslân € 330.000 bijdraagt. In Groningen en Drenthe gaan 20 bussen rijden waarvoor waterstof in tanks wordt omgezet naar elektro in batterijen. Die bussen zijn al besteld en ook de bijbehorende waterstof-tankstations zijn aanbesteed.  Nu is de vraag waarom die ene bus Emmeloord-Groningen niet ook besteld kan worden. Voor een miljoentje minder.

Friese ONDERWATERVLIEGERS gaan de helft van energie voor de Wadden-eilanden leveren. Tidel Kite hoopt als Getijdencentrale Waddenzee stroom op te wekken uit eb en vloed-waterstroming. De toekomstmuziek is de opwekking van 40 MegaWat, maar eerst (na 2013 gepiekerd te hebben) is een tweejarige test bij Cornwerd en in 2020 de werking van een prototype “in the picture”. Op dit moment is de productie net genoeg om er een straalkachel op te laten draaien voor de 4 mensen op het test-ponton.

Naar bevindingen van Consumentenbond, Greenpeace, Natuur&Milieu en WISE heeft 70% van de huishoudens GROENE stroom. In 2018 werd nog maar 16,3% van ALLE elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bron. De zakelijke afnemers doen het overwegend nog met grijze, vervuilende stroom. Energiebedrijven wassen hun geproduceerde “vuile”stroom groen (of wit) door CO2-certificaten in het buitenland te kopen. En die prijs wordt 100% zeker aan de consument doorberekend.

KLEURENBLIND. November 2019: Vattenvall (een Zweedse energie-leverancier) hangt het steenkoolzwarte en het bruinkoolbruine jasje in de kast en trekt een groene jas aan. Er is ook groen licht gegeven voor de bouw van windpark-blauw in Flevoland. 61 molens (elk vier keer effectiever) moeten 74 bestaande molens vervangen. Bezwaren als: té dicht bij, overlast door slagschaduw en geluid werden door de bestuursrechter aan de kant geschoven.

Ontsporingen in de stikstof-crisis.

November 2019. Om maar snel-snel te komen tot reductie van “stikstof” hebben (op verzoek van het kabinet) ambtenaren van Haagse ministeries bedacht, dat een autoloze zondag dé ultieme oplossing biedt. Het gaat dan om een VERPLICHTE maandelijkse autovrije zondag.

Door eerder-genomen (niet goed doordachte) maatregelen op dit vlak kwamen vele  woningbouw-projecten plat te liggen. (ook in de landbouw/veeteelt-sector gloren maatregelen). De “milieuwinst” zou dan gelijk staan aan die bij verlaging van de maximum-snelheid van 130 naar 100 km/uur: ook zo’n niet goed onderzocht plannetje. De D66-jongeren willen zelfs verlaging naar 90 km/uur op de snelwegen. De kans dat autoloze zondagen  worden ingevoerd is miniem, mede omdat er veel ontheffingen nodig zijn en de politie niet genoeg menskracht ter beschikking heeft om te handhaven. Kort door de bocht: vrijwel alle politieke partijen hebben zo hun bedenkingen. De belangrijkste zijn, dat de uitstoot van kwalijke stoffen niet minder wordt als de doorsnee automobilist een kwartier langer de motor moet laten draaien. En de verkeersveiligheid is er ook niet mee gediend omdat het moeilijk is voor pechvogels en alle anderen om op op een uitvoegstrook en pechstrook te komen.

Oktober 2019.

Minister Wiebes van Economische Zaken kondigde extra maatregelen aan om de trein naar de klimaatbestemming van 2020 en 2030 alsnog te halen.

Volgens hoogleraar energietransitie Jan Rotmans is dat niet genoeg.

JR. We gaan de klimaatdoelen voor 2020 en 2030 beslist niet halen. We pakken het klimaatprobleem nog steeds niet bij de wortels aan, en doen nog steeds niet wat nodig is, maar hooguit wat mogelijk is.

JR. Nederland heeft nog nooit een klimaatdoel gehaald. Steeds als verstrekkende maatregelen nodig zijn, worden die weer teruggedraaid onder invloed van belangenorganisaties die opkomen voor het eigenbelang van hun achterban, wat uit-einde-lijk ten koste gaat van het algemeen belang.

JR. Nederland zit klem en loopt vast. Drie doelen: klimaat (CO2), milieu (stikstof) en natuur (biodiversiteit) werken op elkaar in en gaan we niet halen. Het is tijd voor voor fundamentele herbezinning op de relatie tussen economie en milieu/natuur.

JR. Het stikstof dossier was een tikkende tijdbom, en werd jarenlang genegeerd door ministerie van Landbouw. Kabinet gaat stikstofpleisters plakken. Dit zijn pseudo-oplossingen en bij hardnekkige problemen worden die in no-time onderdeel van het probleem, dat daardoor nog groter wordt.

JR. Biomassacentrales zijn vervuilender (meer CO2, stikstof en fijnstof) dan kolencentrales en worden zwaar gesubsidieerd, daar moeten we dus zo snel mogelijk mee stoppen.

JR. Huidige noodmaatregelen leveren ca. 01,% minder stikstof op, terwijl 50% minder stikstof nodig is.

JR. In een eindige wereld is het niet mogelijk om eindeloos te groeien.

Kabinetsbesluit op grond van recente wetenschappelijke studies. Conclusies onder meer: Het is onmogelijk om bij aardgaswinning onacceptabele gevolgen voor omwonenden te voorkomen. Het is onmogelijk om de sterkte van aardbevingen ten gevolge van FRACKING te voorspellen.

Nu wél aardgas uit Rusland. Denemarken gaf deze week toestemming om een aardgaspijpleiding van Rusland naar Duitsland door wateren in zijn exclusieve economische zone te trekken. Het project, Nord Stream 2, kan zo worden voltooid. Al bijnal 2.400 kilometer leidingen is al gelegd. Nord Stream 2, volledig eigendom van de Russische Gazprom, zou ondanks scherpe kritiek van de Verenigde Staten, Oekraïne en Polen begin 2020 moeten zijn afgerond. Om ook aan Nederland hoog-calorisch gas te leveren.