Energiewissel, spoor 10b (Milieu-maatregelen in de actualiteit)

Spoorboekje (naar het overzicht van de items): https://bit.ly/2oRFBTU

Mei 2012: Duitse milieugroepen zijn tegen de bouw van de Nordsteam-2 gaspijp in Duitse wateren. De maritieme autoriteiten wezen deze claim af en zo kan de bouw van het laatste stukje van Rusland naar Duitsland worden voltooid.

————————————————————–

September 2020: Groningen laat waterstoftrein die in Duitsland reguliere dienstregeling draait twee weken ’s nachts zonder passagiers rijden. En hij doet het gewoon. “Het brandstofverbruik, het optrekken, remmen en het tanken verliepen zonder problemen.

Internationaal energieadviseur: Waterstof heeft meer na- dan voordelen

Onzin, vindt Klimstra. ,, Soe de Nederlânske stroomproduksje no foar 60 of 70 persint út sinne- en wynenerzjy bestean, dan is der oer te praten. Mar wy sitte noch mar oan 19 persint. En de pykopbringst fan sinnesellen is der minder as 5 persint fan de tiid.

————————————————————–

November 2020. Volgens berekeningen van het KNMI is de uitstoot van CO2 in de eerste helft van dit jaar met 8,8% vermindert ten opzichte van de eerste helft van 2019. De atmosferische hoeveelheid CO2 is nog niet merkbaar afgenomen.

5 oktober 2020: Exxon Mobil Corp. heeft plannen om hun CO2-uitstoot te brengen op meer dan de complete emissie van Griekenland. Dit dus omgekeerd aan de internationale pogingen om ’s werelds opwarming te vertragen. Exxon’s eigen schatting toont een stijging met 17% in 2025.

Augustus 2020. TER VERVANGING VAN INLANDS AARDGAS: heeft uw huishouden € 150 per maand (realistische inschatting) over voor een overdaad aan clusters zonpanelen en windmolens? En dat jaren voordat het gas wordt afgesloten of wordt vervangen door geïmporteerd Russisch hoogcalorisch aardgas?

September 2020:  De Nederlandse overheid geeft jaarlijks zeker evenveel uit aan steun voor het gebruik van fossiele brandstoffen als aan subsidies voor CO2-besparing ( ongeveer 4 -5 miljard euro). De overheids-steun voor de fossiele industrie is met minstens 4,5 miljard euro zeker zo groot.

Juli 2020: De aarde bestaat voor 70% uit water. Sinds 1880 is al dat water hooguit 0,8 graden C warmer geworden. Wel is er een grote opwarming in stedelijke omgeving rondom de meetstations. Hoezo dan CO2=broeikasgas?

Data-centra slurpen bijna alle “groene”stroom op.

Het opwekken van groene stroom door steeds meer en grotere windmolens of zonnecel-zones wordt deels gesubsidieerd. Nederlanders betalen nu al via hun stroomrekening zo’n 20 euro per maand om nieuwe zonneweiden en windmolens mogelijk te maken. De opgewekte en op te wekken elektriciteit wordt aan de burger voorgespiegeld als stroom voor de “huishoudens”. Maar die stroom wordt nu en straks grotendeels geleverd aan stroom-verslindende mega-datacentra met voornamelijk buitenlandse investeerders. En de Nederlandse huishoudens dragen steeds meer de lasten  van die nieuwe “parken”.  De enorme claim van datacentra op groene stroom is slecht voor het draagvlak van de energietransitie.

Chemische fabrieken, verbranden geweldige hoeveelheden aardgas om hun processen van warmte te voorzien en zijn schuldig aan de uitstoot van enorme hoeveelheid CO2. Misschien komt er ooit een ommekeer als chemische grond-stoffen voor bv de medische sector kunnen worden gemaakt met LED-licht.

Juli 2020: In een vertrouwelijk conceptadvies van de SER staat, dat biomassa moet steeds minder moet worden ingezet voor het opwekken van energie en dat subsidies daarvoor dienen te worden afgebouwd. Voor de subsidie van biomassa-verbranding zijn inmiddels miljarden euro’s uitgetrokken. In het vorig jaar gesloten klimaatakkoord voor Nederland speelt biomassa nog wél een belangrijke rol. Vorige week maakte energiebedrijf Vattenfall bekend niet meer zeker te weten of het de grootste biomassacentrale in Diemen nog wel gaat bouwen. Eerst wil het bedrijf politieke duidelijkheid over bijstook biomassa (hout-pellets).

India heeft klimaatakkoord van Parijs ondertekend. India is nummer 3 van de meest CO2-vervuilende gebieden. India gaat volop voor fossiele energie mix . Die is goedkoop en betrouwbaar: 24/24 7 dagen. Planning is voor 2040:
1) 56% steenkool
2) 29% olie
3) 6% gas
4) 4% Hydro
5) 3% wind-zon Dus 91% fossiel. Waarvan akte.

 Een volledige overstap naar elektrisch rijden zal de vraag naar elektriciteit met ongeveer 20 procent doen stijgen. En dán wordt er dus ook 20% meer elektriciteit opgewekt met fossiele brandstoffen. En dat niet minder, maar juist meer broeikasgas CO2 wordt uitgestoten. Business Insider wijst erop dat ook de Europese Commissie schat dat de energiemix in 2050 nog voor ongeveer 40 procent uit fossiele brandstoffen zal bestaan.

De elektrische auto is verre van klimaatvriendelijk omdat de benodigde elektriciteit nog heel lang afkomstig is uit fossielgestookte centrales.

    Daarnaast moeten benodigde materialen ergens uit de grond worden gehaald en is een enorme hoeveelheid energie nodig voor fabricage van accu’s. Het gevolg is dat het heel lang duurt voordat een elektrische auto onderaan de streep minder CO2 uitstoot dan een auto met een verbrandingsmotor.

    Dat alles staat nog los van andere nadelen zoals lange laadtijden, hoge aanschafprijs en een kleine actieradius.

Noodtoestand in Californië : er is steeds vaker niet genoeg elektriciteit. Ook in zonnige Californië schijnt nachts de zon niet…en de wind waait ook niet. Industrie en huishoudens zonder stroom.

OUD NIEUWS 2016- NIEUW NIEUWS 2020 ?

Onderzoek Solar Tester: ‘Alle door grote hagelstenen getroffen zonnepanelen kapot’

Een extreme hagelbui in Zuidoost-Brabant veroorzaakte in de zomer van 2016 in een paar minuten tijd een schadepost van ruim een half miljard euro. Auto’s, kassen en daken, maar ook zonnepanelen werden vernield door hagelstenen zo groot als tennisballen. Alle zonnepanelen die door grote hagelstenen zijn getroffen zijn kapot ook als er niets aan te zien is. Door inslag van hagelstenen kunnen ook haarscheurtjes in de zonnecellen ontstaan waardoor na een langere periode de stroomproductie van zonnepanelen steeds verder afneemt. Bovendien kunnen er hotspots ontstaan die een oorzaak van brand kunnen zijn. Zonnepanelen zijn niet ontworpen om dergelijke hagelbuien te doorstaan. Bij certificering van zonnepanelen wordt wel een hageltest gedaan met ijsballetjes van 25 millimeter doorsnede. De hagelstenen van 23 juni vielen waren meer dan twee keer zo groot. De inslag van een steen van 50 millimeter heeft 20 tot 30 keer meer energie dan die in de hageltest. Als een dergelijke hagelsteen een zonnepaneel raakt wordt de klap door het glas aan de cellen doorgegeven en zullen de cellen versplinteren. Ook omringende velden worden bedekt met schadelijke resten.

Verzekeraars stoppen met vergoeden van “onzichtbare hagelschade” aan zonnepanelen.

OUD NIEUWS:

10 juni 2020: In Nijmegen is biomassa voortaan taboe als ‘transitiebrandstof’ . De gemeenteraad heeft besloten dat er geen nieuwe biomassacentrales in de stad gebouwd mogen worden.

Een lobby-club van de waterstof-lobby heeft energie-minister Wiebes de aanbeveling gestuurd dat Nederland de komende 10 jaar haast moet maken om het Nederlandse aardgasnet  te gaan gebruiken voor waterstof-transport. En geleegde aardgasvelden in de Noordzee zouden in gebruik moeten komen voor opslag van het broeikasgas CO2 of H2.

Die ideeën zijn omstreden. Logisch want de huishoudens willen en hoeven niet echt niet van het gas af, het leidingnet is ongeschikt voor H2-transport en voor CO2-opslag moet ook een speciaal netwerk worden aangelegd. Een nieuw argument van de lobby is, dat het huidige stroom-netwerk niet toereikend is voor toekomstig industrieel gebruik en dat CO2 dan niet meer de lucht in hoeft. Tata-steel en het Amsterdamse chemiebedrijf Nouryon denken aan het bouwen van een proeffabriek om waterstof te maken met stroom van windparken in zee.

Eerst moest (met torenhoge windmolens en massaal aangelegde zonpaneelpleinen) “groenstroom”  worden gemaakt (en opgeslagen en getransporteerd). Dan kan later met die half-fossiele stroom  (schoon drink?) WATER door elektrolyse worden gesplist in WATERSTOF en ZUURSTOF.

Dát waterstofgas moet onder hoge druk en lage temperatuur worden gecomprimeerd tot VLOEIBARE H2. En vervoerd, opgeslagen op locaties waar het kan worden gebruikt. En opgeslagen en vervoerd tót het wordt gebruikt. Wat met die zuurstof wordt gedaan wordt niet uitgelegd. Misschien gaat het gewoon de lucht in?

Nu heeft NESTE in Rotterdam (raffinaderij van fossiele aardolie) een andere methode bedacht om “groene” waterstof te maken: waterstof voor het maken van “bio-brandstoffen”.

 Hierbij gaat het om de reactie van hoge-druk-stoom (H2O) en van fossiele aardolie gemaakt methaan (CH4), waarbij met veel energie (uit fossiele bronnen) waterstof (H2) en koolstofdioxide (CO2) ontstaan.

Weet je nog: CO2-BROEIKASGAS, opwarmende aarde, ijskorst-smelting, zeespiegelstijging en GEEN fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot?

Nu kan ik me best voorstellen dat de doorsnee lezer hiervan niet veel snapt, dat terzake-kundigen dit initiatief grote onzin en geldverspilling vinden.

Bijna helft oudere huizen steenkoud zonder gas

Netbeheerders zijn niet van plan om hun gasleidingen op te geven. ,,Zonder gas krijgen we de helft van de huizen in Nederland op koude dagen niet warm. We hebben groen gas en waterstof nodig.’’

Maart 2020. Biomassa is een onmisbaar onderdeel van het Klimaatakkoord.

Maar het hedendaagse kabinet ziet het verbranden van hout nog steeds als duurzame energiebron.

Steeds meer provincies beginnen zich tegen dat beleid te verzetten. Ze willen geen medewerking meer geven om biomassacentrales te bouwen omdat ze nu twijfelen aan de duurzaamheid van houtstook. Omwonenden klagen over stankoverlast en hebben zorgen over de gezondheid. Alleen al in de biomassacentrale Diemen worden 18.000 voetbalvelden aan bos verbrand: 25 vrachtwagens per dag.

09 maart 2020. Vandaag gaf milieuminister Wiebes het sein voor de bouw van een stikstoffabriek in Groningen. Van de gassen (als CO2) in de ademlucht wordt STIKSTOF gescheiden en ZUURSTOF weer uitgescheiden. N2 is bedoeld ter aanlenging van geïmporteerd hoog-calorisch Russisch gas (waarvan Nederland NIET afhankelijk wilde zijn).

11 juni 2020: Wiebes wil nog niey toezeggen dat er moet worden gestopt met verbranding van houtige biomassa in energie-centrales. Volgens hem is daar nog steeds niet goed over nagedacht en gepraat en nu wordt er maar subsidie voor gegeven.

De VVD-fractie in Woerden wil een haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van een kleinschalige kerncentrale in de provincie Utrecht. Dit als alternatief voor wind en zon, omdat deze de klimaat-doelstellingen zeker niet kunnen halen. Er wordt gesteld, dat het in theorie mogelijk is om ’ergens in de jaren na 2030’ een mini-centrale te bouwen met een capaciteit tot een kleine 500 megawatt (vergelijkbaar met maximaal 125 windmolens van 4 megawatt ).

De klimaat woordvoerders in de Tweede Kamer (de volksvertegenwoordigers) hebben als educatieve achtergronden:


CU      Kunstgeschiedenis
CDA    Int. betrekkingen
D66    Communicatie
PvdA  Verpleegzorg
VVD   Economie (niet afgemaakt)
SP      Archeologie
GL      Politicologie
SGP   Civiele Techniek

NASA bevestigt dat er een actieve ondergrondse warmtebron is onder het ijs van West-Antarctica. Activiteit van een serie van tenminste 91 vulkanen op een breuklijn is mogelijk de oorzaak van het smelten van een deel van de ijskap op de Zuid-pool en niet uitstoot van CO2 door de mens.

De waterstof-lobby denkt met het project NortH2 Noord-Nederland om te kunnen bouwen tot Hydrogen-Valley. In het verlengde daarvan zijn er in Lauwersoog plannen om viskotters en rondvaartboten geschikt te maken voor gebruik van groene waterstof. Het vlaggeschip daarvan, de Ecolution, zou al dit jaar van hier naar Tokio varen om tijdens de Olympische spelen de Hollandse H2-alliantie “een smoel te geven”. Maar gebrek aan subsidie en een teveel aan corona-virus strooit even roet rond het Lauwersmeer. Vanaf 9 maart gaat een passagiersloze “waterstof-trein” heen en weer pontje-rijden tussen Groningen en Leeuwarden. De Co-vite20 is met een ( voor deze gelegenheid als vervuilend en lawaaiig bestempelde) dieselende locomotief naar het Noorden gesleept. Voor wat passagiersloze testritjes in het duister. Op het dak zetten brandstofcellen H2 met O2 uit de lucht weer om in H2O en stroom. Onder de trein wordt die energie opgeslagen in accu’s. Later zou een waterstoftrein gebruikt kunnen worden op het drukke traject Veendam -> Stadskanaal v.v.

Minister Wiebes onthult buitensporige zelfverrijking windmoleninvesteerders https://buff.ly/2v1vnnh#climategateNL

EEN ZAK MET GELD….

De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt tussen 29 september en 22 oktober 2020 opengesteld. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de nieuwe regeling. Naast hernieuwbare energie-productie komen in de nieuwe regeling ook CO₂-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie. De SDE++ kent dit jaar een verplichtingen-budget van €5 miljard. 

Pilot met 27 gemeenten van het gas af.

In veel gemeenten worden plannen gemaakt om woonwijken op termijn aardgasvrij te maken. In iedere provincie is er minimaal één pilot-wijk. De kennis, opgedaan in deze proefwijken wordt gebruikt voor het aardgasvrij maken van andere wijken in Nederland. Dit moet bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot. Er is tien jaar uitgetrokken voor de pilots. De pilotgemeenten in Friesland kampen met forse vertraging. Bewoners vrezen dat de aanpassingskosten voor een woning van vóór 1970 kunnen oplopen tot wel 70.000 euro. In Garyp is pas voor 50 van 600 woningen een akkoord gesloten.

De wereldwijde CO2-uitstoot in 2019 ( ongeveer 33 gigaton) was nagenoeg gelijk aan die in 2018. Een daling kwam doordat in enkele landen van Europa, in Japan en de Verenigde Staten minder koolstofdioxide werd uitgestoten. Dat kwam door het warmere weer, door een trage economische groei en minder gebruik van steenkool en bruinkool. Aan de andere kan werd door het merendeel van andere landen juist méér CO2 de lucht in geblazen.


Kleine ijstijd als de zon in de GMS-slaapmodus gaat?

De activiteit van de zon volgt een weinig begrepen cyclus van 11 jaar. De activiteit stijgt en daalt, creëert een zogenaamde zonne-maximum en vervolgens weer een zonne-minimum. De energie van de aardse zon begon ongeveer twee jaar geleden te verminderen. NASA voorspelde dat het zonne-minimum op zijn laagst zal zijn in 2020: begin van  een mini-ijstijd, want dit zonne-energie-minimum kan tot anno 2050 duren. Een expert heeft gewaarschuwd dat de zon dit jaar een periode van ‘slaapstand’ ingaat wat bekend staat als een Grand Solar Minimum  (GSM). Er worden minder zonnevlekken gevormd en dan zal er minder energie en straling naar de planeten en de aarde worden gezonden. Dat zou kunnen leiden tot een daling van de temperaturen op aarde met één graad Celsius.  Dat lijkt weinig, maar die daling kan enorme gevolgen hebben voor de planeet, waaronder een vertraging en vermindering van de landbouwproductie vanwege nattere en koudere zomers. En nattere, koudere winters met zeer strenge vorst. Tijdens een vorige ‘kleine ijstijd’ waren de gemiddelde temperaturen op het noordelijk halfrond in de winter naar verluidt op land 1,3 °C lager dan nu. Klimaat-experts stellen ook, dat dit koelend effect kan worden tenietgedaan door het verwarmende effect vanwege een complex van andere oorzaken.

Me dunkt dat er redenen genoeg zijn om de hype over klimaat-verandering en afschaffing van aardgas-gebruik door HUISHOUDENS alsnog grondig te gaan overdenken en bij te stellen. Mogelijk geeft het op deze website gepubliceerde SPOORBOEKJE Energie-Wisseling een machtig mooie voor-zet tot een beleidsmatige-transitie.

De opwarming van de aardbol is voor 50% te wijten aan directe instraling van de zon en aan stoffen die de ozon-concentratie verminderen. Niet aan CO2.

Er zijn twee ijskernen, elk met ongeveer 1.200 meter sediment, gewonnen uit de zeebodem onder het enorme Ross-ijsplateau, een drijvende uitbreiding van het West-Antarctische gebied. Samen bieden deze boringen een bijna volledig overzicht van 17 miljoen jaar van het klimaatverleden van Antarctica.  Een nieuwe sedimentkern laat zien, dat het westelijke deel van het nu bevroren zuidpool-continent ZONDER DE MENS diverse langdurig ijsvrije fasen heeft doorgemaakt – een NATUURLIJK verschijnsel, een glimp van waar het met onze opwarmende wereld naar toe gaat. 

TNO en de TU-Eindhoven werken aan een WARMTE-BATTERIJ voor huishoudens. Overtollige warmte van kan dan in een simpel zout worden opgeslagen voor later gebruik.

Wie een nieuwe elektrische auto  tot 45.000 euro koopt, krijgt vanaf 1 juli € 4000 aanschafsubsidie. Verwacht wordt dat er komende jaren steeds meer beter betaalbare elektrische auto’s op de markt zullen komen. Tussen nu en 2025 wordt de aanschafsubsidie daarom in stapjes weer afgebouwd. Het wachten is ook op mensen die € 45.000 over hebben.

Voor tweedehands modellen geldt een aanschafsubsidie van € 2000 alleen als je de auto koopt via de vakhandel. Voor occasions worden voor subsidieverstrekking ook eisen gesteld aan de staat van de auto.

In Nederland verdwijnen verhoudingsgewijs meer bomen dan in het Amazonegebied. Jaarlijks is er in Nederland 1 procent minder bos – 4000 hectare – terwijl dat in Brazilië minder dan een half procent is. Na 30 jaar boomsloop komt de provincie Noord-Brabant met een plan om 40 miljoen bomen planten, omdat bomen CO2 opslaan. Het Europese bos compenseert nu 10 procent van de CO2-uitstoot. Dat zou twee keer zoveel kunnen zijn.

Het Noord-Nederlandse Waterstof-Consortium waaronder Nouryon en Gasunie heeft een subsidie ​​van € 11 miljoen van de EU verkregen voor een concept groen waterstofproject. De benodigde 20MW-elektrolyser zou de eerste in zijn soort  in Europa zijn. Belangen: De financiering is afkomstig van de Gemeenschappelijke Onderneming Brandstofcellen en Waterstof (FCH-GO), een partnerschap van de Europese Commissie en de industrie die de ontwikkeling van innovatieve waterstoftechnologieën ondersteunt.

23 januari 2020: Nederland is een mini-klimaatakkoord rijker. Daarvoor schaarde de voltallige milieubeweging zich achter afspraken voor grootschalige plaatsing van zonnepanelen. Niet op daken, maar alweer rijendik op het land, hectares vol. En dát wordt een doorbraak voor zon-energie genoemd.

Klimaatambities van het kabinet Rutte III: om de klimaatafspraken van Parijs te halen moeten alle nieuwe auto’s tussen 2025 en 2030 elektrisch zijn. Dan zullen steeds meer E.V.’s betrokken zijn bij botsingen en steeds vaker krijgen ze te maken met brandende accu-pakketten t.g.v. kortsluiting. Noordelijke bergers gaan een methode testen om accu-branden te blussen. Zo’n brand kan wel even geblust worden, maar daarna kan een chemische reactie met hoge temperatuur, hoge druk en zelfontbranding, wel een week doorgaan. Daarom gaan de bergers brandende stekkerauto’s “in bad stoppen” (onderwater zetten in een dompelcontainer) tot de reactie gestopt is.

De gemeenteraad Súdwest-Fryslân wil (met een budget-vraag van € 40.000) een haalbaarheids- onderzoek laten doen naar waterstofenergie in Bolsward. Het gaat om het inzetten van het stroomoverschot van Windpark Fryslân om van die stroom waterstof te maken om daarvan stroom te produceren voor Bolsward.

DIT IS NIET UIT TE LEGGEN….. In Duitsland wordt dit jaar als enige nieuwe kolencentrale de Datteln 4 gebouwd. Voor verbranding van LIGNITE ( = bruinkool) waarbij per jaar een top-emissie van 8,4 miljoen ton CO2 vrijkomt.

Nederland heeft met ca. 48.000 openbare laadpalen de grootste laadpaaldichtheid van €uropa. Zelfs al ga je snelladen langs de snelweg, dan ben je niet snel weg: de oplaadtijdspanne is nog ongeveer 20 minuten.

Om aandacht te vragen, draagvlak te creëren, om het eigenbelang te dienen ….worden in de media allerlei maatregelen, plannen voorgeschoteld ….waarbij de burgers het spoor snel kwijtraken. Hierbij een ruimhartig wisselend aanbod nieuwsberichten m.b.t. Energie-Transitie en verduurzaamheden.

December 2019: In de URGENDA-zaak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de staat VERPLICHT is om te komen tot verlaging van de CO2-uitstoot in Nederland. De uitstoot van broeikasgassen moet vóór het einde van 2020 met ten minste 25 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. Hierbij mag aangetekend worden dat eind 2018 de landelijke uitstoot van broeikasgassen maar 15 procent verminderd was t.o.v. 1990. En…. met het huidige klimaatbeleid komt het Nederland in 2020 waarschijnlijk niet verder dan 20 à 21 procent vermindering, zo bleek juist dinsdag uit een nieuwe inschatting van het Planbureau voor de Leefomgeving.

CODE ROOD. Het Europees Parlement heeft op 28-11-2019 een resolutie aangenomen waarin de klimaatcrisis formeel wordt erkend.

Een KAbineT in het nauw maakt rare sprongen.

……. STATIONS-OMROEP …….

In het Friese dorp Oosterwolde komt een installatie om elektriciteit van windmolens en een ca 50 ha grote zonnewei d.m.v. elektrolyse om te zetten in groene waterstof en dát weer in elektriciteit. Het is een proef waarmee in de toekomst er een oplossing kan worden geboden voor het ontsluiten en aansluiten van grootschalige zonneparken en zonnedaken. In deze pilot wordt waterstof lokaal opgeslagen en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld “het verduurzamen van mobiliteit”.

De Raad van State constateert dat het Nederlandse Klimaatplan onvoldoende is om het klimaatdoel van 2030 te halen, en mist vooral de samenhang en slagkracht.

ZONPANELEN en VOEDSELTEELT

Op het Japanse platteland  komen twee bijzondere zonneparken. Bijzonder omdat onder de zonnepanelen zwarte champignons worden geteeld, een gewas dat weinig zonlicht nodig heeft.  Het project moet leiden tot een jaarlijkse oogst van 40.000 kilo aan zwarte champignons die tot heden vooral uit China geïmporteerd worden.

De eerste waterstof-trein in Noord-Nederland zou twee jaar geleden worden ingezet om bezoekers van Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa 2018 te vervoeren. Dit plan bleek niet haalbaar en werd uitgesteld tot 2019. Ook dat plan werd niet gehaald. In 2020 gaan vijf participanten het opnieuw proberen. In het eerste kwartaal 2020 gaat één waterstoftrein voor een twee-weekse test in nachtelijke uurtjes ZONDER PASSAGIERS rijden tussen Groningen en Leeuwarden *). De proef moet uitwijzen of treinen op waterstof wel geschikt zijn om het vervoer duurzamer te maken. Als de proef een succes is, wil de provincie Groningen vanaf 2023 nieuwe treinen op waterstof laten rijden. *) Op het Nederlandse spoor heeft nog niet eerder een waterstoftrein gereden. De proef kan pas starten als de Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT) toestemming verleend heeft. De aanvraag is nog niet ingediend.

In 2021 en 2021 laat Arriva een van diesel naar WATERSTOF omgebouwde touringcar rijden op het traject Groningen-Drachten-Heerenveen-Lemmer-Emmeloord. Deze pilot-grap zou € 1.2 miljoen moeten kosten waarvan Fryslân € 330.000 bijdraagt. In Groningen en Drenthe gaan 20 bussen rijden waarvoor groene waterstof in tanks wordt omgezet naar elektro in batterijen. Die bussen zijn al besteld en ook de bijbehorende waterstof-tankstations zijn aanbesteed.  Shell haalt die groene waterstof dan uit Duitsland op. Nu is de vraag waarom die ene bus Emmeloord-Groningen niet ook besteld kan worden. Voor een miljoentje of zo minder.

Friese ONDERWATERVLIEGERS gaan de helft van energie voor de Wadden-eilanden leveren? Tidel Kite hoopt als Getijdencentrale Waddenzee stroom op te wekken uit eb en vloed-waterstroming. De toekomstmuziek is de opwekking van 40 MegaWat, maar eerst (na 2013 gepiekerd te hebben) is een tweejarige test bij Cornwerd en in 2020 komt de werking van een prototype “in the picture”. Op dit moment is de productie net genoeg om voor de 4 mensen op het test-ponton een straalkachel op te starten. Februari 2020: Shell piekert er juist over om in de bovenwater-vliegers bissniks te stappen door overname van het wind-energiebedrijf Makani van Alphabet (mother van Google).

Naar bevindingen van Consumentenbond, Greenpeace, Natuur&Milieu en WISE heeft 70% van de huishoudens GROENE stroom. In 2018 werd nog maar 16,3% van ALLE elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bron. De zakelijke afnemers doen het overwegend nog met grijze, vervuilende stroom. Energiebedrijven wassen hun geproduceerde “vuile”stroom groen (of wit) door CO2-certificaten in het buitenland te kopen. En die prijs wordt 100% zeker aan de consument doorberekend.

KLEURENBLIND. November 2019: Vattenvall (een Zweedse energie-leverancier) hangt het steenkoolzwarte en het bruinkoolbruine jasje in de kast en trekt een groene jas aan. Er is groen licht gegeven voor de bouw van windpark-blauw in Flevoland. 61 Molens (elk vier keer effectiever) moeten 74 bestaande molens vervangen. Bezwaren als: té dicht bij, overlast door slagschaduw en geluid werden door de bestuursrechter aan de kant geschoven.

Ontsporingen in de stikstof-crisis.

November 2019. Om maar snel-snel te komen tot reductie van “stikstof” hebben (op verzoek van het kabinet) ambtenaren van Haagse ministeries bedacht, dat een autoloze zondag dé ultieme oplossing biedt. Het gaat dan om een VERPLICHTE maandelijkse autovrije zondag. De kans dat autoloze zondagen  worden ingevoerd is miniem, mede omdat er veel ontheffingen nodig zijn en de politie niet genoeg menskracht ter beschikking heeft om te handhaven.

Door eerder-genomen (niet goed doordachte) maatregelen op dit vlak kwamen vele  woningbouw-projecten plat te liggen. (ook in de landbouw/veeteelt-sector gloren maatregelen). De “milieuwinst” zou dan gelijk staan aan die bij verlaging van de maximum-snelheid van 130 naar 100 km/uur (ook zo’n niet goed onderzocht plannetje). D66-jongeren willen zelfs verlaging naar 90 km/uur op de snelwegen. Kort door de bocht: vrijwel alle politieke partijen hebben zo hun bedenkingen. De belangrijkste zijn, dat de uitstoot van kwalijke stoffen niet minder wordt als de doorsnee automobilist een kwartier langer de motor moet laten draaien. En de verkeersveiligheid is er ook niet mee gediend omdat het moeilijk is voor pechvogels en alle anderen om op een uitvoegstrook of pechstrook te komen. En van een invoegstrook af te komen.

Oktober 2019.

Minister Wiebes van Economische Zaken kondigde extra maatregelen aan om de trein naar de klimaatbestemming van 2020 en 2030 alsnog te halen.

Volgens hoogleraar energietransitie Jan Rotmans is dat niet genoeg.

JR. We gaan de klimaatdoelen voor 2020 en 2030 beslist niet halen. We pakken het klimaatprobleem nog steeds niet bij de wortels aan, en doen nog steeds niet wat nodig is, maar hooguit wat mogelijk is.

JR. Nederland heeft nog nooit een klimaatdoel gehaald. Steeds als verstrekkende maatregelen nodig zijn, worden die weer teruggedraaid onder invloed van belangenorganisaties die opkomen voor het eigenbelang van hun achterban, wat uiteindelijk ten koste gaat van het algemeen belang.

JR. Nederland zit klem en loopt vast. Drie doelen: klimaat (CO2), milieu (stikstof) en natuur (biodiversiteit) werken op elkaar in en dát gaan we niet fixen. Het is tijd voor voor fundamentele herbezinning op de relatie tussen economie en milieu/natuur.

JR. Het stikstof-dossier was een tikkende tijdbom, en werd jarenlang genegeerd door ministerie van Landbouw. Kabinet gaat stikstofpleisters plakken. Dit zijn pseudo-oplossingen en bij hardnekkige problemen worden die in no-time onderdeel van het probleem, dat daardoor nog groter wordt.

JR. Biomassacentrales zijn vervuilender (meer CO2, stikstof en fijnstof) dan kolencentrales en worden zwaar gesubsidieerd, dus daar moeten we dus zo snel mogelijk mee stoppen.

JR. Huidige noodmaatregelen leveren ca. 01,% minder stikstof op, terwijl 50% minder stikstof nodig is.

JR. In een eindige wereld is het niet mogelijk om eindeloos te groeien.

Kabinetsbesluit op grond van recente wetenschappelijke studies. Conclusies onder meer: Het is onmogelijk om bij aardgaswinning onacceptabele gevolgen voor omwonenden te voorkomen. Het is onmogelijk om de sterkte van aardbevingen ten gevolge van FRACKING te voorspellen.

Nu wél aardgas uit Rusland. Denemarken gaf deze week toestemming om een aardgaspijpleiding van Rusland naar Duitsland door wateren in zijn economische zone te trekken. Het project, Nord Stream 2, kan zo worden voltooid. Al bijna 2.400 kilometer leidingen is al gelegd. Nord Stream 2, volledig eigendom van de Russische Gazprom, zou ondanks scherpe kritiek van de Verenigde Staten, Oekraïne en Polen begin 2020 moeten zijn afgerond. Om ook aan Nederland hoog-calorisch Russisch gas te leveren.