Energiewissel spoor 7b (over-denking)

– Spoorboekje (naar het overzicht van de items): https://bit.ly/2oGkMLd

Sinds het ontstaan van de aarde zijn de aardse continent-vormen, het klimaat, het weer niet stabiel. De effecten van menselijk handelen door bv de uitstoot van methaan, lachgas, koolstofdioxde, stikstofverbindingen is groot, maar niet te vergelijken met wat de aarde zonder de mens overkwam. Maar-hoe dan ook- er is geen reden voor ons kleine kikkerlandje om de komende decennia 1000 miljard euro uit te geven aan een klimaatbeleid als dat geen enkel aantoonbaar effect kan hebben op de gemiddelde wereldtemperatuur.

Ooit lagen bv de polen op andere plekken, heerste er een tropisch klimaat waar nu een gematigde of koele zône is. Ooit was er geen zuurstof in de atmosfeer, ooit was de CO2-concentratie enorm hoog.

Bij de aandacht voor de (forse) uitstoot van broeikasgassen is nu feitelijk te zien, dat het landijs hoog in de bergen en op de polen eerder smelt dan gebruikelijk. Het smelten van ijsbergen in zee is echt geen probleem omdat het water-volume van een ijsberg onder plus boven water niet veel anders is dan het ijs-volume onder water.

Anders is het met de smelting van landijs: het volume water daarvan zal wél een verhoging van de zeespiegel tot gevolg hebben. Maar NIET zo’n voorspelde 6 meter. Immers: de gemiddelde lucht-temperatuur op aarde kan stijgen. Zeewater zal bij de polen koeler worden door smeltend ijs en warmer in tropische gebieden. Warmer water kan meer waterdamp opbrengen, warmere lucht kan meer waterdamp bergen, eerder en heftiger voor meer regen zorgen. Regen zal voor een groot deel door de grond en de planten worden opgenomen. En…..meer hagel en sneeuw in de winter zal de aardbol weer iets doen afkoelen en zorgen voor meer ijzige aangroei op de polen. Je kunt rustig stellen, dat de hoeveelheid water op en in de aarde NOOIT verandert. Of dat water nu DAMP is, vloeibaar of in vastere vorm als sneeuw, hagel en ijs. En of het nu in plant, dier en mens zit of niet meer.

En hoe zou het gaan met de atmosfeer als daarin meer methaan, koolstofdioxide, stikstof-verbindingen, meer waterdamp enz. extra inkomt? Hoeveel gassen kan de aarde eigenlijk vasthouden? Hoe dik wordt de gaslaag, hoe groot wordt het nieuwe oppervlak ervan ? Verdwijnt er van niet veel van die gaslaag de ruimte in en wordt de wereldbol (en de mens) ervan verlost? En zijn er dán minder broeikasgassen en koelt de aardkluit weer af? Blijft de versgevallen sneeuw in de zomer dan wél liggen en groeien de ijskappen weer aan?

Het is natuurlijk goed voor de lage landen om hemelwater van buiten- en binnenland vlot naar zee te kunnen afvoeren, om de omdijking van Nederland een metertje of twee *) op te hogen, om wat zandzakken en rubberlaarzen bij de hand te houden. Ook dán is er nog steeds het gevaar van zeewater wat bij storm en ontij over de kering klotst. Daarvoor zou de aanleg van buitendijkse “zeebastions” of een onderzeese “duinenrij” een oplossing kunnen zijn. Een ander water-gevaar is de toevloed van rivier- en hemelwater binnendijks. Dat water kan (ook bij eb) niet of nauwelijks naar zee worden afgevoerd als de waterstand buitendijks hoger is dan binnendijks. En zó overstroomt Nederland voor een fors deel ook van binnenuit.

*) voorspelling KNMI voor anno 2100. De Deltawerken zijn berekend op 40 cm stijging. Lees ook mijn column http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/friezen-tuig-van-de-richel/

Mondiaal gezien is er veel meer mis. In het voormalig Indiase dorp Patna (ooit van gehoord?) met 2.046.652 inwoners (telling van 2011) zijn er in 4 maanden van 2019 ongeveer 1700 mensen verdronken en gedood door instortende muren en complete gebouwen vanwege langduriger en heviger moessonregens. Het grootste probleem is de snelle, ongebreidelde bevolkingsgroei en alles wat dáárvan het gevolg is.

In Nederland: bij hogere temperaturen zal het ‘zomers (onder de kap van vooral oudere woningen) heel erg heet kunnen worden. Dan moet (ook elektrisch) geventileerd en/of gekoeld worden. Gevolg in die perioden is meer of tenminste evenveel stroomgebruik. En die zomerse warmte wordt niet benut: die extra hitte gaat de lucht in en die warmt des te meer op.

  • Voor bebouwing gaat het om twee kwesties: verwarming in de winter en koeling in de zomer. Goed nieuws: je kunt stellen dat het particulier verbruik van aardgas voor verwarming zal dalen naarmate de aardbol vanwege de emissies van broeikasgassen opwarmt. 

Natuurlijk kan er op warme dagen ’s nachts wel geventileerd worden door de ramen open te zetten en koudere lucht binnen te laten. Maar voor de langere termijn is dat geen oplossing. In de winter is er immers juist wél behoefte aan warmte. En dán werkt dat gedoe met ramen en deuren niet. Het wordt nog een immense uitdaging om een bruikbare oplossing te vinden voor het probleem hoe hete zomerlucht op te slaan om daarmee ’s winters woningen en andere gebouwen te kunnen verwarmen.

Een ondergronds buffervat als hierboven getekend, gevuld met water, met een diameter van minstens 30 meter en 30 meter diep, wordt aangeprezen en aangeprijsd voor seizoen-opslag. Warmte en koude worden door geleiding via de wand aan het vat toegevoegd of juist onttrokken. Aan dit plaatje is te zien dan deze oplossing niet zo geschikt is voor een doorsnee achtertuintje.

Wereldwijd worden allerlei toepassingen bedacht, geprobeerd én snel weer verworpen. Het wachten is nog steeds op uiteindelijk wél geschikte, nu én later betaalbare oplossingen voor de doorsnee huishouding.

Voorlopig is de beste, snelste, goedkoopste methode: energie besparen door het isoleren van bouwwerken.                   

Naar het SPOORBOEKJE