Energiewissel spoor 7b (overdenking)

– Spoorboekje (naar het overzicht van de items): https://bit.ly/2oGkMLd

Sinds het ontstaan van de aarde zijn de aardse continent-vormen, het klimaat, het weer niet stabiel. De effecten van menselijk handelen door bv de uitstoot van methaan, lachgas, koolstofdioxde, stikstofverbindingen is groot, maar niet te vergelijken met wat de aarde zonder de mens overkwam. Maar-hoe dan ook- er is geen reden voor ons kleine kikkerlandje om de komende decennia 1000 miljard euro uit te geven aan een klimaatbeleid dat geen enkel aantoonbaar effect zal hebben op de gemiddelde wereldtemperatuur.

Ooit lagen bv de polen op andere plekken, heerste er een tropisch klimaat waar nu een gematigde of koele zône is. Ooit was er geen zuurstof in de atmosfeer, ooit was de CO2-concentratie enorm hoog.

Bij de aandacht voor de (forse) uitstoot van broeikasgassen is nu feitelijk te zien, dat het landijs hoog in de bergen en op de polen eerder smelt dan gebruikelijk. Het smelten van ijsbergen in zee is echt geen probleem omdat het water-volume niet veel anders is dan dat van een ijsberg onder en boven water.

Anders is het met de smelting van landijs: het volume water daarvan zal wél een verhoging van de zeespiegel tot gevolg hebben. Maar NIET zo’n voorspelde 6 meter. Immers: de gemiddeldelucht-temperatuur op aarde kan stijgen. Zeewater zal omgekeerd koeler worden door smeltend ijs en warmere lucht kan meer waterdamp bergen, eerder en heftiger voor meer regen zorgen. Die regen zal voor een groot deel door de grond en de planten worden opgenomen. En…..meer hagelslag en sneeuw in de winter zal de aardbol weer wat doen afkoelen en zorgen voor meer ijzige aangroei op de polen.

En hoe zou het gaan met de atmosfeer als daarin meer methaan, koolstofdioxide, stikstof-verbindingen, meer waterdamp enz. extra inkomt? Hoeveel gassen kan de aarde eigenlijk vasthouden? Hoe dik wordt de gaslaag, hoe groot wordt het nieuwe oppervlak ervan ? Verdwijnt er van niet veel van die gaslaag de ruimte in en wordt de wereldbol (en de mens) ervan verlost? En zijn er dán minder broeikasgassen en koelt de aardkluit weer af? Blijft de versgevallen sneeuw in de zomer dan wél liggen en groeien de poolse ijskappen weer aan?

Het is natuurlijk goed voor de lage landen om intussen hemelwater van buiten- en binnenland vlot naar zee te kunnen afvoeren, om de omdijking van Nederland zo’n metertje of twee op te hogen, om wat zandzakken en rubberlaarzen bij de hand te houden. Ook dán nog is er het gevaar van water wat bij storm en ontij over de kering klotst. Daarvoor zou de aanleg van bv buitendijkse “zeebastions” of een onderzeese “duinenrij” een oplossing kunnen zijn.

Mondiaal gezien is er veel meer mis. In het voormalig Indiase dorp Patna (ooit van gehoord?) met 2.046.652 inwoners van de ongeveer 1.25 biljoen van India. in 2011 zijn er in 4 maanden van 2019 ongeveer 1700 mensen verdronken en gedood door instortende muren en complete gebouwen vanwege de lang-duriger en heviger moessonregens dan in voorgaande jaren. Het grootste probleem is dus de snelle, ongebreidelde bevolkingsgroei en alles wat dáárvan het gevolg is.

Voorbij de eigen achtertuin: “Les pays riches ont mobilisé 71 milliards de dollars pour aider les pays pauvres à lutter contre le changement climatique”.

Maar…. Door de hogere temperaturen zal het ‘zomers (onder de kap van vooral oudere woningen) heel erg heet kunnen worden. Dan moet (ook elektrisch) geventileerd en/of gekoeld worden. Gevolg is in die perioden meer of tenminste evenveel stroomgebruik. En die zomerse warmte wordt niet benut. Integendeel: de atmosfeer warmt des te meer op: die hitte gaat de lucht in.

  • Voor bebouwing gaat het om twee kwesties: verwarming in de winter en koeling in de zomer. Goed nieuws: je kunt stellen dat het particulier verbruik van aardgas zal dalen naarmate de aardbol vanwege de emissies van broeikasgassen opwarmt. 

Het wordt een immense uitdaging om een bruikbare oplossing te vinden voor het probleem hoe die hete zomerlucht op te slaan om daarmee ’s winters woningen en andere gebouwen te kunnen verwarmen.

Natuurlijk kan er op warme dagen ’s nachts wel geventileerd worden door de ramen open te zetten en koudere lucht binnen te laten. Maar voor de langere termijn is dat geen oplossing. In de winter is er immers juist wél behoefte aan warmte. En dán werkt dat gedoe met ramen en deuren niet.

Een ondergronds buffervat als hierboven getekend, gevuld met water, met een diameter van minstens 30 meter en 30 meter diep, wordt aangeprezen en aangeprijsd voor seizoen-opslag. Warmte en koude worden door geleiding via de wand aan het vat toegevoegd of juist onttrokken. Aan dit plaatje is te zien dan deze oplossing niet zo geschikt is voor een doorsnee achtertuintje.

Wereldwijd worden zo allerlei toepassingen bedacht, geprobeerd en verworpen. Het wachten is nog steeds op uiteindelijk geschikte, nu én later betaalbare oplossingen voor de doorsnee huishouding.

Voorlopig is de beste, snelste, goedkoopste methode: NU energie besparen door het isoleren van bouwwerken.