Route 4a Energie-bespaartips.

De beste manieren om minder energie te gebruiken. Hier alvast enkele tips om zonder grote investeringen direct energie te besparen. 19-12-2019: Pas nu ontstond in de Provinciale gelederen het besef dat Energie-Besparing een onderdeel, zelfs het speerpunt, moet zijn van de Regionale Energie Strategie. Daarmee zou in 2030 een kwart minder energie worden verbruikt dan in 2010. Begin 2018 stond de besparingsteller op maar 2%.

Besparen op verlichting en elektrische apparaten

 • Vervang gloeilampen door energie-zuinige LED-lampen als de “behuizing” dat toelaat. Led-lampen zijn prijziger maar gaan wel veel langer mee.
 • Verlicht alleen de ruimte waar iemand is.
 • Zet apparaten na gebruik UIT. Gebruik zo weinig mogelijk de stand-by functie van elektrische apparatuur (TV, computer, geluidsapparatuur).
 • Gebruik een contactdoos met aan/uitschakelaar, schakel de contactdoos na gebruik UIT .
 • Schaf alleen apparaten aan met een A-energielabel

Besparen bij het (af)wassen 

 • Droog de was zoveel mogelijk buiten aan de lijn.
 • Draai de wasmachine alleen met volle trommel.
 • Was niet op 60 maar op 40 graden.
 • Centrifugeer zo grondig mogelijk als je een wasdroger gebruikt.
 • Spoel de afwas vóór met koud water.

Besparen op uw verwarmingskosten 

 • Installeer een slimme thermostaat om het huis alleen te verwarmen als je thuis bent.
 • Zet de verwarming een graadje lager.
 • Isoleer alle C.V.-leidingen.
 • Plak reflecterende folie achter de radiatoren.
 • Ga op kierenjacht: plak tochtstrips langs deuren en ramen.
 • Sluit ’s avonds de gordijnen.
 • Zet een uur voordat je naar bed gaat de verwarming nóg een graad lager.
 • HR++ dubbel glas houdt warmte binnen en kou buiten.
 • Douchewater wordt in de regel met aardgas op temperatuur gebracht. Douche minder vaak en minder lang.
 • Gebruik een waterbesparende douchekop.

De beste manier om energie te besparen is om geen energie te gebruiken.

Goed nieuws. Klimaatkundigen geven een warmte-waarschuwing: in de toekomst kunnen de zomers hier heerlijk zijn met temperaturen van 20-27 graden Celsius. In plaats van te rijden of te vliegen naar nu zonnige vakantie-bestemmingen blijven de Nederlanders lekker thuis en gaan bij voorbeeld dagjes uit naar Palma Den Helder.

Goed nieuws. Klimaatkundigen stellen dat de buitentemperatuur ’s winters gemiddeld zo’n 15 graden Celsius kan worden. En dát scheelt een massa verbruik van aardgas voor de huishoudens. Met dat verschil is de bebouwing nóg beter te isoleren en dát scheelt weer in andere kosten om te temperatuur binnen zo aangenaam mogelijk te houden en dus om zo weinig mogelijk energie te gebruiken.

Energie-Transitie mag geen oneerlijke kostenpost worden voor huishoudens.

Een prachtig uitgangspunt in de Miljoenennota 2019:  ‘Het kabinet wil de directe kosten van klimaatbeleid voor de samenleving laag houden. Zo wordt de energietransitie haalbaar en betaalbaar.’

Maar het huidige systeem voor de energienetten staat een eerlijke verdeling van de kosten in de weg. Netbeheer Nederland pleit voor snelle aanpassingen om een breed maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie te krijgen.

Hoe dat vernieuwde energiesysteem er uit zal zien, weet nog niemand. Vast staat dat iedereen keuzes zal moeten maken; niet alleen bestuurders en bedrijven, maar ook de Nederlands huishoudens.

De netbeheerders staan voor miljarden-investeringen om het energiesysteem ingrijpend aan te passen. Van een relatief simpel transportsysteem (van energieproducent naar afnemer) tot een complex netwerk voor opvang, verdeling of opslag van energiestromen uit wind, water en zon.

Onrechtvaardigheid

Alle Nederlandse huishoudens betalen via een bijdrage in hun energienota mee aan die investeringen. Er zit echter een onrechtvaardigheid is het systeem. Op dit moment namelijk worden de netkosten alleen nog verdeeld over de afnemers van energie. De extra dikke kabels en transformatoren die nodig zijn, worden door u en mij betaald.

Stroom-producenten betalen alleen om toegang te krijgen tot het net, maar NIET voor de systeemkosten. De nieuwe energie-producerende bedrijven (zoals grote zonnevelden) dragen nog niets bij aan de investeringen die nodig zijn om hun duurzame energie te af te voeren. Een speciaal probleem wordt energie-voorziening als daarvoor geen productie is.

Gasnetten: minder aansluitingen, hogere kosten

Ook de gasleidingen in ons land worden nu betaald door alle huidige gasgebruikers. Onderhoud, vervanging en straks verwijdering van de gasnetten kosten heel veel geld. Straat na straat, wijk na wijk zal op een andere manier verwarmd worden en mensen zullen hun gasfornuis vervangen voor bijvoorbeeld koken op elektra. En dát betekent dat steeds minder gebruikers de kosten voor het gasnet zullen moeten dragen.

Het is dan ook te verwachten dat die kosten per aangesloten adres flink zullen stijgen.

Spoorboekje (naar het overzicht van de items):  https://bit.ly/2oRFBTU