Energiewissel Spoor 5b (isoleren):

In Nederland staan ongeveer 7,6 miljoen woningen waarvan de bewoners voor 2050 moeten afzien van aardgasgebruik. Met 32 jaar to go gaat het dan om minder dan achtduizend werkdagen om per werkdag zo’n 950 woningen aardgasvrij te maken. En nieuw te bouwen huizen moeten dat sowieso zijn.

Het goed isoleren van woningen heeft de eerste prioriteit. Maar veel mensen schrikken van de forse kosten bij de “verduurzaming”van hun woning. Elk huis zal in de komende 30 jaar een keer moeten worden “verbouwd”. Woningcorporaties hebben te maken met “kaalpluk” van hun financiële mogelijkheid. Heel veel huurders zijn ziek , te oud om zich over deze energie-transitie druk te maken of ze zijn armlastig. Het “menselijk gedrag”is een allesbepalende factor.

Bij de bouw van flats worden de strengere vereisten problematisch, want voor zonnepanelen zijn de dak-oppervlakken niet groot genoeg voor stroomleverantie zelfs aan de onderliggende woningen. Na om- en nieuwbouw is veel meer elektriciteit nodig: ook voor het laten rijden van meer elektrisch aangedreven auto’s en fietsen. Trouwens: electrische auto’s zijn vooralsnog grote subsidie-slurpers ( in 2018 € 700 miljoen subsidie ).

In Friesland betreft het ongeveer 290.000 woningen om van het aardgasnet af te koppelen. De kosten van de ombouw komen naar grove schatting uit op 7,4 tot 13,9 miljard euro.  Ongeveer 67.000 huizen, gebouwd vóór 1945 zijn alvast moeilijk te isoleren en aan woningen, gebouwd tussen 1945 en 2000., mankeert heel wat op dat gebied.

Woningeigenaren aarzelen nog met het aanbrengen van isolering. Er is grote onduidelijkheid en onzekerheid of de aangeprezen voorzieningen wel efficiënt zijn en of de kosten niet té hoog worden (maar 8,5% denkt de rekening van € 22.000 gemiddeld) zelf te kunnen betalen.