Oant Moarn, leergang Frysk

Een gratis internet online thuiscursus FRYSK. Het adres is https://bit.ly/3wGZpby


WOLKOM – WELKOM – WELCOME – WILLKOMMEN

–> ELKE DAG is hier beschikbaar een beetje oefenstof in de eerste en nu tweede taal van de Nederlanden. In een rustige setting en op basis van haiku/senryu in het Frysk (niet meer dan 17 lettergrepen) , Fryske sprekwurden of Frysk-talige grapkes.

Op rustige momenten ( bv vlak voor het slapen) leer je het beste. Dus eerst ontspannen met een PIANOTWEET van Joost Brands.

De tekstregels in het Frysk zijn hertaald naar tekst-regels in het Nederlands met tussen die twee regels ( op de recorder) de UITSPRAAK van de Friese zin met een moederstem ...

Oefening uit het dozijn 28:

De recorder hieronder kan meerdere malen én ook op verschillende snelheden worden afgespeeld.

326. Wat in Fries ienkear yn it hert slûten hat, is der min wer út te krijen. 

 What a Frisian once locked in his heart, is difficult to get out.  Wat een Fries eenmaal in z’n hart gesloten heeft, is er slecht weer uit te krijgen.

Herhaal-herhaal-herhaal voor de perfecte UITSPRAAK. ienkear – sluten -wer – út – krijen –

Elke tekstregel kan per zin, per woord worden vertaald en verklaard in een andere taal. De uitspraak kan zo vaak worden beluisterd als nodig is. De snelheid van de uitspraak kan worden aangepast. Met de knopjes rechts op de recorder kan dan bv op 75% van het gangbare afspeeltempo worden ingesteld.

——————————————–

UITSPRAAKBESTANDEN dozijn 27:

En steeds is het motto: OANT MOARN.

de-mond-gesnoerd

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

UITLEG VAN DEZE LEERMETHODE

Door zelfprogrammering van een stukje van je brein met zinvolle Fryske klanken en zinnen kun je voor een gesprek, de communicatie met Frysktaligen (m/v) al heel snel en goed voor de dag komen.

Deze LOOC-versie (OANT MOARNFRYSK)  is als gratis leergang Fryske Taal een onderdeel van de taalArk-Minor Languages, een “FRAME” voor invulling, behoud en versterking van een minderheidstaal of dialect, waar ook ter wereld. Toegankelijk, bereikbaar elke seconde van alke dag.

De leergang ( Oant Moarn -Frysk ) is gebaseerd op de NATUUR-METHODE waarmee IEDER MENS zijn/haar moedertaal leerde: MEI IN MEMMESTIM. De KLANK van de taal is het ongeboren kind al bekend en na de geboorte leert de peuter overwegend van de MOEDER. Het gaat in eerste instantie om de SPREEKTAAL en niet om de schoolse schrijftaal met de spelling en vervoegingen ervan. Die verdieping is van latere zorg.

Het www-adres van deze Fryske variant is: https://bit.ly/3wGZpby

Elke dag verschijnt op deze pagina een nieuwe oefening Frysk: met internet-verbinding elk moment, overal ter wereld beschikbaar. De eerste serie oefeningen is gebaseerd op het culturele item HET FRIESE SPREEKWOORD & SEI-SISWIZE. Eerdere oefeningen dan deze voor vandaag zijn ingedeeld in 30 dozijnen waarvan recent dozijn 26.

Sprekwurden, dozyn 26

Ieder mens leert de taal van MOEDER. Daarom wordt voor deze leergang-Frysk de “memmestim” gekozen en niet de klassikale schoolse methode. Het beste leermoment is vlak voor een rustperiode als de nachtslaap. Want dán weet de enorm krachtige “breincomputer” er wel weg mee en leer je a.h.w. een taal slapenderwijs én ook nog in korte tijd. De thuiscursus Oant Moarn- Frysk is onderdeel van een wereldwijd bruikbare TAALTOOL tot behoud van minderheidtalen ( minor languages ). In Oant-Moarn-Frysk worden de cultuur-items het FRYSKE SPREKWURD en HAIKU of SENRYU uit en over Friesland benut als oefenstof.

De teksten kunnen worden gedeeld door selectie, kopiëren, plakken en versturen in een bericht. En natuurlijk kan de shortcode ( bit.ly/3wGZpby of de daarvan afgeleide QR-code worden gedeeld.

Voornaam-generator dochter.

Adalgard : edele -> Adal + gard <- beschermster   /
Alemke:  edele -> adel+helm <-beschermster    /
Alyt:  edele -> adal+ vrouw met een edele aard
Benine: = vriendelijk  -> ber=beer -> Bernou:  beer + ber+wih <-heilig   /  
Berke: = schitterende geest
Dibbe(l)t:       diet+burch = moedige onder het volk
Dibbrich:       diet+burch = beschermster van het volk
Doutsen :      dubh=donker -> donkere duif <- do   /
Edwer:           ed/ad+war/wer = hoedster met een goede aard
Elbrich :        albe+rik = macht over natuurlijke wezens
Ethelmod:    ethel+mos = edel van geest
Fardau :      vrede ->fred+wih <-gewijd  /   Folkau :    volk-> folk+wih <-heilig  Fremerke:     vrede -> fred+mar  <-beroemd   /  Gadau :     goed ->god+wih <-heilig    /  waarde -> geld -> Gelbrech    burg – beschermster   /  
Geldou           geld= waarde   geld+wih <-heilig    /
Gerbrich      speer -> ger+brich   <-beschermster.
Gerlind        speer = ger+lind  = schild van lindehout.
Hadewich      strijd = hade+wich  = heilige strijd   /
Hatheburch     hadu+burg   = strijd+beschermster.
Hearou            her+wih        = leger+heilige.
Hildegard        hild+gard      = strijd+erf
Libbrich     lief  -> liaf+burg   <-bescherming   /   Ludewei    volk -> liud+wih  <-heilig    /
Meinou :  megin+wich   = krachtig+strijdster
Moeder:   moed+her       = innerlijke moed+leger
Oberta :      od+bert             = erfbezit+glanzend
Reinanke:    regin+nand    = raad+heersen
Reinolda:     regin+wald     = raad+heersen
Reinou:          regin+wih      = raad+heilig
Swithburch:  swith+burg  = sterke+beschermster.
Thialda:       thiad+wald     = volk+heerseres.
Uretse:          odel+rik          = machtig door erfbezit.
Tsjibbet:      diet+bald        = volk+moedig.
Tsjibbrich:  diet+burg        = volk+ beschermster.
 Welmoed: wel+moed      = wil+moed.
Wibrich:      wih+burg       = strijd + bescherming.
Wibrecht:    wih+burg        = strijd+bescherming.
Wiberta:       wih+bert         = strijd+schitterend.

dapper, vooraanstaand=Frama- Fries=Fries-    vrede=Frithu-  verstandig,wijs=Frode-  voorname vrouw=Frou- ook Frouwa- wagend=Gadû-    levenslustig=Gal- tak=Gard-omslotenruimte=Gard- behorend tot het volk der Goten=Gaut- geven, gastvrijzijn =Gebban-

DEELDINGEN (deelbare dag-gedichten + QR-liners)

Een niet-alledaagse serie “steuntjes-in-de-rug” om ook gemakkelijk met een ander te kunnen delen. Verpakt als AFBEELDING kan elke bijdrage worden geselecteerd, gekopieerd en geplakt in je bericht. Het adres is https://bit.ly/328mB7f

Uit het mailhitsblog.wordpress.com

Het overzicht van eerdere publicaties tref je op het adres -> bit.ly/3p9XabN + https://bit.ly/38U9k22

Elke QR-liner ( een afbeelding ) kun je selecteren, knippen en plakken als bijlage, onderliner in een bericht ter verduidelijking, versterking van de inhoud ervan.

————————————————————–

QR-liners, serie 8: november 2021

https://bit.ly/3HW2VUL

QR-LINER

Het adres van deze serie QR-liners is bit.ly/3qUfud8

OANT

MOARN

OANT

MOARN

OANT

MOARN

SESAME- STIJL (taalhulp)

Een eenvoudige TAALHULP voor kleine en grote beginners in de vertaalkunde. BEDENK, ZOEK en VIND de ontbrekende woorden.

01 Mannichien moat …… wêze om …….. foar ús te wurden.

Mannichien moat dea wêze om libben foar ús te wurden.

————————————————————

libben

Friese Volksverhalen, mythen en sagen.

001 Volksverhaal HET HUIS MET DE NEGENENNEGENTIG VENSTERS

001 Folksferhaal IT HUSS MEI DE NIJNJUFTIGE WINDOWS

  • 1 – In soan fan in earme Noardfryske boer gie foar de hân fan in rike boeredochter. Hy mocht him graach en har mem mocht ek de stoute jonge man. Allinich de heit fan it famke tocht dat hy net goed genôch wie foar syn dochter. 2 – De jonge makke him no soargen oer in manier om fan gedachten te feroarjen fan ‘e rike boer. Hy ferkocht syn siel oan ‘e duvel op betingst dat de lêste him en syn takomstige breid in prachtich hûs mei 100 finsters bouwe. It hûs moast foar de oare moarns klear wêze. 3 – De duvel sette mei syn helpmiddels oan it wurk en de konstruksje gie sa ûnfoarstelber rap fuort dat de oansteande brêgeman bang waard. Hy flechte midden yn ‘e nacht nei de pleats fan syn buorman wêr’t de mem fan syn famke tafallich wie. Se wist goed advys. De jonge moast nei de hok en de hoanne wekker meitsje. Dit waard krekt berikt doe’t 99 finsters al yn it nije hûs wiene ynstalleare. 4 – In jonge duvel kaam krekt mei it lêste finster oanrinnen doe’t de hoanne begon te kraaien. As resultaat rûnen alle duvels hastich fuort. En sa wie de jonge boer wer frij en eigner fan it prachtige hûs wêr’t hy mei syn leafste wenje koe. Dat hûs mei 99 ruten is der noch. It 100e finster koe noait ynstalleare wurde, want mei elke poging waard it de folgjende nacht brutsen. In ferhaal út FRYSKE SAGEN EN MYTHEN (J.P. Wiersma 1973).
  • Bewerk deze GoogleTranslate-variant naar modern Frysk met inachtneming van alle regels voor spelling en zinsconstructies.