Oant Moarn, leergang Frysk

Een gratis internet online thuiscursus FRYSK. Met ELKE DAG een volgende oefening in de leergang Oant Moarn: Frysk mei in memmestim. Het adres is en blijft https://bit.ly/3wGZpby


WOLKOM – WELKOM – WELCOME – WILLKOMMEN

–> ELKE DAG komt hier in 2022 een beetje oefenstof voor het aanleren van de voorheen eerste en nu tweede taal van de Nederlanden. In een rustige setting en op basis van haiku/senryu in het Frysk (niet meer dan 17 lettergrepen) , Fryske sprekwurden of Frysk-talige grapkes.

Op rustige momenten ( bv vlak voor het slapengaan) leer je het beste. Dus eerst ontspannen met een PIANOTWEET van Joost Brands.

22. Sâlt en soer, dêr kin myn mage net oer, mar swiet en fet, dat let my net. (geen audio)

ZOUT EN ZUUR, DAAR KAN MIJN MAAG NIET TEGEN, MAAR ZOET EN VET, DAT DEERT ME NIET.

HERHAAL, HERHAAL, HERHAAL DE UITSPRAAK VAN My/myn – allegearre – like – gjin – widdo – wurdt.

De tekstregels in het Frysk zijn hertaald naar tekst-regels in het Nederlands met tussen deze twee regels ( via de recorder) de UITSPRAAK van de Friese zin met een moederstem. Indien beschikbaar kan via de recorder de uitspraak zo vaak als nodig is worden beluisterd. De snelheid van de uitspraak is aanpasbaar. Met de knopjes rechts op de recorderbalk kan bv op 75% van het gangbare tempo worden afgespeeld.


De geplande oefeningen VOCAAL-FRYSK op bsis van friestalige poëzie (haiku en senryu) werden tot heden NIET ondersteund door de provincie Fryslân. SOMS verschijnen hier samen met een thuis-oefening Fryske taal ook opwekkende WOORDEN van HOOP en TROOST in bange dagen, of een andere BONUS-aanbieding om te delen.

Vóór je het weet wordt je gestoord. Vóór je het weet ben je gestoord. Een dichter verwoordt waardoor je werd gestoord.

Bonus aanbieding ( zonder het UITSPRAAK-bestand

Bonus-aanbieding (uit de totaal.site): bit.ly/3G2AcvT

Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal kunnen verstaan? Of wilt u Fries leren spreken? Kinne jo wol Frysk prate, mar wolle jo (better) Frysk skriuwen leare? Klik dan op één van de cursussen hieronder.

Op dit moment zijn tot nader bericht alle particuliere groepscursussen op Afuk locaties stopgezet in verband met het coronavirus. 

TAAL KOMT MET DE MOEDERSTEM

————————————————

SCROLL naar hieronder voor meer UITLEG over de taalARK

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAA-R ONDER VOOR DE UITLEG

UITLEG VAN DEZE LEERMETHODE

Door zelfprogrammering van een stukje van je brein met zinvolle Fryske klanken en zinnen kun je voor een gesprek, de communicatie met Frysktaligen (m/v) al heel snel en goed voor de dag komen.

Deze LOOC-versie (OANT MOARNFRYSK)  is als gratis leergang Fryske Taal een onderdeel van de taalArk-Minor Languages, een “FRAME” voor invulling, behoud en versterking van een minderheidstaal of dialect, waar dan ook ter wereld. Toegankelijk, bereikbaar elke seconde van elke dag.

De leergang ( Oant Moarn -Frysk ) is gebaseerd op de NATUUR-METHODE waarmee IEDER MENS zijn/haar moedertaal leerde: MEI IN MEMMESTIM. – De KLANK van de taal is het ongeboren kind al bekend en na de geboorte leert de peuter vooral van de MOEDER. Het gaat in deze leergang in eerste instantie om de SPREEKTAAL en niet om de schoolse schrijftaal met de spelling en vervoegingen ervan. Die verdieping is van latere zorg.

In communicatie horen luisteraar en spreker gelijkwaardig te zijn. Bovendien gaat het om een belangrijk CULTUURGOED. Zonder mensen geen cultuur en geen sprekers zonder taal …… geen taal zonder sprekers. Als het gaat om een eerste aanzet tot het leren van het Frysk, dan gaat het om leren: luisteren, verstaan, begrijpen, na-spreken van een stukje ” memmetaal “.

https://www.fryske-akademy.nl/nl/nieuws-en-agenda/nieuwsbericht/news/detail/News/tijd-voor-een-nieuw-fries-taalbeleid/

Vier belangrijke adviezen van de heer Geert Driessen in 2016 waren: 1. spreek als moedertaalspreker vanaf de geboorte met je kinderen; 2. zet meer in op het Fries als spreektaal en minder op schrijftaal; 3. aanvaard dat niet iedereen hetzelfde Fries spreekt en schrijft, dat het Frysk verandert en door het Nederlands wordt beïnvloed. 4. investeer in taal- en spraaktechnologie. 

Het www-adres van deze Fryske variant is: https://bit.ly/3wGZpby

Elke dag verschijnt bij leven en welzijn op deze pagina een nieuwe oefening Frysk. Bij internet-verbinding is deze oefening op elk moment, overal ter wereld beschikbaar. Deze serie oefeningen is gebaseerd op het culturele item HET FRIESE SPREEKWOORD & SEI-SISWIZE. Eerdere oefeningen dan deze voor vandaag zijn ingedeeld in 30 dozijnen.

Elke tekst-regel kan per zin, per woord worden vertaald en verklaard in een andere taal. De Friese spreekwoorden & gezegden zijn meestal voorzien van het inspreekbestand en ze zijn onderdeel van de L-L-L-methode (taalhulp  Lezen – Luisteren – Leren).

Ieder mens leert de taal van MOEDER. Daarom wordt voor deze leergang-Frysk de “memmestim” gekozen en niet de klassikale schoolse methode. Het beste leermoment is vlak voor een rustperiode als de nachtslaap. Want dán weet de enorm krachtige “breincomputer” er wel weg mee en leer je a.h.w. een taal slapenderwijs én ook nog in buitengewoon korte tijd. Deze thuiscursus Oant Moarn- Frysk is onderdeel van een wereldwijd bruikbare TAAL-TOOL tot behoud van minderheidtalen ( minor languages ). In Oant-Moarn-Frysk op het adres bit.ly/3wGZpby worden de cultuur-items het FRYSKE SPREKWURD e+ de dichtvorm HAIKU of SENRYU uit en over Friesland benut als oefenstof.

De teksten kunnen worden gedeeld door selectie, kopiëren, plakken en versturen in een bericht. En natuurlijk kan ook de shortcode ( bit.ly/3wGZpby ) of de daarvan afgeleide QR-code worden gedeeld. De gepubliceerde teksten ( in het Frysk en het Nederlands) kunnen uiteraard worden hertaald met bv Google Translate, met de app Google-Lens in elke andere vertaaltaal. geen gesleep met woordenboeken dus. En met wat geluk zijn ook de uitspraak van de vertalingen op te roepen en te delen met een ander.

Bij het gebruiken van taal in MONDELINGE communicatie is ook het Frysk hier een MIDDEL en geen DOEL zoals in het reguliere klassikale onderwijs.

De variant Oant Moarn-Frysk kan beschouwd worden als onderdeeltje van een wereldwijd bruikbaar FRAME (model) voor een grote serie oefen-sites voor minor-languages. Onderverdeeld in :

1- MINORS EURAZÏE

2- MINORS AFRIKA

3- MINORS NOORD AMERIKA

4-MINORS ZUIDAMERIKA

5-MINORS AUSTRALÏE

6-MINORS ANT-ARTICA

——————————————————–

een deelbare onder-liner uit de website totaal.web

Voornaam-generator dochter.

Adalgard : edele -> Adal + gard <- beschermster   /
Alemke:  edele -> adel+helm <-beschermster    /
Alyt:  edele -> adal+ vrouw met een edele aard
Benine: = vriendelijk  -> ber=beer -> Bernou:  beer + ber+wih <-heilig   /  
Berke: = schitterende geest
Dibbe(l)t:       diet+burch = moedige onder het volk
Dibbrich:       diet+burch = beschermster van het volk
Doutsen :      dubh=donker -> donkere duif <- do   /
Edwer:           ed/ad+war/wer = hoedster met een goede aard
Elbrich :        albe+rik = macht over natuurlijke wezens
Ethelmod:    ethel+mos = edel van geest
Fardau :      vrede ->fred+wih <-gewijd  /   Folkau :    volk-> folk+wih <-heilig  Fremerke:     vrede -> fred+mar  <-beroemd   /  Gadau :     goed ->god+wih <-heilig    /  waarde -> geld -> Gelbrech    burg – beschermster   /  
Geldou           geld= waarde   geld+wih <-heilig    /
Gerbrich      speer -> ger+brich   <-beschermster.
Gerlind        speer = ger+lind  = schild van lindehout.
Hadewich      strijd = hade+wich  = heilige strijd   /
Hatheburch     hadu+burg   = strijd+beschermster.
Hearou            her+wih        = leger+heilige.
Hildegard        hild+gard      = strijd+erf
Libbrich     lief  -> liaf+burg   <-bescherming   /   Ludewei    volk -> liud+wih  <-heilig    /
Meinou :  megin+wich   = krachtig+strijdster
Moeder:   moed+her       = innerlijke moed+leger
Oberta :      od+bert             = erfbezit+glanzend
Reinanke:    regin+nand    = raad+heersen
Reinolda:     regin+wald     = raad+heersen
Reinou:          regin+wih      = raad+heilig
Swithburch:  swith+burg  = sterke+beschermster.
Thialda:       thiad+wald     = volk+heerseres.
Uretse:          odel+rik          = machtig door erfbezit.
Tsjibbet:      diet+bald        = volk+moedig.
Tsjibbrich:  diet+burg        = volk+ beschermster.
 Welmoed: wel+moed      = wil+moed.
Wibrich:      wih+burg       = strijd + bescherming.
Wibrecht:    wih+burg        = strijd+bescherming.
Wiberta:       wih+bert         = strijd+schitterend.

dapper, vooraanstaand=Frama- Fries=Fries-    vrede=Frithu-  verstandig,wijs=Frode-  voorname vrouw=Frou- ook Frouwa- wagend=Gadû-    levenslustig=Gal- tak=Gard-omslotenruimte=Gard- behorend tot het volk der Goten=Gaut- geven, gastvrijzijn =Gebban-

QR-LINERS om uit te delen.

Een niet-alledaagse serie “steuntjes-in-de-rug” om ook gemakkelijk met een ander te kunnen delen. Het adres is o.a. https://bit.ly/328mB7f

Elke QR-liner is een afbeelding welke je kunt selecteren, knippen en plakken als bijlage, onderliner ter verduidelijking, versterking van de inhoud van je bericht. De voorgaande series zijn niet zichtbaar omdat elke serie ( dus ook deze) Voor Verversing Vatbaar is.

————————————————————–

Serie 26: QR-liners januari 2022

 QR STRIPS.online  om te delen.

Het adres van deze series QR-liners is bit.ly/3qUfud8

OANT

MOARN

OANT

MOARN

OANT

MOARN

SESAME- STIJL (taalhulp)

Een eenvoudige TAALHULP voor kleine en grote beginners in de vertaalkunde. BEDENK, ZOEK en VIND de ontbrekende woorden.

01 Mannichien moat …… wêze om …….. foar ús te wurden.

Mannichien moat dea wêze om libben foar ús te wurden.

————————————————————

libben

Friese Volksverhalen, mythen en sagen.

001 Volksverhaal HET HUIS MET DE NEGENENNEGENTIG VENSTERS

001 Folksferhaal IT HUSS MEI DE NIJNJUFTIGE WINDOWS

  • 1 – In soan fan in earme Noardfryske boer gie foar de hân fan in rike boeredochter. Hy mocht him graach en har mem mocht ek de stoute jonge man. Allinich de heit fan it famke tocht dat hy net goed genôch wie foar syn dochter. 2 – De jonge makke him no soargen oer in manier om fan gedachten te feroarjen fan ‘e rike boer. Hy ferkocht syn siel oan ‘e duvel op betingst dat de lêste him en syn takomstige breid in prachtich hûs mei 100 finsters bouwe. It hûs moast foar de oare moarns klear wêze. 3 – De duvel sette mei syn helpmiddels oan it wurk en de konstruksje gie sa ûnfoarstelber rap fuort dat de oansteande brêgeman bang waard. Hy flechte midden yn ‘e nacht nei de pleats fan syn buorman wêr’t de mem fan syn famke tafallich wie. Se wist goed advys. De jonge moast nei de hok en de hoanne wekker meitsje. Dit waard krekt berikt doe’t 99 finsters al yn it nije hûs wiene ynstalleare. 4 – In jonge duvel kaam krekt mei it lêste finster oanrinnen doe’t de hoanne begon te kraaien. As resultaat rûnen alle duvels hastich fuort. En sa wie de jonge boer wer frij en eigner fan it prachtige hûs wêr’t hy mei syn leafste wenje koe. Dat hûs mei 99 ruten is der noch. It 100e finster koe noait ynstalleare wurde, want mei elke poging waard it de folgjende nacht brutsen. In ferhaal út FRYSKE SAGEN EN MYTHEN (J.P. Wiersma 1973).
  • Bewerk deze GoogleTranslate-variant naar modern Frysk met inachtneming van alle regels voor spelling en zinsconstructies.