info wisselgedichten

ONLINE-POËZIE

De QR-link hieronder geeft toegang tot een wisselend bestand van korte gedichten in 1,2,3 talen: het Frysk, Nederlands en/of het Engels. Telkens een ander brokje poëzie voor de broodnodige ontspanning. HAIKU-poëzie past uitstekend bij de Friese setting en volksaard: FRIEZEN, LANG VAN STUK MAAR KORT VAN STOF. Als je de QR-code kunt afdrukken en bij-de-hand houdt dan is dagelijks/wekelijks een ander vers toegankelijk. Ook kun je van de QR-code van dichtbij een foto maken met je i-phone en met de app Google-Lens laten uitlezen. Een verkorte versie van de QR-link is https://bit.ly/39QgZyu

QR-wisselgedichten info

Elke afbeelding, elk stukje tekst in deze bijdragen kun je selecteren en per (email)bericht verzenden/delen met een ander. Maar mooier is om de QR-code te delen, want-deze afgedrukt- kan op elk moment, overal ter wereld toegang geven tot deze wissel-gedichten. Tenminste…. als er een internet-verbinding (Wi-Fi) beschikbaar is. Superhandig is het als je een foto van deze QR-code opslaat in de foto-galerij van je handy en daarna daarvan een icoon op je schermpje laat zetten. Of op dat van iemand anders.: voor ONBEPERKTE TOEGANKELIJKHEID. Ook is het kopen en plakken van een persoonlijke QR-postzegel met deze QR-code als frame mogelijk. https://bit.ly/39QgZyu

De derde dinsdag in september 2019: code ORANJE.

Nee, beste Frieslandgenoten, deze column heeft niets te maken met de financiële dubbeltelling van mens en inboedel van het Neerlandse Koningshuis.

Het gaat wél om hernieuwbare en duurzame energie. Merkwaardig, hoogst merkwaardig is het, dat men in deze lage landen acherloopt bij aankomende, bijkans onherroepelijke veranderingen van het klimaat.

Na de aandacht voor koelkast-gassen ( vernielers van de aard-beschermende ozonlaag) wijten wetenschappers een te verwachten opwarming van de aardse atmosfeer aan het broeikas-gas CO2 en straks aan een uitstoot-teveel van de enorm veel smeriger broeikasgassen STIKSTOF, methaan, lachgas en SF6  (zwavelhexafluoride).

De oplossing wordt ( nog steeds ) gezien in de aanplant van enorm veel windmolens en zonstroom-opwekkende clustercellen in parken, weiden.

Maar:  het vrijwel onbeperkt toestaan van die initiatieven (veelal van buitenlandse investeerders) schept een ongekend en vrijwel onoplosbaar probleem.

Een groot overschot van elektro bij veel zon en/of wind kan onmogelijk of niet meteen en terplekke worden gebruikt, getransporteerd, opgeslagen of worden geëxporteerd. En de bestaande voorziening: stroomcentrales, draaiend op steenkool of aardgas, kunnen niet snel worden lamgelegd en weer worden opgestart.

Er is een capaciteitstekort in het stroomnet waardoor deel leveranciers van duurzame elektriciteit niet kunnen worden gekoppeld aan het net. In de ontwikkeling naar een mogelijke regulering van een piekvraag bij weinig stroomproductie bij weinig zon en/ of wind en veel stroomproductie bij veel zonneschijn en/of wind schiet Nederland schromelijk en stromelijk tekort.

Code ORANJE dus… Het is zaak om hier eens alle denk- en doe-krachten te koppelen om aan dit dreigende probleem een halt toe te roepen.

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/pt130615.mp3

Kunst aan de kamerwand.

Elke afbeelding van deze serie KUNST AAN DE WAND kun je -door er op te tikken-afzonderlijk op je telefoonscherm zetten. Met dat beeld in de hand kun je het schilderij beoordelen in de huis-situatie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is fit.jpg

Elke afbeelding hier kan worden geselecteerd en met iemand gedeeld. Voor meer werk van Jan Wiersma (olieverf op canvas, een voordelige kopie op doek, prijzen, bestelling, bezorging) zie https://bit.ly/2L8oHIa of scan deze QR-code:

De link van deze editie is    https://bit.ly/2WP0I4r   of: