Spoarboekje Enerzjy-Wikseling

Dit ”SPOARBOEKJE” yn digi-taal wurdt jo oanbean troch Henk Veenstra út Drachten, dy’t bytiden fan spoar feroaret. Haad-webside: fanvanfryslan.nl

Dizze searje ynformaasje oer ûnderwerpen dy’t te krijen hawwe mei Enerzjy-Wikseling giet oer de moaie foarside en tagelyks om de betiden tige smarrige rêch fan dy medaljes, oer de foaroardielen, foardielen en neidielen fan in diel. Sa dat yn elke húshâlding better in kar makke wurde kin.

SPOARBOEK FOAR enerzjyferoaring.

Dizze rûteplanner toant jo it spoar dat jo wolle folgje, in rûte nei jo enerzjytransysje, nei in earste ynformaasje oer in ûnderwerp. It is in lange searje KOARTE artikels op goed ynrjochte siden. De tagonklikheid (beskikberens, fynberens, lêsberens) fan dit SPOARBOEK moat en kin ferbettere wurde.

JO KINNE EK SELS WAT FOAR IT KLIMAAT DWAAN. Nammentlik: diel it adres fan dit skema. bit.ly/2vlHP1p

As jo ​​de “yngongsdoar” fan it stasjonsgebou iepenje, de link bit.ly/2oRFBTU nei it SPOARBOEK, kinne jo dizze keppeling sjen op it SKERM fan jo mobyl of PC. Jo kinne ek it ikoan diele mei immen. Itselde jildt foar in side fan dat tiidplan. ALLES IS DIELBER: selektear gewoan de kepling en diel. Elkenien kin in grut belang hawwe by ynformaasje oer de oankommende Energy-Wikseling.

It fergese skema foar enerzjytransysje is te berikken troch de QR-lêzer fan jo i-tillefoan te wizen op dizze QR-koade. Yn in protte koarte bydragen sille jo de kommende tritich jier in ding as twa leare oer in protte aspekten fan in wichtige ûntjouwing – foar elke ynwenner fan Fryslân en omkriten. 

De derde dinsdag in september 2019: code ORANJE.

Nee, beste Frieslandgenoten, deze column heeft niets te maken met de financiële dubbeltelling van mens en inboedel van het Neerlandse Koningshuis.

Het gaat wél om hernieuwbare en duurzame energie. Merkwaardig, hoogst merkwaardig is het, dat men in deze lage landen acherloopt bij aankomende, bijkans onherroepelijke veranderingen van het klimaat.

Na de aandacht voor koelkast-gassen ( vernielers van de aard-beschermende ozonlaag) wijten wetenschappers een te verwachten opwarming van de aardse atmosfeer aan het broeikas-gas CO2 en straks aan een uitstoot-teveel van de enorm veel smeriger broeikasgassen STIKSTOF, methaan, lachgas en SF6  (zwavelhexafluoride).

De oplossing wordt ( nog steeds ) gezien in de aanplant van enorm veel windmolens en zonstroom-opwekkende clustercellen in parken, weiden.

Maar:  het vrijwel onbeperkt toestaan van die initiatieven (veelal van buitenlandse investeerders) schept een ongekend en vrijwel onoplosbaar probleem.

Een groot overschot van elektro bij veel zon en/of wind kan onmogelijk of niet meteen en terplekke worden gebruikt, getransporteerd, opgeslagen of worden geëxporteerd. En de bestaande voorziening: stroomcentrales, draaiend op steenkool of aardgas, kunnen niet snel worden lamgelegd en weer worden opgestart.

Er is een capaciteitstekort in het stroomnet waardoor deel leveranciers van duurzame elektriciteit niet kunnen worden gekoppeld aan het net. In de ontwikkeling naar een mogelijke regulering van een piekvraag bij weinig stroomproductie bij weinig zon en/ of wind en veel stroomproductie bij veel zonneschijn en/of wind schiet Nederland schromelijk en stromelijk tekort.

Code ORANJE dus… Het is zaak om hier eens alle denk- en doe-krachten te koppelen om aan dit dreigende probleem een halt toe te roepen.

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/pt130615.mp3

Kunst aan de kamerwand.

Elke afbeelding van deze serie KUNST AAN DE WAND kun je -door er op te tikken-afzonderlijk op je telefoonscherm zetten. Met dat beeld in de hand kun je het schilderij beoordelen in de huis-situatie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is fit.jpg

Elke afbeelding hier kan worden geselecteerd en met iemand gedeeld. Voor meer werk van Jan Wiersma (olieverf op canvas, een voordelige kopie op doek, prijzen, bestelling, bezorging) zie https://bit.ly/2L8oHIa of scan deze QR-code:

De link van deze editie is    https://bit.ly/2WP0I4r   of:

it lûd fan Fryslân

Voor al degenen die het Nationale Volkslied Het Wilhelmus maar niks vinden heb ik als alternatief het MEDELANDERLIED.
Dit lied ligt al jaren op de plank…het is er …het was er al lang. Het is TWEE-TALIG en de titel in de tweede taal van Nederland is: het enige, echte én originele MEILANNERLIET.  Volledig MEEZINGBAAR.  Voltallig, ook op het voetbalveld, want voor wie zelfs deze tekst  té lang zou zijn, kan het MEDELANDERLIED ook ééntalig MEDE-zingen.

1.  Nederland, sterk land  gewonnen uit zee

2. Een verleden van strijd  op het scherpst van de snee

3. Gemengde culturen vormen samen één band

4. Eigen kracht  dat is macht, wij zijn trots op ons land

5. Bûgje foar ûnrjocht dat dogge wy nea

6. Nea in slaaf wêze, dan leaver mar dea.

Refrein                   

7. En trots ben ik op al ons Nederlands goed                                   

8. Onze kracht, onze strijd en de leeuw in ons bloed                                  

9. Vrijheid van denken en trots op ons werk                                

10. Respect voor elkander en zo samen sterk                                

11.  Frijheid en rjocht hjir foar elkenien                                 

12. It tekent ūs skiednis, it stiet yn ús stien                                

13. Idealen en kleuren gaan hier hand in hand                                

14. De leeuw in ons wapen en trots op ons land.

initiatief: Henk Veenstra. Tekst en melodie: Bacon and Bones. Tekst/muziek: Dirk Spek.       

Frysk sprekwurd

LOOC-Frysk Listen to Femke:

Bûter, brea...Vignet LOOC op 150

Bûter, brea and griene tsiis, who can’t say that is not a real Frisian.

Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

Boter, roggebrood en groene (verse) kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries..

Elke spreuktegel uit deze bijdrage kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken. Middels deze QR-sprekwurd kun je elke week een ander Fries spreekwoord of sei-siswize ophalen met je QR-lezer.

GoogleTanslate > https://bit.ly/2HruU1a

Wissel-column wk 43/2019 – Google: niet zo internetjes (column)

https://sociaal.dwjm.nl/artsneev123/blog/6237/

Google: niet zo internetjes.

Google

–     Het is bij internet-gebruikers (en wie is dat niet?) al lang bekend dat zoekmachines als Google ALLES opslaan en voor eeuwig bewaren. Op die manier weet Google bijna alles van bijna iedereen. Ben je op zoek naar een hotel ergens dan krijg je later en heel lang daarna nog ongevraagd op je scherm allerlei reclames voor hotelboekingen ergens.

Accepteer je cookies dan heb je kans op ontelbaar veel opdringerige, niet weg te zappen publiciteit: een koekie van eigen deeg op je dash-bordje dus.

Nu heb ik eens gedacht: zou het mogelijk zijn voor een onnozele digidombo om Google eens een koekje van eigen deeg te laten slikken ? Het is te proberen. Maar hoe?

-Ik heb ontdekt, dat als je zoekt naar afbeeldingen in Google-AFBEELDINGEN dat je – met een uitgekiende selectie kernwoorden- een collectie afbeeldingen over het uitverkoren onderwerp kunt binnenhalen.

Maar: als het steekwoord  NIEUW is of nietszeggend, dat laat Google het afweten. Een proef-op-de-som: neme men als steekwoord (tag) ++++  dan geeft Google, zeker in Google-AFBEELDINGEN, niet thuis. En nu is het de vraag of de zoekmachines horendol gaan draaien  als elke Nederlander de komende week elke dag tiental keren internetjes ++++ zou gaan opzoeken.ken. Of tenminste elke EERSTE dag van de maand.

Veel aardiger zou zijn als een ieder eens iets moois gaat opzoeken: iets waar je wat aan hebt. En waarmee je zelfs een HYPE kunt ontketenen. Zo zou je bv de tag MAIL+poezie kunnen gebruiken in Google-AFBEELDINGEN , waardoor je voorgegoogeld krijgt: een collectie internetgedichten voor TOEVOEGING  aan je e-mail. De combinatie FrieslandMAIL+poëzie  is (wat mij betreft) dan aanmerkelijk beter.

Vignet 3

En NU ben ik benieuwd of Google door zo’n gezamenlijke ++++ actie tegen schending van ieders privacy wel lekker puh in z’n eigen staart gaat bijten, zich gaat verslikken en er in gaat stikken. Omdat en opdat er minder ongewenste en meer gewenste zoekresultaten   ++++ op je scherm opduiken. En omdat de adverteerders  het dan laten afweten.       Touché

Google ++++

Let ’s give 4++++to Google . Selecteer hieronder een SESAMEmailhit

++++