Oant Moarn, leergang Frysk

Een gratis internet online huiscursus FRYSK. Met ELKE DAG een volgende oefening in de leergang Oant Moarn: Frysk mei in memmestim. Het adres is en blijft https://bit.ly/3wGZpby

Maar…….in de loop van 2022 zal op deze site fanvanfryslan.nu de inhoud van de taaltool Oant-Moarn niet meer te vinden zijn. Er wordt per januari 2023 overgeschakeld naar ongeveer dezelfde inhoud ( Fryske sprekwurden/sei-siswizen en korte poëzie uit en over Friesland ) maar dán uitgebracht op een andere site, voorlopig op het adres https://www.totaal.site/kalender/ever-id-kalender/


WOLKOM – WELKOM – WELCOME – WILLKOMMEN

op OANT MOARN

–> Voorlopig komt hier ELKE DAG van 2022 een beetje oefenstof voor het aanleren van de (voorheen eerste en nu tweede) taal van de Nederlanden. In een rustige setting en op basis van haiku/senryu in het Frysk (niet meer dan 17 lettergrepen) , Fryske sprekwurden of Frysk-talige grapkes.

Op kalme momenten ( bv vlak voor het slapengaan) leer je het beste. Dus eerst ontspannen met een PIANOTWEET van Joost Brands. Tip: vermijd RUIS , gebruik een “regelbare “: hoofd-telefoon”.


350. Wa’t nea fan hûs is, mist de freugde fan it thúskommen.

Wie nooit van huis is, mist de vreugde van het thuiskomen.

Herhaalrecept: driemaal daags in alle rust.

De meest belangrijke voordelen van deze lesmethode:

 • Als vóór- of buitenschoolse leergang geschikt voor alle mondige doelgroepen.
 • Geen aanwezige docent nodig.
 • Gratis te volgen op elk moment van elke dag.
 • Aanbod leerstof op basis van de (Fryske) cultuur.
 • Elke dag een oefening in zinsverband.
 • verklaring van de tekst in een tweede taal (bv Frysk –> Hollandsk).
 • De meest natuurlijke leermethode: luisteren naar een moederstem.
 • Het aanleren van een tweede taal verloopt in korte tijd.
 • De “computer” in eigen hoofd wordt benut.
 • Prima basis voor een traditionele taalcursus.
 • Vindbaarheid: overal ter wereld bij internet-toegang met toepasselijke tags, short-code of een QR-code.
 • Gebruik van de eigen smartphone (mobiel) en een app als GoogleLens.
 • Elk tekstdeel is vertaalbaar in elke vertaaltaal.
 • Een one-site-page ZONDER header, menu, widgets, coockie schermen en reclames.

Eltse dei op ‘e nij: In oefening geef FRYSK op it adres OantMoarn ( http://bit.ly/3wGZpby )

OANT MOARN

BONUS AANBIEDING: IT MEILANNERLIET (Bacon & Bones)

Deze leergang bereik je dagelijks het gemakkelijkst door deze QR-code of de voorliggende actieve korte code bit.ly/3wGZpby af te drukken en ergens op een geschikte plek te bewaren/op te plakken. Je scant die dan met een QR-code-lezer of bv Google-Lens.

De tekst-regels in het Frysk zijn hertaald naar tekst-regels in het Nederlands met tussen deze twee regels (via de recorder) de UITSPRAAK van de Friese zin met een moederstem. Indien beschikbaar, kan de uitspraak via de recorder zo vaak als nodig is worden beluisterd. De snelheid van de uitspraak is aanpasbaar. Met de knopjes rechts op de recorderbalk kan bv op 75% van het gangbare tempo worden afgespeeld.


Geplande oefeningen VOCAAL-FRYSK op basis van Friestalige poëzie (haiku en senryu) werden tot heden NIET ondersteund door de provincie Fryslân. SOMS verschijnen hier samen met een thuis-oefening Fryske taal tóch ook opwekkende WOORDEN van HOOP en TROOST in bange dagen, of een andere deelbare BONUS-aanbieding.

Bonus-aanbieding OM TE DELEN: www.fanvanfryslan.nl/wordpress/taalhulp/ FEREALE (verliefd) door Country-Wytske

De GRATIS leergang Oant Moarn met dit jaar ca 360 leeroefeningen in zinsverband is op elk moment overal ter wereld bereikbaar en navolgbaar.

Per 1 januari 2023 is er een “eeuwige”kalender beschikbaar op basis van dezelfde leerstof: ELKE DAG een ander SPREKWURD met uitspraak en hertaling. Kijk maar op dit adres: bit.ly/3donKgt everID

MEMMETAAL KOMT MEI IN MEMMESTIM. TAAL-VOCAAL: de leukste, goedkoopste, gemakkelijk bereikbare manier om een taal te leren spreken is op Oant Moarn -Frysk, adres: bit.ly/3wGZpby

————————————————

SCROLL naar hieronder voor meer UITLEG over deze taalARK

Op zondag 20 maart 2022 is de nationale weerman, Piet Paulusma, op 65 jarige leeftijd overleden. Telkens, na het eind van zijn dagelijks weerbericht riep hij met de woorden OANT MOARN op om de volgende dag terug te komen. Hetzelfde geldt ook voor deze leergang VOCAAL FRYSK .

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAA-R ONDER VOOR DE UITLEG

Selecteer een taal​▼

Selecteer een taal​▼

UITLEG VAN DEZE LEERMETHODE

Door zelfprogrammering van een stukje van je brein met zinnige Fryske klanken en volle zinnen kun je voor een gesprek, de communicatie met Frysktaligen (m/v) al heel snel en goed voor de dag komen.

Deze LOOC-versie (OANT MOARNFRYSK)  is als gratis leergang Fryske Taal een onderdeel van de taalArk-Minor Languages, een “FRAME” voor invulling, behoud en versterking van een minderheidstaal of dialect, waar dan ook ter wereld. Toegankelijk, bereikbaar elke seconde van elke dag. Op deze site vindt je onder IEDEREEN EEN DICHTER een lijst van de belangrijkste Europese talen en zo’n 100 minderheidstalen waarin een tekst vertaalbaar is. Zie maar op het adres bit.ly/3szhZkP

Deze leergang ( Oant Moarn -Frysk ) is gebaseerd op de NATUUR-METHODE waarmee IEDER MENS zijn/haar moedertaal leerde: MEI IN MEMMESTIM. – De KLANK van de taal is het ongeboren kind al bekend en na de geboorte leert de peuter vooral van de MOEDER. Het gaat in deze leergang in eerste instantie om de SPREEKTAAL en niet om de schoolse schrijftaal met de spelling en vervoegingen ervan. Die verdieping is van latere zorg.

Цей курс (Oant Moarn-Frysk) заснований на методі природи, за допомогою якого кожна людина засвоїла свою рідну мову: може в Мемместмі. – Звук мови вже відомий ненародженій дитині, а після народження малюк в основному вчиться у матері. У цьому курсі мова йде про розмовну мову, а не про письмову мову школи з її написанням та сполученнями. Ця підлога пізнішої турботи.

In communicatie horen luisteraar en spreker gelijkwaardig te zijn. Bovendien gaat het om een belangrijk CULTUURGOED. Zonder mensen geen cultuur, geen sprekers zonder taal en geen taal zonder sprekers. Als het gaat om een eerste aanzet tot het leren van het Frysk, dan gaat het dus om leren: luisteren, het verstaan, begrijpen, na-spreken van een brokje ” memmetaal “.

https://www.fryske-akademy.nl/nl/nieuws-en-agenda/nieuwsbericht/news/detail/News/tijd-voor-een-nieuw-fries-taalbeleid/

Vier belangrijke adviezen van de heer Geert Driessen in 2016 waren: 1. spreek als moedertaalspreker vanaf de geboorte met je kinderen; 2. zet meer in op het Fries als spreektaal en minder op schrijftaal; 3. aanvaard dat niet iedereen hetzelfde Fries spreekt en schrijft, dat het Frysk verandert en door het Nederlands wordt beïnvloed. 4. investeer in taal- en spraaktechnologie. 

Het www-adres van deze Fryske variant is: https://bit.ly/3wGZpby

Elke dag verschijnt bij leven en welzijn op deze pagina een nieuwe oefening Frysk. Bij internet-verbinding is deze oefening op elk moment, overal ter wereld beschikbaar. Deze serie oefeningen-in zinsverband is gebaseerd op het culturele item HET FRIESE SPREEKWOORD & SEI-SISWIZE. Eerdere oefeningen dan deze voor vandaag zijn ingedeeld in 30 dozijnen.

Elke tekst-regel kan per zin, per woord worden vertaald en verklaard in een andere taal. De Friese spreekwoorden & gezegden zijn meestal voorzien van het inspreekbestand en ze zijn onderdeel van de L-L-L-methode (taalhulp  Lezen – Luisteren – Leren).

Frysker is
eigentiidsk digitaal skriuwark

Mei /frysker.nl hat Fryslân in eigentiidsk digitaal skriuw-ark dat stipe jout by it opstellen, staverjen en oersetten fan Fryske teksten. Dizze digitale taalhelpmiddels binne troch de Fryske Akademy ûntwikkele op grûn fan’e opboude ekspertize.

Ieder mens leert de taal van MOEDER. Daarom wordt voor deze leergang-Frysk de “memmestim” gekozen en niet de klassikale schoolse methode. Het beste leermoment is vlak voor een rustperiode als de nachtslaap. Want dán weet de enorm krachtige “breincomputer” er wel weg mee en leer je a.h.w. een taal slapenderwijs én ook nog in buitengewoon korte tijd. Deze thuiscursus Oant Moarn- Frysk is onderdeel van een wereldwijd bruikbare TAAL-TOOL tot behoud van minderheidtalen ( minor languages ). In Oant-Moarn-Frysk op het adres bit.ly/3wGZpby worden de cultuur-items het FRYSKE SPREKWURD e+ de dichtvorm HAIKU of SENRYU uit en over Friesland benut als oefenstof.

De teksten kunnen worden gedeeld door selectie, kopiëren, plakken en versturen in een bericht. En natuurlijk kan ook de shortcode ( bit.ly/3wGZpby ) of de daarvan afgeleide QR-code worden gedeeld. De hier gepubliceerde teksten ( in de brontaal van de Lage Landen, het Frysk én het Nederlands) kunnen uiteraard worden hertaald met bv Google Translate, met de app Google-Lens in elke andere vertaaltaal. geen gesleep met woordenboeken dus. En met wat geluk zijn ook de uitspraak van de vertalingen op te roepen en te delen met een ander.

Bij het gebruiken van taal in MONDELINGE communicatie is ook het Frysk hier een MIDDEL en geen DOEL zoals in het reguliere klassikale onderwijs. Vanaf 2022 kregen de gemeenten de regie in het inburgeringsproces. Zo brengt de gemeente Achtkarspelen als eerste Friese gemeente workshops Frysk samen met AFUK, en ROC Friesland College opdat inburgeraars ná de afsluiting van hun inburgering ook in kennis kunnen komen met de Fryske taal. Na deze drie workshops met o.a. het leren van “enkele woorden Frysk” kan bij AFUK een reguliere cursus Fryske taal worden gevolgd en zo nodig worden bekostigd door de pilot-gemeente Achtkarspelen.

De variant Oant Moarn-Frysk kan beschouwd worden als onderdeeltje van een wereldwijd bruikbaar FRAME (model) voor een grote serie oefen-sites voor minor-languages. Onderverdeeld in :

1- MINORS EURAZÏE

2- MINORS AFRIKA

3- MINORS NOORD AMERIKA

4-MINORS ZUIDAMERIKA

5-MINORS AUSTRALÏE

6-MINORS ANT-ARTICA

——————————————————–

een deelbare onder-liner uit de website totaal.web