it lûd fan Fryslân

Voor al degenen die het Nationale Volkslied Het Wilhelmus maar niks vinden heb ik als alternatief het MEDELANDERLIED.
Dit lied ligt al jaren op de plank…het is er …het was er al lang. Het is TWEE-TALIG en de titel in de tweede taal van Nederland is: het enige, echte én originele MEILANNERLIET.  Volledig MEEZINGBAAR.  Voltallig, ook op het voetbalveld, want voor wie zelfs deze tekst  té lang zou zijn, kan het MEDELANDERLIED ook ééntalig MEDE-zingen.

1.  Nederland, sterk land  gewonnen uit zee

2. Een verleden van strijd  op het scherpst van de snee

3. Gemengde culturen vormen samen één band

4. Eigen kracht  dat is macht, wij zijn trots op ons land

5. Bûgje foar ûnrjocht dat dogge wy nea

6. Nea in slaaf wêze, dan leaver mar dea.

Refrein                   

7. En trots ben ik op al ons Nederlands goed                                   

8. Onze kracht, onze strijd en de leeuw in ons bloed                                  

9. Vrijheid van denken en trots op ons werk                                

10. Respect voor elkander en zo samen sterk                                

11.  Frijheid en rjocht hjir foar elkenien                                 

12. It tekent ūs skiednis, it stiet yn ús stien                                

13. Idealen en kleuren gaan hier hand in hand                                

14. De leeuw in ons wapen en trots op ons land.

initiatief: Henk Veenstra. Tekst en melodie: Bacon and Bones. Tekst/muziek: Dirk Spek.       

Frysk sprekwurd

LOOC-Frysk Listen to Femke:

Bûter, brea...Vignet LOOC op 150

Bûter, brea and griene tsiis, who can’t say that is not a real Frisian.

Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

Boter, roggebrood en groene (verse) kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries..

Elke spreuktegel uit deze bijdrage kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken. Middels deze QR-sprekwurd kun je elke week een ander Fries spreekwoord of sei-siswize ophalen met je QR-lezer.

GoogleTanslate > https://bit.ly/2HruU1a

het Van Doesburg-Rinsema-Huis te Drachten

https://bit.ly/2XijDFE

Het Van Doesburg Rinsema Huis

In 1921 realiseerde Van Doesburg zijn eerste grote opdracht: het kleurontwerp voor 16 middenstandswoningen in Drachten. Eén van de 16 woningen is, na uitvoerige kleur- en bouwhistorische onderzoek, zowel binnen als van buiten in de originele staat teruggebracht.

Het Van Doesburg-Rinsemahuis, Torenstraat 3 te Drachten, wordt gezien als een van de hoogtepunten van het werk van Theo van Doesburg, grondlegger van kunststroming DE STIJL.

Afbeeldingsresultaten voor vdrh drachten

Informatie en bezoektijden.

Arrangement Van Doesburg-Rinsemahuis

Vanaf 1 maart 2019 worden rondleidingen in en naar de museumwoning georganiseerd voor publiek. De rondleidingen beginnen in Museum Dr8888 waarna, onder begeleiding van een gids, de museumwoning in zijn geheel bezichtigd kan worden. Bezoek aan de woning vindt plaats op vaste tijdstippen (vrijdags om 11:30 uur en zondags om 14:30 uur) met groepen van maximaal 12 personen op basis van telefonische vooraanmelding bij het museum.

Mobiele applicatie. 

De Van Doesburg-Rinsema Huis virtual reality-ervaring (VDRH) is een mobiele applicatie op basis van Google Cardboard-technologie, bestemd voor gebruikers met een smartphone, waabij de applicatie vervolgens in een VR viewer wordt bekeken. Zo kan de gehele museumwoning ook virtueel in 3D worden bewonderd.

Image result for vdrh Drachten