Energiewissel in Friesland en omstreken, spoor 1a (inleiding)

Deze serie bijdragen krijg je ZONDER REKLAME EN KOEKJES

Heel langzamerhand wordt het de Nederlandse bevolking duidelijk dat er iets aan de hand is met het klimaat op aarde en gelijktijdig met de aardgaswinning in de provincie Groningen. Volgens de Rijksoverheid en het bedrijfsleven: iedereendoetWAT.nl

De gasbel daar raakte leger en leger. Door het opdrukverlies en bevingen boven de bel verzakken de zoden met alles wat daar door natuur en mens werd opgericht.

Dát kan zo niet langer. Dus moet de gaswinning op korte termijn worden verminderd en de gaskraan uiteindelijk worden dichtgedraaid. De Raad van State eist van de verantwoordelijke minister Wiebes al om uitleg waarom dat niet eerder kan. Wiebes verklaarde in september 2019 dat die kraan 10 jaar eerder dichtgedraaid had moeten worden. Intussen werd de klamp van Kamp een kramp van de regering.

Import van gas uit het buitenland is ongewenst. En daarom wordt nu gekeken naar mogelijkheden om buiten de provincie Groningen nog wat gas te pompen uit vaak al bijna leeggehaalde kleine velden. Dát is niet erg verstandig en rendabel, want het ook daarin aanwezige broeikasgas CO2 moet (tegen zeer hoge kosten) worden afgevangen en “ergens” worden opgeslagen. De gaswinmethode fracking en het ondergronds opslaan van CO2 is terecht zeer omstreden. Zeker zolang er uit de kleine velden versneld gas zal worden gehaald voor industrieel gebruik en voor verkoop aan het buitenland.

co2-produceren.jpg

Aardgas is van alle fossiele brandstoffen het schoonst en doet het klimaat ook minder kwaad dan steenkool, bruinkool, olie of hout. In Nederland wordt houtstook gesubsidieerd en aardgasgebruik in feite verboden. In Duitsland wordt gasgebruik juist gesubsidieerd. Dat geeft milieuwinst omdat daar (en in België) veel gebruik wordt gemaakt van ernstig vervuilende oliestook.

Maar Nederlanders moeten op termijn tóch van het relatief schone aardgas af en overschakelen naar andere energie-bronnen. https://www.iedereendoetwat.nl/ MAAR WAT ?

uitleg en overzicht

In het Nederlandse klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt hoe woningen op een andere manier dan met aardgas kunnen worden verwarmd. Volgens landelijke afspraken moeten er in 2030 anderhalf miljoen woningen van het gas af zijn. Voor Friesland betekent het afkoppeling van 6000 woningen per jaar. Nieuwe woningen krijgen sowieso al geen gasaansluiting. Tot 2050 zouden ALLE 7 miljoen woningen voor verwarming en koken zonder aardgas moeten. Een kostbaar en onzeker alternatief om te kunnen koken en om de bebouwing te verwarmen is om dat elektrisch te doen met wind- en zonstroom.

Hoe dat is te realiseren en wat het gaat kosten is niet duidelijk. Daar moeten eerst nog plannen voor worden bedacht. Zes maanden na de ondertekening van het definitieve Klimaatakkoord, oftewel in april 2020, moeten de concepten-Regionale Energiestrategie opgeleverd worden voor doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving. Gemeenten zullen op korte termijn aan de slag moeten gaan met de eigen Regionale Energie Strategie. In dat kader zullen ze gaan bepalen wat per wijk de energiedrager  moet worden. 

WAT nou weer ?

Omgevingsbeleid en uitvoering.

In april 2021, moeten de ruimtelijke consequenties van de RES verankerd zijn in het omgevingsbeleid. Dat is ook het moment dat de uitvoering van de RES 1.0 start.

In 2021 zouden dus plannen voor Regionale Energie Transitie, ook die voor Fryslân, voor uitvoering moeten klaarliggen. De opstelling van een Fryske RES zou € 800.000 moeten kosten.

Ook (en misschien juist) de Friese gemeenten houden zich bezig met het maken van plannen in een RES. Ziehier het handige schema van de gemeente SúdWest-Fryslân >

Met dank aan de gemeente SúdWest-Fryslân.

Zie als vervolg: https://fanvanfryslan.nu/energie-transitie-1/energiewissel-spoor-1-b-inleiding-overzicht/