Energiewissel, spoor 3a (aardgas-import)

Wat is methaan en waar komt het vandaan?

  • Aardgas wat thuis wordt gebruikt voor verwarming en om mee te koken is hoofdzakelijk METHAAN.
  • Met methaan wordt ook stroom opgewekt.
  • Door het boeren van koeien bij het verteren van gras In de veeteelt komt methaan vrij .
  • Bij olie- en gaswinning komt het vrij door lekkages.
  • Moerassen scheiden methaan af: te zien als bubbels.

Van gas export naar gas import.

Het kabinet wil, veel eerder dan was gepland, dat er een eind komt aan gaswinning in Groningen. Minister Wiebes gaat uit van medio 2022Minder gas winnen uit Groningen moet, maar dat schept wel een probleem: hoe te voldoen aan de exportverplichtingen aan Frankrijk, Italië en Zwitserland? Vanwege een grotere export en de teruglopende eigen productie in Groningen zal Nederland steeds meer gas gaan importeren. Vreemd genoeg heeft niemand het over aardgas uit Algerije. Terwijl Nederland daar ook nog eens de duurzame energie-transitie kan stimuleren via een uitruil van zonne-energie tegen gas.

Alleen het Russische staatsbedrijf Gazprom kan via pijpleidingen ons land nog probleemloos bedienen. Rusland speelde in op de grotere vraag naar gaslevering door aanleg van nieuwe pijpleidingen, waaronder Nord Stream-2 in 2019. Onder handgeklap van mp Rutte maakt de regering hier een enorme ommezwaai. Het hoog-calorische Russische gas, aangelengd met stikstof of waterstof, wordt onder Norg opgeslagen voor doorleverantie. Dus: “van-het-gas-los” hoeft nog lang nog niet, nog lang nog niet….

Nederland werd sinds kort van exporteur een netto gas-importeur. En is veel meer i.p.v. veel minder afhankelijk van Russisch gas. Voor de omzetting van hoog-calorisch gas uit RUSLAND naar laag-calorisch gas (bestempeld als pseudo-Gronings-gas) moeten meerdere dure stikstoffabrieken worden gebouwd. Want het gaat tenslotte om laag-calorisch gas waaraan een dosis STIKSTOF moet worden toegevoegd om de mindere eigenschappen van het hier gebruikelijke Groningse aardgas te benaderen. Ook zijn er geruchten dat met WATERSTOF zou kunnen worden aangelengd.

Na het dichten van het OZON-koelkastgasgat kwam de transitie-focus op terugdringing van het broeikasgas CO2 en daarna op de uitstoot van stikstofverbindingen als ammoniak en stikstof-oxide. Bij aanlenging met stikstofgas van het hoogcalorische inportgas en verbranding ervan, komt die stikstof weer vrij. De aardse atmosfeer bevat al 70% stikstof en bij de huisverbranding van aardgas+stikstof zullen stikstof-oxiden worden gevormd. Het gevolg is een blijvend grote aanslag op de natuur, op de gezondheid van plant, mens en dier. Zo is het oxide N2O een 265 maal krachtiger broeikasgas dan CO2. Vreemd: waarom dan eerst CO2 afzweren en niet eerst de stikstof-oxiden?

Belgische huishoudens betalen per jaar gemiddeld ongeveer € 1.000 minder voor aardgas-leverantie dan de Nederlandse. Daarbij gaat het om laagcalorisch gas, geïmporteerd uit Nederland. Al sinds 1979 zijn daar CV-ketels en gasfornuizen trouwens ook geschikt voor hoogcalorisch gas. In een groot deel van de Belgische huishoudens wordt trouwens nog stookolie (mazout) gebruikt. Met hun bestaande c.v.-ketels mag dat nog lang zo blijven: alleen er mag straks niet één NIEUWE mazout-ketel worden verkocht. Al geruime tijd zijn de Belgen bezig met de voorbereidingen voor ombouw voor het gebruik van hoog-calorisch aardgas (nu geïmporteerd uit Rusland en doorgesluisd via Nederland). Hoezo gaat het Russische pseudo-Groninger-gas naar België en moet in Nederland de consumenten-gaskraan worden dichtgeschroefd ? Vanwege de sluiting van hun kolencentrales importeert Engeland nu ook aardgas uit Nederland. Op dit moment is aardgas één van de schoonste energiebronnen. Polen gaat in 2022 massaal aan het Noorse gas mede met subsidie van de EU ( dus ook met Nederlands geld).
Ondertussen moet NL massaal van het gas af op kosten van de huishoudens, en betalen we voor Polen.
Wie legt dit uit?

Februari 2020: In de voorgaande jaren is ons voorgehouden dat onder de Noordzee nog enorme hoeveelheden aardgas kon worden gewonnen. Nu komt men met het verhaal, dat in het Nederlandse deel van de Noordzee vorig jaar geen nieuw olie- of gasveld werd ontdekt. Er is behoefte aan nieuwe gas- en olievelden omdat de huidige velden steeds leger worden. Zo werd in 2004 ongeveer 29 miljard m3 Noordzeegas opgehaald en in 2018 was dat nof dik 11 miljard m3. Zes zoekboringen brachten nog vier mogelijk winstgevende gasvondsten op. Maar Nederland is voor internationale olie- en gasbedrijven minder aantrekkelijk omdat onderzoek erg duur is, de te volgen procedures ingewikkeld zijn en teveel tijd kosten. Shell zou binnen negen jaar de reserves hebben uitgeput. Als een Nederlands gaswinningsbedrijf gas of olie uit eigen bodem wint, is dat voordelig voor de schatkist en het beperkt de noodzaak tot importen uit andere landen zoals Rusland.

Anno 2019: Zag je wél, dat Vermilion de prognose van winning van resten aardgas uit kleine velden links en rechts van Drachten plotseling tot het tienvoudige verhoogde? Waarschijnlijk wil dat Canadese bedrijf schuin gaan boren onder de stad Drachten voor versnelde en grotere gaswinning. Merkwaardig, omdat de gaswinning rond Drachten van jaar op jaar vermindert omdat ook die kleine velden uitgeput raken.

Inmiddels werd er al decennia-lang vergaderd over energie. Zo pleitten al in 2010 zeven landelijke milieu-commissies van politieke partijen voor een complete verduurzaming van de energie-voorziening. Ondanks de stelling dat de transitiekosten zichzelf terugbetalen in minder energiekosten en forse winst voor milieu-verbetering zijn de resultaten na zo’n 10 jaar nogal mager.

De omschakeling naar wind-energie, zonne-energie, water-energie en schone biomassa is niet alleen noodzakelijk om klimaatverandering te beperken. De overstap naar schone, duurzame energie spaart uiteindelijk kosten en beperkt schade aan bebouwing en gezondheid. Slecht nieuws: de aardse atmosfeer wordt warmer. Goed nieuws: er hoeft minder met aardgas gestookt te worden.

Daarnaast komt de zware opgave om ervoor te zorgen dat het laatste restje inlands aardgas niet ter beschikking komt voor de industrie of voor export maar wel altijd en alleen voor de Nederlandse huishoudens: om erop te koken en om de woning ermee te verwarmen.

Er is mondiaal beslist GEEN TEKORT aan aardgas voor huishoudelijk gebruik. De komende 15-20 jaar zal gaswinning/gebruik moeten doorgaan omdat zes miljoen woningen NIET zonder gas kunnen. Met de dwangneurose van de Nederlandse overheid om als eerste land in Europa de huishoudens van het gas af te sluiten wordt de burger als grote veroorzaker van CO2-uitstoot beschuldigd en beboet i.p.v. de bedrijven. Maar gasgebruik door gezinnen draagt voor slechts 7,7% bij aan de binnenlandse CO2-uitstoot. Tóch vormt het GASVERBOD de kern van het NL-klimaatbeleid en wordt gas vervolgens onder andere vervangen door vieze houtstook en energie-slurpende alternatieven. Geen enkel ander land gaat van het gas af.

Schatting 2018: de energie-transitie zou minimaal 500 miljard euro moeten kosten. Die kosten zullen vast worden doorberekend aan de consument. Schatting 2020: De Green Deal gaat minstens 1000 miljard Euro kosten.

In januari 2017 bedroeg het aantal huishoudens 7,8 miljoen met 17,2 miljoen inwoners. Tot 2030 zouden alleen al in Friesland jaarlijks 5000-6000 huizen van het aardgas moeten worden afgesloten. De afgelopen 5 jaren zijn maar 2.000 woningen van het gas af gekomen. Maar in de toekomstige 20 jaar zullen 2.000 woningen PER DAG van het gas afgekoppeld moeten worden. En eerst zouden ELK JAAR 300.000 woningen verplicht geïsoleerd moeten worden.

Spoorboekje (naar het overzicht van de items):  https://bit.ly/2oRFBTU