Energiewissel, spoor 3a (aardgas-import)

Van gas export naar gas import.

Het kabinet wil, veel eerder dan was gepland, dat er een eind komt aan gaswinning in Groningen. Mini-ster Wiebes gaat uit van medio 2022Minder gas winnen uit Groningen moet, maar dat schept wel een probleem: hoe te voldoen aan de exportverplichtingen aan Frankrijk, Italië en Zwitserland? Vanwege een grotere export en de teruglopende eigen productie in Groningen is Nederland al steeds meer gas gaan importeren. Vreemd genoeg heeft niemand het over aardgas uit Algerije. Terwijl Nederland daar ook nog eens de duurzame energie-transitie kan stimuleren via een uitruil van zonne-energie tegen gas.

Alleen het Russische staatsbedrijf Gazprom kan via pijpleidingen ons nog probleemloos bedienen. Rusland speelde in op de grotere vraag naar gaslevering door aanleg van nieuwe pijpleidingen, waaronder Nord Stream-2 in 2019. Onder handgeklap van mp Rutte maakt de regering hier een enorme ommezwaai. Het hoog-calorische Russische gas, aangelengd met stikstof of waterstof, wordt onder Norg opgeslagen voor doorleverantie. Dus: “vanhetgaslos” hoeft nog lang nog niet, nog lang nog niet….

“Noorwegen kan niet méér gas leveren?”. Oktober 2019: Op verzoek van GroenLinks gaat het ministerie van E.Z. “in gesprek” met Noorwegen over de IMPORT van extra aardgas.

Nederland werd sinds kort van exporteur een netto gas-importeur. En is dus veel meer i.p.v. veel minder afhankelijk van Russisch gas. Voor de omzetting van hoog-calorisch gas uit RUSLAND naar laag-calorisch gas (bestempeld als pseudo-Gronings-gas) moeten meerdere dure stikstoffabrieken worden gebouwd. Want het gaat tenslotte om laag-calorisch gas waaraan een forse dosis STIKSTOF moet worden toegevoegd om de eigenschappen van het hier gebruikelijke Groningse aardgas te benaderen.

Na het dichten van het OZON-koelkastgasgat kwam de transitie-focus op terugdringing van het broeikasgas CO2 en daarna op de uitstoot van stikstofverbindingen als ammoniak en stikstof-oxide. Bij aanlenging met stikstofgas aan het hoogcalorische inportgas en verbranding ervan, komt die stikstof weer vrij. De aardse atmosfeer bevat al 70% stikstof en bij de huisverbranding van aardgas+stikstof zullen stikstof-oxiden worden gevormd. Het gevolg is een blijvend grote aanslag op de natuur, op de gezondheid van plant, mens en dier. Zo is het oxide N2O een 265 maal krachtiger broeikasgas dan CO2. Vreemd: waarom dan eerst CO2 afzweren en NOx niet eerst?

Belgische huishoudens betalen per jaar gemiddeld ongeveer € 1.000 minder voor aardgas-leverantie dan de Nederlandse. Daarbij gaat het om laagcalorisch gas, geïmporteerd uit Nederland. Al sinds 1979 zijn daar CV-ketels en gasfornuizen trouwens ook geschikt voor hoogcalorisch gas. In een groot deel van de Belgische huishoudens wordt nog stookolie (mazout) gebruikt en….met hun bestaande c.v.-ketels mag dat nog lang zo blijven: alleen er mag straks niet één NIEUWE mazout-ketel worden verkocht. Al geruime tijd zijn de Belgen bezig met de voorbereidingen voor ombouw voor het gebruik van hoog-calorisch aardgas (nu geïmporteerd uit Rusland en doorgesluisd via Nederland). Hoezo gaat het Russische pseudo-Groningergas naar België en moet in Nederland de consumenten-gaskraan worden dichtgeschroefd ? Vanwege de sluiting van hun kolencentrales importeert Engeland nu ook aardgas uit Nederland. Op dit moment is aardgas één van de schoonste energiebronnen. Polen gaat in 2022 massaal aan het Noorse gas mede met subsidie van de EU ( dus ook met Nederlands geld).
Ondertussen moet NL massaal van het gas af op kosten van de huishoudens, en betalen we voor Polen.
Wie legt dit uit?  

Anno 2019: Zie je wél, dat bijvoorbeeld Vermilion de prognose van winning van resten aardgas uit kleine velden links en rechts van Drachten plotseling tot het tienvoudige verhoogde? Waarschijnlijk wil dat Canadese bedrijf schuin gaan boren onder de stad Drachten voor versnelde en grotere gaswinning. Merkwaardig, omdat de gaswinning rond Drachten van jaar op jaar vermindert omdat ook die kleine velden uitgeput raken.

Inmiddels werd er al decennia-lang vergaderd over energie. Zo pleitten al in 2010 zeven milieu-commissies van politieke partijen voor een complete verduurzaming van de energie-voorziening. Ondanks de stelling dat de transitiekosten zichzelf terugbetalen in minder energiekosten en forse winst voor milieu-verbetering zijn de resultaten na zo’n 10 jaar nogal mager.

De omschakeling naar wind-energie, zonne-energie, water-energie en schone biomassa is niet alleen noodzakelijk om klimaatverandering te beperken. De overstap naar schone, duurzame energie spaart uiteindelijk kosten en beperkt schade aan bebouwing en gezondheid. Slecht nieuws: de aardse atmosfeer wordt warmer. Goed nieuws: er hoeft minder met aardgas gestookt te worden.

Daarnaast komt dus de zware opgave om ervoor te zorgen dat het laatste restje inlands aardgas niet ter beschikking komt voor de industrie of voor export maar wel altijd en alleen voor de Nederlandse huishoudens: om erop te koken en om de woning ermee te verwarmen.

Er is mondiaal beslist GEEN TEKORT aan aardgas voor huishoudelijk gebruik. Met de dwangneurose van de Nederlandse overheid om als eerste land in Europa de huishoudens van het gas af te sluiten wordt de burger als grote veroorzaker van CO2-uitstoot i.p.v. de bedrijven beschuldigd en beboet. Maar gasgebruik door gezinnen draagt voor slechts 7,7% bij aan de binnenlandse CO2-uitstoot. Toch vormt het GASVERBOD de kern van het NL-klimaatbeleid en wordt gas vervolgens onder andere vervangen door vieze houtstook en energie-slurpende alternatieven.

Schatting 2018: de energie-transitie zou minimaal 500 miljard euro moeten kosten. die kosten zullen vast worden doorberekend aan de consument. Het aantal huishoudens in januari 2017 bedroeg 7,8 miljoen  met 17,2 miljoen inwoners. Tot 2030 zouden alleen al in Friesland jaarlijks 5000-6000 huizen van het aardgas moeten worden afgekoppeld. De afgelopen 5 jaren zijn 2000 woningen van het gas af gekomen. Maar in de toekomstige 20 jaar zullen 2000 woningen PER DAG van het gas afgekoppeld moeten worden.

Spoorboekje (naar het overzicht van de items):  https://bit.ly/2oRFBTU