Oant Moarn, leergang Frysk

Een gratis internet online thuiscursus FRYSK. Het adres is https://bit.ly/3wGZpby


WOLKOM – WELKOM – WELCOME – WILLKOMMEN

–> ELKE DAG is hier beschikbaar een beetje oefenstof in de eerste en nu tweede taal van de Nederlanden. In een rustige setting en op basis van haiku/senryu in het Frysk (niet meer dan 17 lettergrepen) , Fryske sprekwurden of Frysk-talige grapkes.

Op rustige momenten ( bv vlak voor het slapen) leer je het beste. Dus eerst ontspannen met een PIANOTWEET van Joost Brands.

De tekstregels in het Frysk zijn hertaald naar tekst-regels in het Nederlands met tussen die twee regels ( op de recorder) de UITSPRAAK van de Friese zin met een moederstem ...

Oefening uit het dozijn 28:

De recorder hieronder kan meerdere malen én ook op verschillende snelheden worden afgespeeld.

326. Wat in Fries ienkear yn it hert slûten hat, is der min wer út te krijen. 

 What a Frisian once locked in his heart, is difficult to get out.  Wat een Fries eenmaal in z’n hart gesloten heeft, is er slecht weer uit te krijgen.

Herhaal-herhaal-herhaal voor de perfecte UITSPRAAK. ienkear – sluten -wer – út – krijen –

Elke tekstregel kan per zin, per woord worden vertaald en verklaard in een andere taal. De uitspraak kan zo vaak worden beluisterd als nodig is. De snelheid van de uitspraak kan worden aangepast. Met de knopjes rechts op de recorder kan dan bv op 75% van het gangbare afspeeltempo worden ingesteld.

——————————————–

UITSPRAAKBESTANDEN dozijn 27:

En steeds is het motto: OANT MOARN.

de-mond-gesnoerd

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

SCROLL NAAR ONDER VOOR DE UITLEG

UITLEG VAN DEZE LEERMETHODE

Door zelfprogrammering van een stukje van je brein met zinvolle Fryske klanken en zinnen kun je voor een gesprek, de communicatie met Frysktaligen (m/v) al heel snel en goed voor de dag komen.

Deze LOOC-versie (OANT MOARNFRYSK)  is als gratis leergang Fryske Taal een onderdeel van de taalArk-Minor Languages, een “FRAME” voor invulling, behoud en versterking van een minderheidstaal of dialect, waar ook ter wereld. Toegankelijk, bereikbaar elke seconde van alke dag.

De leergang ( Oant Moarn -Frysk ) is gebaseerd op de NATUUR-METHODE waarmee IEDER MENS zijn/haar moedertaal leerde: MEI IN MEMMESTIM. De KLANK van de taal is het ongeboren kind al bekend en na de geboorte leert de peuter overwegend van de MOEDER. Het gaat in eerste instantie om de SPREEKTAAL en niet om de schoolse schrijftaal met de spelling en vervoegingen ervan. Die verdieping is van latere zorg.

Het www-adres van deze Fryske variant is: https://bit.ly/3wGZpby

Elke dag verschijnt op deze pagina een nieuwe oefening Frysk: met internet-verbinding elk moment, overal ter wereld beschikbaar. De eerste serie oefeningen is gebaseerd op het culturele item HET FRIESE SPREEKWOORD & SEI-SISWIZE. Eerdere oefeningen dan deze voor vandaag zijn ingedeeld in 30 dozijnen waarvan recent dozijn 26.

Sprekwurden, dozyn 26

Ieder mens leert de taal van MOEDER. Daarom wordt voor deze leergang-Frysk de “memmestim” gekozen en niet de klassikale schoolse methode. Het beste leermoment is vlak voor een rustperiode als de nachtslaap. Want dán weet de enorm krachtige “breincomputer” er wel weg mee en leer je a.h.w. een taal slapenderwijs én ook nog in korte tijd. De thuiscursus Oant Moarn- Frysk is onderdeel van een wereldwijd bruikbare TAALTOOL tot behoud van minderheidtalen ( minor languages ). In Oant-Moarn-Frysk worden de cultuur-items het FRYSKE SPREKWURD en HAIKU of SENRYU uit en over Friesland benut als oefenstof.

De teksten kunnen worden gedeeld door selectie, kopiëren, plakken en versturen in een bericht. En natuurlijk kan de shortcode ( bit.ly/3wGZpby of de daarvan afgeleide QR-code worden gedeeld.

Geef een antwoord