Friese taal leren mei mem, ever-idee @ OANT MOARN bit.ly/2ZPpAgA

Info/uitleg en mogelijkheden: klik op -> https://bit.ly/2P9TREF

Zelfstudie online Frysk leren met elke dag een nieuwe oefening. MEM SIL IT SIZZE. De Friese taal leren met OANT MOARN is een dagelijkse oefening om thuis de tweede taal van Nederland- het Frysk- te leren: de nieuwste gratis, online open- cursus LEZEN-LUISTEREN-LEREN-SCHRIJVEN- HERLEZEN -NASPREKEN ……….. mei in memmestim.

De collectie FRYSKE SPREKWURDEN & SEI-SISWIZEN in deze leergang is opgedeeld in dozijnen. UITSPRAAK-BESTANDEN kunnen worden herhaald door met RECHTS te klikken op een lopende recorder en dan de optie HERHALEN te activeren.

09-98.  God respektearret my as ik wurkje, mar hat my leaf as ik sjong.

God respecteert me als ik werk, maar heeft me lief als ik zing. (R. Tagore)

OANT MOARN bit.ly/2ZPpAgA

Oudere oefeningen vind je hier -> bit.ly/36nWsk9

BONUS-AANBIEDING : https://bit.ly/3qLgTil

En……kun je wel tot tien tellen ? ( leer het in minder )

IEN
TWA
TRIJE
FJOUWER
FIIF
SEIS
SÂN
ACHT
NJOGGEN

Natuurlijk kun je ook proberen of je bij AFUK (Leeuwarden ) een groeps- of online cursus Frysk kunt volgen -> bit.ly/3gz5f8K