fanvanfryslan. nu/kalinder

HJOED, VANDAAG 01-01-2023

In de loop van 2022 zal op deze site fanvanfryslan.nu de content van de taaltool Oant-Moarn niet meer te vinden zijn. Er wordt per januari 2023 overgeschakeld naar ongeveer dezelfde inhoud ( Fryske sprekwurden/sei-siswizen en korte poëzie uit en over Friesland ) maar dán uitgebracht op de website totaal.site