OANT MOARN, info online cursus FRYSK adres: bit.ly/2ZPpAgA

Uitleg over een online-taalcursus Frysk Oant Moarn.

Deze  LOOC ( Little-Open-Online-Course ) Frysk laat je kennismaken met het Frysk, de oudste en nu de tweede taal van Nederland. En wel als toepassing van een LLL-methode (Luisteren-Leren-Lezen- naspreken-schrijven): een uniek te noemen leergang. In deze leergang wordt rekening gehouden met de nieuwste inzichten om een andere taal snel te kunnen aanleren of de al bestaande kennis ervan op te frissen.

Kinderen kunnen hun moedertaal of een tweede taal vloeiend leren spreken. Iemand die na zijn kindertijd een nieuwe taal oppakt leert moeilijker. Waarom een kind sneller, en beter een vreemde taal kan leren dan een volwassene is: tijd om veel te oefenen op een speelse manier, geen maatschappelijke druk. Van groot belang zijn: duidelijke uitspraak, het tempo ligt lager en een simpele woordkeuze.

Deze start-LOOC is bedoeld om meer bekendheid te geven aan de taal van de Friezen en aan  de poëzie uit en over Fryslân – bij gebruik van korte teksten van het Fryske Sprekwurd en de Fryske poëzy ( haiku + senryu ). Deze korte gedichten uit en over Fryslân en de mondeling overgeleverde spreekwoorden hebben vrijwel gelijke regellengte. In die tekst-regels is elk woord te selecteren / te vertalen en te verklaren in een taal naar keuze.

Er zijn INSPRAAK-bestanden bijgevoegd  waarmee, bij HERHAALD lezen, schrijven, beluisteren, NASPREKEN en gebruiken, het Frysk kan worden aangeleerd zoals een kind de taal van de eigen moeder leert. Weinig mensen beseffen dat de spreek- en schrijftaal de KLANK als vóórbeeld heeft: de stem van de moeder al van voor de geboorte. De klank van woorden blijft levenslang in het geheugen hangen en zo “lees” je eerst de klank en dan de letters, gevormd tot een woord, een zin, een verhaal. Deze leergang Frysk is mede gebaseerd op het beluisteren van woorden in uitspraak met een “memmestim”.

Elk moment van ELKE DAG, overal ter wereld en internet-bereik staat weer een nieuwe oefening voor je klaar. Mét de uitspraak én de hertaling. Het beste moment voor een nieuwe oefening is vlak voor het slapen gaan. De enorm krachtige computer in je hoofd doet het ondersteunende werk. LEER EEN TAAL met de WOORDEN IN JE HOOFD. Inmiddels wachten er een dikke 120 korte oefeningen op je.

Op verschillende manieren kun je in deze thuiscursus het Frysk leren, Het hangt af van je apparatuur en je ervaring welke. Zo ontdek je, dat -na het activeren van de recorderbalk – de uitspraak wordt HERHAALD. Of… dat de tekststrips ook machinaal kunnen worden vertaald. Of dat elk woord, elke zin , kan worden verklaard, uitgelegd. of dat wanneer de bovenste (Fryske) zin wordt weggeschoven het een goede oefening is om je vertaling van wat je hoorde op te schrijven en dat te vergelijken met de erboven-staande tekst. Of als de eronder-staande verklaring wordt weggeschoven je een kans hebt om een eigen vertaling in het Frysk op te schrijven en later te vergelijken

Elke bijdrage, maar ook een deel ervan, kan in een bericht aan een ander, worden VERTAALD en GEDEELD in een willekeurige andere vertaaltaal. Deze OANT MOARN-leergang is ook gericht op het volwaardig kunnen gebruiken van het alom aanwezige digitale telefoontje, de “handy”. Zo kan dit adres bit.ly/2ZPpAgA met je mobieltje worden opgezocht en GEDEELD. De site is dan zichtbaar en het ADRES daarvan kan middels het knopje rechtsboven “toevoegen aan het startscherm” ALS ICOON worden geplaatst. En dát is de sleutel voor het kunnen volgen van de leergang: elke seconde van elke dag, overal ter wereld met internet-bereik. En natuurlijk kunnen ook de mogelijkheden van de P.C., de laptop, tablet worden benut.

Klaar om over te brengen naar je scherm met bit.ly/2ZPpAgA

Oudere OANT MOARN-oefeningen cursus Frysk, zijn vindbaar op ’t adres: bit.ly/36nWsk9 Het gaat om de mp3-uitspraakbestanden plus de Fryske en ABN-teksten.

Een voorbeeld, gemaakt door Glosbe op 06 november 2020.

Ik harkje nei it rûzen fan de blêden op ‘e wyn.

Ik luister naar het ruisen van de bladeren op de wind.

Vanwege maatregelen ter beteugeling van Covid-Sars-2019 is er bij AFUK-Leeuwarden in 2020 en 2021 geen cursus Frysk mogelijk. ONLINE mogelijkheden zijn volgeboekt.

Voor de thuiscursus OANT MOARN –> ga naar het adres: bit.ly/2ZPpAgA

Leer en doneer en leer: om de voortgang en uitbreiding van deze cursus te ondersteunen is financiering nodig. Oude spreekwoorden zijn: De kost gaat voor de baat uit. En: Voor niets gaat de zon op. Elke donatie -passend bij je inkomen of welke waarde je hecht aan deze leergang – is welkom. Voor nadere info kun je bellen met 0512-522877 . En wil je later bellen dan kun je deze telefoon-link selecteren, kopiëren en plakken in een bericht aan jezelf.

Deze leergang Oant Moarn is Voor Verbetering Vatbaar. Een volgende aanpassing is de feitelijke plaatsing van kortgedichten als haiku en senryu in “hertaling” plus de uitspraak in het Frysk.

Een voorjaarsorkest,’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat – bosvogelgezang.

In maitiidsorkest,

fan moarns betiid oant jûns let

in boskfûgelsang.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J