OANT MOARN, info online cursus FRYSK adres: bit.ly/2ZPpAgA

Uitleg over een online-taalcursus Frysk (met de start op 01 februari 2021).

Deze  LOOC ( Little-Open-Online-Course ) Frysk laat je kennismaken met het Frysk, de tweede en oudste taal van Nederland. En wel als toepassing van een LLL-methode (lezen-Luisteren-Leren-naspreken-schrijven).

Deze start-LOOC is bedoeld om meer bekendheid te geven aan de taal van de Friezen en aan  de poëzie uit en over Fryslân – bij gebruik van korte teksten van het Fryske Sprekwurd en de Fryske poëzy ( haiku + senryu ). Deze korte gedichten uit en over Fryslân en de mondeling overgeleverde spreekwoorden hebben vrijwel gelijke regellengte. In en vanuit elke regelstrip is elk woord te selecteren / te vertalen en te verklaren in een taal naar keuze.

Er zijn INSPRAAK-bestanden bijgevoegd  waarmee, bij HERHAALDELIJK lezen, schrijven, beluisteren, na-spreken en gebruiken, het Frysk kan worden aangeleerd: in kleine porties en vaak herhaald, zoals een kind de taal van de eigen moeder leert. Elk moment van ELKE DAG staat hier weer een nieuwe oefening voor je klaar. 

Op verschillende manieren kun je in deze thuiscursus het Frysk leren, Het hangt af van je apparatuur en je ervaring welke. Zo ontdek je, dat -na het aanklikken of tikken van de recorderbalk – de uitspraak wordt HERHAALD. Of… dat de tekststrips ook machinaal kunnen worden vertaald. Of dat elk woord, elke zin , kan worden verklaard, uitgelegd. of dat wanneer de bovenste (Fryske) zin wordt weggeschoven het een goede oefening is om je vertaling van wat je hoorde op te schrijven en dat te vergelijken met de bovenstaande tekst. Of als de onderstaande verklaring wordt weggeschoven je een kans hebt om een eigen vertaling in het Frysk op te schrijven en later te vergelijken

Bovendien kan elke bijdrage, maar ook een deel ervan in je bericht aan een ander, worden VERTAALD en GEDEELD in een willekeurige andere vertaaltaal.. Deze LOOC is gericht op het volwaardig kunnen gebruiken van het alom aanwezige digitale telefoontje, de “handy”. En natuurlijk kunnen ook de mogelijkheden van de P.C., de laptop, tablet worden benut.

OANT MOARN-oefeningen cursus Frysk, zijn vindbaar op ’t adres: bit.ly/36nWsk9 Het gaat om alleen de mp3-uitspraakbestanden.

Een voorbeeld, gemaakt door Glosbe op 06 november 2020.

Ik harkje nei it rûzen fan de blêden op ‘e wyn.

Ik luister naar het ruisen van de bladeren op de wind.

Vanwege maatregelen ter beteugeling van Covid-Sars-2019 is er bij AFUK-Leeuwarden geen cursus Frysk mogelijk. ONLINE mogelijkheden zin volgeboekt.

Voor de thuiscursus OANT MOARN –> ga naar het adres: bit.ly/2ZPpAgA

Leer en doneer en leer: om de voortgang van deze cursus te ondersteunen is financiering nodig. Oude spreekwoorden zijn: De kost gaat voor de baat uit. En: Voor niets gaat de zon op.

Een donatie naar draagkracht, als blijk van je waardering, wordt op prijs gesteld en wordt gebruikt om deze service online te houden en te verbeteren. Na je melding per email aan hfjveenstra@gmail.com dat je deze leergang gaat volgen, ontvang je een retourbericht met informatie betaalgegevens. Gaag ontving de redactie van Oant Moarn je beoordeling van dit leerplan. Is het goed-beter-het beste in vergelijking met andere methoden? Heb je verbetertips over deze leermethode? Wat moet of kan beter? Ook die plus-en minpuntjes zijn welkom, zelfs noodzakelijk ter verbetering.