it lûd fan Fryslân

Voor al degenen die het Nationale Volkslied Het Wilhelmus maar niks vinden heb ik als alternatief het MEDELANDERLIED.
Dit lied ligt al jaren op de plank…het is er …het was er al lang. Het is TWEE-TALIG en de titel in de tweede taal van Nederland is: het enige, echte én originele MEILANNERLIET.  Volledig MEEZINGBAAR.  Voltallig, ook op het voetbalveld, want voor wie zelfs deze tekst  té lang zou zijn, kan het MEDELANDERLIED ook ééntalig MEDE-zingen.

1.  Nederland, sterk land  gewonnen uit zee

2. Een verleden van strijd  op het scherpst van de snee

3. Gemengde culturen vormen samen één band

4. Eigen kracht  dat is macht, wij zijn trots op ons land

5. Bûgje foar ûnrjocht dat dogge wy nea

6. Nea in slaaf wêze, dan leaver mar dea.

Refrein                   

7. En trots ben ik op al ons Nederlands goed                                   

8. Onze kracht, onze strijd en de leeuw in ons bloed                                  

9. Vrijheid van denken en trots op ons werk                                

10. Respect voor elkander en zo samen sterk                                

11.  Frijheid en rjocht hjir foar elkenien                                 

12. It tekent ūs skiednis, it stiet yn ús stien                                

13. Idealen en kleuren gaan hier hand in hand                                

14. De leeuw in ons wapen en trots op ons land.

initiatief: Henk Veenstra. Tekst en melodie: Bacon and Bones. Tekst/muziek: Dirk Spek.