OANT MOARN- YNFO. Online cursus FRYSK adres: bit.ly/2ZPpAgA

De onderstaande UITLEG over de online-taalcursus Frysk Oant Moarn tref je op dit adres:

https://bit.ly/3kDoeRA

Zelfstudie online Frysk leren met elke dag een nieuwe oefening. MEM SIL ‘T SIZZE. De Friese taal leren met OANT MOARN is een dagelijkse oefening om thuis de oorspronkelijke taal van Nederland- het Frysk- te leren: de nieuwste gratis, online open- cursus LUISTEREN-NASPREKEN-LEZEN-HERLEZEN -SCHRIJVEN=LEREN.

Deze  LOOC ( Little-Open-Online-Course ) Frysk laat je kennismaken met het Frysk, de oorspronkelijke en nu de tweede taal van Nederland. En wel als toepassing van een LLL-methode (Luisteren-Leren-Lezen- naspreken-schrijven): een uniek te noemen leergang. Voor deze leergang is uitgegaan van recente inzichten om een (andere) taal snel te kunnen aanleren of de al bestaande kennis ervan op te frissen.

Kinderen kunnen hun moedertaal of een tweede taal vloeiend leren spreken. Iemand die na zijn kindertijd een nieuwe taal oppakt leert moeilijker. Waarom een kind sneller, en beter een vreemde taal kan leren dan een volwassene is: veel tijd om veel te oefenen op een speelse manier, geen maatschappelijke druk. Van groot belang voor de uitspraakbestanden zijn: duidelijke uitspraak, een rustig tempo, een simpele woordkeuze en een onbeperkte herhaal-mogelijkheid.

Ieder mens leert de eigen taal van de ouder. De KLANK van de moedertaal wordt al vóór de geboorte in baby’s hersenpan opgeslagen. De klank gaat vóór de mondeling voorgezegde woorden en zinnetjes, de koppeling in de hersenen van ieder mens van een afbeelding of het getoonde object (bv een speelgoedbeertje). In deze leergang Frysk is de MEMMESTIM leidend. En NIET het geschreven Frysk. Koppeling van klank met geschreven woorden/zinnetjes komt veel later. Hier al snel omdat het ZINSVERBAND ook voorop staat.

Info over hoe mensen een taal leren (Google-search) –> https://bit.ly/3dHhmyf

Deze start-LOOC is ook bedoeld om meer bekendheid te geven aan de taal van de Friezen en aan  de poëzie uit en over Fryslân – bij gebruik van korte teksten van het Fryske Sprekwurd en de Fryske poëzy ( haiku + senryu ). Deze korte gedichten uit en over Fryslân en de mondeling overgeleverde spreekwoorden hebben vrijwel gelijke regellengte. In die tekst-regels is elk woord te selecteren / te vertalen en te verklaren in een taal naar keuze.

Er zijn INSPRAAK-bestanden bijgevoegd  waarmee, bij HERHAALD lezen, schrijven, beluisteren, NASPREKEN en gebruiken, het Frysk kan worden aangeleerd zoals een kind de taal van de eigen moeder leert. Weinig mensen beseffen dat de spreek- en schrijftaal de KLANK als vóórbeeld heeft: de stem van de moeder al van voor de geboorte. De klank van woorden blijft levenslang in de enorm krachtige “BREINCOMPUTER” hangen en zo “lees” je eerst de klank en dan de letters, gevormd tot een woord, een zin, een verhaal. Deze leergang Frysk is mede gebaseerd op het HERHAALD kunnen beluisteren van korte zinnetjes in uitspraak met een “memmestim”.

Elk moment van ELKE DAG, overal ter wereld en internetbereik staat weer een nieuwe oefening mét de uitspraak én de hertaling voor je klaar. Het beste moment voor een nieuwe oefening is vlak voor het slapen gaan. De enorm krachtige computer in je hoofd doet het ondersteunende werk. LEER EEN TAAL met de WOORD EN KLANK AL IN JE HOOFD. Inmiddels wachten er een dikke 200 oudere oefeningen op het adres -> bit.ly/36nWsk9

Dit vignet symboliseert meerdere mogelijkheden voor een TAALTOOL als Oant Moarn (Frysk <–> ABN ), nameijk het talenduo Engels-Nederlands en Engels-Nederlands. Het FRAME van Oant Moarn kan voor behoud en ondersteuning van minderheidstalen worden ingevuld met elk ander talenduo.

Op verschillende manieren kun je in deze thuiscursus het Frysk leren, Het hangt af van je apparatuur en je ervaring welke. Zo ontdek je, dat -na het activeren van de recorderbalk – de uitspraak wordt HERHAALD. Of… dat de tekststrips ook machinaal kunnen worden vertaald. Of dat elk woord, elke zin , kan worden verklaard, uitgelegd. of dat wanneer de bovenste (Fryske) zin wordt weggeschoven het een goede oefening is om je vertaling van wat je hoorde op te schrijven en te vergelijken met de erboven-staande tekst. Of als de eronder-staande verklaring wordt weggeschoven je een kans hebt om een eigen vertaling in het Frysk op te schrijven en later te vergelijken

OM TE BEGINNEN:

De collectie FRYSKE SPREKWURDEN & SEI-SISWIZEN in deze leergang is opgedeeld in dozijnen. UITSPRAAK-BESTANDEN kunnen op een P.C. worden herhaald door met RECHTS te klikken op een lopende recorder en dan de optie HERHALEN te activeren.

NAAR DE OEFENING VAN VANDAAG –> bit.ly/2ZPpAgA

Elke bijdrage, maar ook een deel ervan, kan in een bericht aan een ander, worden VERTAALD en GEDEELD in een willekeurige andere vertaaltaal. Deze OANT MOARN-leergang is ook gericht op het volwaardig kunnen gebruiken van het alom aanwezige digitale telefoontje, de “handy”. Zo kan dit adres bit.ly/2ZPpAgA met je mobieltje worden opgezocht en GEDEELD. De site is dan zichtbaar en het ADRES daarvan kan middels het knopje rechtsboven “toevoegen aan het startscherm” ALS ICOON worden geplaatst. En dát is de sleutel voor het kunnen volgen van de leergang: elke seconde van elke dag, overal ter wereld bij internet-bereik. En natuurlijk kunnen ook de mogelijkheden van de P.C., de laptop, tablet worden benut.

NAAR DE OEFENING VAN VANDAAG –> bit.ly/2ZPpAgA Oudere OANT MOARN-oefeningen cursus Frysk zijn vindbaar op ’t adres: bit.ly/36nWsk9 Het gaat voorlopig om de Fryske en ABN-teksten plus mp3-uitspraak-bestanden van de Fryske taal.

Een voorbeeld, gemaakt door Glosbe op 06 november 2020.

Ik harkje nei it rûzen fan de blêden op ‘e wyn.

Ik luister naar het ruisen van de bladeren op de wind.

Voor de thuiscursus OANT MOARN –> ga naar het adres: bit.ly/2ZPpAgA

Leer en doneer en leer: om de voortgang en uitbreiding van deze cursus te ondersteunen is financiering nodig. Oude spreekwoorden zijn: De kost gaat voor de baat uit. En: Voor niets gaat de zon op. Elke donatie -passend bij je inkomen of welke waarde je hecht aan deze leergang – is welkom. Voor nadere info kun je bellen met 0512-522877 . Wil je wat later bellen dan kun je deze telefoon-link selecteren, kopiëren en plakken in een bericht aan jezelf.

Behalve oefeningen in de Fryske taal op basis van het Friese spreekwoord en op basis van het kortgediicht als de haiku, staat hier de optie grapkes in het Frysk plus de uitspraak plus de ABN-tekst open ter hertaling in elke andere vertaaltaal. Om alle opties voluit te realiseren is (af en toe) een tekst-correctie nodig en (zoals hierboven) een inspreek-bestand op mp3. Er wordt menskracht gezocht om bij te dragen aan het succes van deze leergang Oant Moarn op het adres bit.ly/ 2ZPpAgA

Deze leergang Oant Moarn is Voor Verbetering Vatbaar. Een volgende aanpassing is de feitelijke plaatsing van kortgedichten als haiku en senryu in “hertaling” plus de uitspraak in het Frysk. Een volgende uitbreiding is het meertalige grapke.

Een kersverse optie wordt het item Friestalige MAILHIT: een onder-liner bij een e-mail, een korte tekst “in een mooi jasje”. Het is dan “iets leuks” om te delen en een andere manier om het Frysk in de openbare web-en werk-ruimte beter zichtbaar te maken. Zo’n meedeeel-mailhit is vergelijkbaar met de millenia-lange mondeling gedeelde Fryske sprekwurden & sei-siswizen. Je kunt helpen met het aanleveren of hertalen van een korte, filsofische, poëtische, grappige, snedige tekst. En vooral: door de Fryske mailhits op ruime schaal te delen, te promoten. Voorbeelden (voor het merendeel in het Hollands) tref je aan op het mailhitsblog.wordpress.com Mailadres van de auteur van deze leergang: hfjveenstra@gmail.com

Voor die uitbreidingen zijn alsnog UITSPRAAK-BESTANDEN op mp3-format nodig. EN DUS ONDERSTEUNING EN FINANCIERING DAARVAN.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J